Enstaka kurser inom yrkeshögskolan

Vi erbjuder dig möjligheten att kostnadsfritt läsa en eller flera av de kurser som ingår i de yrkeshögskoleutbildningar vi bedriver. Det är en perfekt möjlighet för dig själv eller för någon av dina anställda att få den kompetens som behövs. Du kan välja kurser ur flera olika utbildningar och själv skapa den kompetensutveckling du vill ha.

Inom yrkeshögskolan motsvarar 5 YH-poäng en veckas heltidsstudier. Studietakten och antalet schemalagda träffar varierar beroende på vilken utbildning det gäller. Det är samma behörighetskrav och eventuella urval som vid ordinarie antagning så din ansökan följer samma process som för de som söker till en hel utbildning. När du har gått kursen och har fått godkänt, utfärdas ett utbildningsbevis från Myndigheten för yrkeshögskolan. Antalet platser som erbjuds varierar från kurs till kurs.

Vi har en stor mängd varierande utbildningar inom många olika områden så välkommen att kika runt och se vilka kurser vi erbjuder just nu.

Exportsäljare - distans

Organisera och leda projekt inom försäljningsprocessen

Du får kunskap om hela säljprocessen från målbeskrivning och projektspecifikation till uppföljning, kostnadsanalys och rapportering.

Exportkunskap inom EU

Du får kunskap om EU – dess bakgrund, organisation och beslutsformer som är behövliga för förståelsen av den gemensamma marknaden och dess möjligheter för företag.

Offentlig upphandlare/inköpare - distans

Offentlig upphandlare/inköpare TUC YH

Projekt- & utvärderingsprocess

Du får kunskap om hur olika utvärderingsmodeller fungerar, deras för- och nackdelar samt hur de själva praktisk kan skapa lämpliga utvärderingsmodeller.

Offentlig upphandlare/inköpare TUC YH

Strategiskt inköp och upphandling

Du får en helhetssyn på inköpets betydelse för verksamhetens måluppfyllelse och hur verksamheters krav påverkar målformuleringen för inköp.

Fastighetstekniker 2 - Linköping

IT-stöd inom fastighetsbranschen

Du får förståelse för IT samt att du kan redogöra för hur IT används som stöd för arbetsuppgifter relaterade till branschen.

Engelska för fastighetstekniker

Du får kunskaper i hur termer förknippade med fastighetsbranschen benämns på engelska.

Fastighetsföretagande och juridik

Du får förståelse för fastighetsförvaltning och självständigt kan du genomföra upphandling och beställa fastighetsanknuten service.

Lönespecialist - Jönköping

Lönespecialist TUC YH

Pedagogik

Du får förmågan att lära ut kunskap relaterad till yrkesrollen på ett pedagogiskt och metodiskt sätt.

Lönespecialist TUC YH

Företagsekonomi

Du får kunskap om företagsekonomiska begrepp och sambandet mellan dess olika delar.

Lönespecialist TUC YH

LEAN

Kursen ger dig grundläggande kunskaper i LEAN Administration.

Lönespecialist TUC YH

Löneadministration, påbyggnad

Du får fördjupade kunskaper och färdigheter inom lönehantering.

Lönespecialist TUC YH

Arbetsrätt

Du får kunskap om de lagar, regler och kollektivavtal som styr den svenska arbetsmarknaden.

Lönespecialist TUC YH

Affärsengelska

Du får förmågan att använda det engelska språket som ett verktyg inom löne- och personalfrågor.

Lönespecialist TUC YH

Organisation och ledning av löneprocesser

Du får helhetssyn på löneprocessen och grundläggande kunskap om personalarbete med alla dess olika delar.

Redovisningsekonom - Jönköping

Redovisningsekonom TUC YH

Beskattningsrätt

Du får genomgripande kunskaper inom ämnet beskattning.

Redovisningsekonom TUC YH

Koncernredovisning

Du får översiktlig kunskap om innebörden av en koncern, koncern-redovisning samt olika koncernbegrepp.

Redovisningsekonom - Tranås

Redovisningsekonom TUC YH

Beskattningsrätt

Du får genomgripande kunskaper inom ämnet beskattning.

Redovisningsekonom TUC YH

Koncernredovisning

Du får översiktlig kunskap om innebörden av en koncern, koncern-redovisning samt olika koncernbegrepp.

VVS-ingenjör - Jönköping

VVS-ingenjör TUC YH

Entreprenadjuridik

Du får grundläggande kunskaper om skyldigheter och rättigheter för kunder vid entreprenadavtal och upphandlingar.

VVS-ingenjör TUC YH

Förvaltningsteknik

Du får fördjupad teoretisk och praktisk kunskap i energieffektivisering och genomförande av energianalys av byggnader.