SKRÄDDARSYDDA FÖRETAGSUTBILDNINGAR

Våra företagsutbildningar kan se olika ut. Vi erbjuder både färdiga kurspaket och skräddarsydda utbildningar utifrån dina behov. Med vår gedigna utbildningserfarenhet och vårt kontaktnät av skickliga föreläsare skräddarsyr vi kurser inom alla tänkbara yrkesområden. Lönehantering, affärsengelska och Excel är typexempel, men det kan lika gärna handla om förhandlingsteknik, supply management eller andra specialämnen specifika för t ex IT, industri och vårdsektor. Signalera vad du har för behov och vi syr ihop en kurs eller workshop – kortare eller längre, hos dig eller på neutral mark.

CERTIFIERINGAR/VALIDERINGAR

Ibland är det myndigheter, ibland marknadskrafter, som ställer krav på fördjupning, certifiering eller validering av kompetens och betyg. Vi har möjlighet att validera inom alla utbildningsområden där vi har examensrätt. Psykiatri för undersköterskor, lågaffektivt bemötande för behandlingspedagoger och energioptimering för fastighetsförvaltare är klassiska exempel. Oavsett var behovet uppstår, syr vi ihop ett program och genomför utbildningen när – och var – du vill.

Aktuella kurser

Bokföring TUC

Bokföring - grund

Lär dig grunderna i löpande redovisning och du är igång med bokföring på ett bra sätt. Kursen ger dig baskunskaper inom bokföring, lagar och regler, enklare lönehantering och även skatt och moms. Genom att varva teori med praktiska övningar blir kursen varierande och inspirerande. För dig som har eget företag, arbetar i en förening eller är anställd.

Ledarskap

Oavsett om du är ny som ledare eller har flera års erfarenhet erbjuder vi dig ett ledarskap som ger motiverade, ansvarstagande medarbetare och självgående team. Detta är en utbildning som hjälper dig att utvecklas som ledare. I utbildningen ingår genomförande och feedback på en DISC-profilanalys.

Hållbarhet

Idag är det allt vanligare att företag och organisationer redovisar sitt hållbarhetsarbete, antingen i en separat rapport eller integrerat i årsredovisningen. Är du ett av dem? Vi ger dig inblick i vad hållbarhet är, vilka fördelarna är med att hållbarhetsredovisa, vilka lagkrav som finns inom området och vilka verktyg och standarder som generellt finns.