Enstaka kurser inom yrkeshögskolan

Vi erbjuder dig möjligheten att kostnadsfritt läsa en eller flera av de kurser som ingår i de yrkeshögskoleutbildningar vi bedriver. Det är en perfekt möjlighet för dig själv eller för någon av dina anställda att få den kompetens som behövs. Du kan välja kurser ur flera olika utbildningar och själv skapa den kompetensutveckling du vill ha.

Inom yrkeshögskolan motsvarar 5 YH-poäng en veckas heltidsstudier. Studietakten och antalet schemalagda träffar varierar beroende på vilken utbildning det gäller. Det är samma behörighetskrav och eventuella urval som vid ordinarie antagning så din ansökan följer samma process som för de som söker till en hel utbildning. När du har gått kursen och har fått godkänt, utfärdas ett utbildningsbevis från Myndigheten för yrkeshögskolan. Antalet platser som erbjuds varierar från kurs till kurs.

Vi har en stor mängd varierande utbildningar inom många olika områden så välkommen att kika runt och se vilka kurser vi erbjuder just nu.

Key Account Management - distans

Key Account Management YH TUC

KAM fördjupning

Du får fördjupad kunskap om KAM försäljning och hur du leder och utvecklar samarbetet med nyckelkunder ur ett helhetsperspektiv.

Key Account Management YH TUC

Affärsjuridik och avtal

Ger dig de teoretiska och praktiska grunderna om juridikens roll i företagets beslutsprocesser.

Key Account Management YH TUC

Att organisera och leda projekt

Du får kunskaper om hur ett projekt planeras, genomförs, följs upp och utvärderas i säljprocessen.

Logistiker - Linköping

Logistiker TUC YH

Ledarskap

Kursen ger dig kunskaper i olika ledarskapsstilar, metoder och verktyg som krävs för att utveckla ditt ledarskap.

Logistiker TUC YH

IT-stöd för produktionslogistik

Du får kompetens inom ämnet informations- och kommunikationsteknik (IKT) ur ett logistikperspektiv.

Logistiker TUC YH

Inköp

Du får kunskaper relaterade till inköpsfunktionens roll, värde och organisation.

Logistiker TUC YH

LEAN-inriktad produktionsekonomi

Produktionssystemets och värdekedjans utveckling med hjälp av metoder och verktyg relaterade till LEAN-filosofin.

Logistiker TUC YH

Internationell logistik

Styrning av global logistikverksamhet med fokus på internationell spedition och riskhantering.

Logistiker TUC YH

Projektledning och projektmetodik

Du får kunskap om projekt som arbetsform och ett projekts olika faser; planering, genomförande och uppföljning.

Lönespecialist - Jönköping

Lönespecialist TUC YH

Arbetsrätt

Du får kunskap om de lagar, regler och kollektivavtal som styr den svenska arbetsmarknaden.

Lönespecialist TUC YH

Affärsengelska

Du får förmågan att använda det engelska språket som ett verktyg inom löne- och personalfrågor.

Lönespecialist TUC YH

Organisation och ledning av löneprocesser

Du får helhetssyn på löneprocessen och grundläggande kunskap om personalarbete med alla dess olika delar.

Lönespecialist TUC YH

Pedagogik

Ger dig förmågan att lära ut kunskap relaterad till yrkesrollen på ett pedagogiskt och metodiskt sätt.

Redovisningsekonom - Jönköping

Redovisningsekonom TUC YH

Beskattningsrätt

Du får genomgripande kunskaper inom ämnet beskattning.

Redovisningsekonom TUC YH

Handelsrätt

Ger dig kunskap om de rättsregler som styr ekonomiska transaktioner och förehavanden.

Redovisningsekonom TUC YH

Finansiering & kalkylering

Ger kunskap om ekonomiska styrinstrument, metoder och verktyg som används för att följa upp och planera ekonomi och finansiering.

Redovisningsekonom TUC YH

Internredovisning

Ger dig utökade kunskaper inom internredovisning.

Redovisningsekonom TUC YH

Löneadministration

Ger dig kunskaper inom löneområdet, vilka regler och lagar som tillämpas samt färdigheter i hur man utför löneuträkningar.

Redovisningsekonom - Lidköping

Redovisningsekonom TUC YH

Beskattningsrätt

Ger dig kunskaper inom ämnet beskattningsrätt utifrån lagtext och praxis.

Redovisningsekonom TUC YH

Internredovisning

Ger dig utökade kunskaper inom internredovisning.

Redovisningsekonom TUC YH

Löneadministration

Ger dig kunskaper inom löneområdet, vilka regler och lagar som tillämpas samt färdigheter i hur man utför löneuträkningar.

Redovisningsekonom TUC YH

Engelska för ekonomer

Lär dig att kommunicera information och beslutsunderlag på engelska.

Redovisningsekonom TUC YH

Handelsrätt

Ger dig kunskap om de rättsregler som styr ekonomiska transaktioner och förehavanden.

Strategisk inköpare - Linköping

Strategisk inköpare TUC YH

Lagen om offentlig upphandling

Ger dig bla goda grundläggande kunskaper om lagens uppbyggnad.

Strategisk inköpare TUC YH

Affärsjuridik och avtal

Ger dig de kunskaper inom de rättsområden som är nödvändiga för en inköpare/upphandlare.

Strategisk inköpare TUC YH

Förhandlingsteknik

Lär dig bla förhandla inom företagslivet och anpassa ditt budskap efter olika mottagares behov.

Strategisk inköpare TUC YH

Business English

Du får tillräckliga kunskaper för att kunna fungera i en internationell miljö.

Strategisk inköpare TUC YH

Företagets miljöarbete

Du får bla en översiktlig bild över fortsatt utveckling inom området hållbar logistik.

Strategisk inköpare TUC YH

Projektledning

Du får kunskaper om hur ett projekt planeras, genomförs, följs upp och utvärderas.

Strategisk inköpare TUC YH

Ledarskap & organisation

Du får bla förståelse för ledarskap, du lär dig förstå vikten av självinsikt för att fungera som ledare, men även för att ledas.

Strategisk inköpare TUC YH

Strategiskt inköp

Du får kunskap om hur inköpsorganisation inom tillverkande företag, offentlig sektor, handel, tjänsteföretag kan utformas.

Strategisk inköpare TUC YH

Supply Chain Management

Du får kunskap om styrningen av materialflödet från råvaruleverantör till slutlig förbrukare.

VVS-ingenjör - Jönköping

VVS-ingenjör TUC YH

Yrkesengelska

Ger dig kunskaper i hur begrepp och uttryck som berör VVS-branschen benämns på engelska.

VVS-ingenjör TUC YH

Projektledning & projektmetodik

Lär dig om projektledning och ett projekts olika faser och beslutspunkter.

VVS-ingenjör TUC YH

Entreprenadkalkylering

Ger fördjupad kunskap om hur entreprenadkostnader tas fram för att ingå i ett anbud.

VVS-ingenjör TUC YH

Mätning & injustering

Ger dig fördjupad kunskap om hur du med hjälp av mätningar och beräkningar justerar in flödena i VVS-system.

VVS-ingenjör TUC YH

Styr-, regler- och övervakningsteknik

Ger dig kunskap om hur ett SCADA-system är uppbyggt, hur det fungerar och hur det sköts.

VVS-ingenjör TUC YH

Kemi för VVS-branschen

Du får fördjupad kunskap om hur föroreningar kan sprida sig i luft, samt kunskap om allmänna gaslagen och dess tillämpningar.

VVS-ingenjör TUC YH

Utvecklad VVS-teknik

Kursen ger dig bla avancerade kunskaper i kylteknik.