Om ansökan

TUC Yrkeshögskola har riksintag vilket innebär att du kan söka till oss oavsett var du bor. Du söker genom att skicka in vår ansökningsblankett direkt till oss via knappen nedan.

Din ansökan

Det är mycket viktigt att du ser till att din ansökan är komplett med betygskopior, eventuella arbetsgivarintyg och övriga merithandlingar som du vill åberopa. Observera att ett anställningsbevis inte kan användas för att styrka yrkeserfarenhet.

Är kravet att du ska ha relevant yrkeserfarenhet ska du bifoga ett arbetsgivarintyg med din yrkestitel, eller ett intyg där din yrkeserfarenhet beskrivs klart och tydligt.

Om du uppfyller den grundläggande behörigheten på annat sätt än via gymnasiebetyg ber vi dig sända oss kopior på de betyg du har, din UHR/VHS-bedömning av utländska betyg eller intyg från folkhögskolan.

Observera att anordnare av yrkeshögskoleutbildningar inte automatiskt får dina gymnasiebetyg från antagning.se. Alla sökanden måste därför skicka in kopior på sina betyg tillsammans med ansökan.

Urvalet bland behöriga sökande kan även baseras på annan kompetens utöver betyg. Se respektive utbildning för mer information om antagningsprov eller om annan handling behövs.

Sista ansökningsdatum

Sista ansökningsdag för de utbildningar som startar hösten 2017, var den 2 maj 2017. Antagningsbeskeden skickades ut den 21-23 juni via mejl. Om du blivit erbjuden en plats ska du tacka ja eller nej inom 6 dagar, från att du har fått beskedet.

• Det är tiderna i antagningsbeskedet som mejlas ut som gäller, inte de som visas i Alvis
• Första reservantagningen görs i början av juli, efter att första svarsdagen gått ut den 2 juli. Är du placerad som reserv kan en eventuell kallelse om att du blivit antagen dröja några veckor efter att utbildningen har startat
• Schema och annan information till dig som blivit antagen kommer i välkomstbrev under juli
• Har du frågor som rör utbildningen? Kontakta ansvarig utbildningsledare
• TUC har semesterstängt vecka 28-30

Kompletteringar


Du har möjlighet att ladda upp betyg, arbetsgivarintyg och övriga dokument på ditt studerandekonto löpande efter det att du skickat in din ansökan, fram till den 2 maj 2017. Undantag gäller för dig som idag läser fullständig gymnasieutbildning som avslutas efter den 2 maj. Gäller även för dig som idag läser kurser som krävs för de särskilda förkunskapskraven.

Sista ansökningsdag till Urmakarskolan är den 13 april 2017.

Vi handlägger din ansökan först när den är komplett med kopior av åberopade handlingar.


Urvalsprocessen och antagning


Efter sista ansökningsdatum startar urvalsprocessen, som i vissa fall innefattar intervju. När vi är färdiga med den får du besked via e-post och på Mina sidor på studerandekontot om du har blivit antagen eller inte till den utbildning du har sökt. Är du antagen får du också praktisk information om bla utbildningsstart.


Yrkeserfarenhet


Yrkeserfarenhet kan vara ett krav för behörigheten, se varje specifik utbildning för vad som gäller för just den utbildning du är intresserad av.


Validering


Validering handlar om att synliggöra en persons kunskaper och kompetens där det saknas dokumentation i form av betyg eller andra former av intyg. Validering kan vara till hjälp för personer som vill förkorta tiden på en pågående utbildning.


Kontakta oss