Behörighet - vem kan söka?

Yrkeshögskoleutbildning är en eftergymnasial utbildningsform och alla är välkomna att söka till yrkeshögskolan. Det är vi som utbildningsanordnare som avgör om du som söker uppfyller villkoren för att kunna antas till en utbildning.

Så går det till

För att söka till en eller flera av våra utbildningar ska du skapa ett studerandekonto hos oss. Om det efter sista ansökningsdatum finns fler sökande än vad det finns utbildningsplatser så görs ett urval bland alla som sökt. Det är alltid utbildningens ledningsgrupp som fattar beslut om antagning av studerande till respektive utbildning.

Under Ansökan kan du läsa mer om förkunskapskrav, urval och antagning samt gå vidare för att skapa ditt studerandekonto.

Om du har frågor om din behörighet eller om ansökan är du varmt välkommen att kontakta oss.

Behörighet

Yrkeshögskoleutbildning är en eftergymnasial utbildningsform och alla är välkomna att söka till yrkeshögskolan. Det är vi som utbildningsanordnare som avgör om du som söker uppfyller villkoren för att kunna antas till en utbildning.

Villkoren prövas i två steg

Först den grundläggande behörigheten som gäller för alla yrkeshögskoleutbildningar, sedan eventuella särskilda förkunskaper som kan ställas för enskilda utbildningar. Vi kan också förklara en sökande behörig efter så kallad fri prövning.

Nedan finns information kring grundläggande behörighet, särskilda förkunskaper och fri prövning.

Behörighet

Kraven för behörighet är gemensamma för alla YH-utbildningar. Du har behörighet om du uppfyller något av följande:

  1. Du har avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller i kommunal vuxenutbildning.
  2. Du har svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven under punkt 1.
  3. Du är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och är där behörig till motsvarande utbildning.
  4. Du har praktisk erfarenhet eller andra omständigheter som ger förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.

Särskilda förkunskaper

På vissa av våra utbildningar finns det krav på ytterligare förkunskaper utöver behörigheten. För att vara behörig till en sådan utbildning ska du ha de särskilda förkunskaper som anges. Det kan handla om:

  1. Kunskaper från en eller flera kurser i gymnasieskolans nationella program eller motsvarande.
  2. Yrkeserfarenhet som kan vara av betydelse för utbildningens speciella inriktning eller det yrkesområde utbildningen förbereder för.
  3. Andra villkor som är av betydelse för utbildningen eller det yrkesområde utbildningen förbereder för.

Fri prövning

Vi kan även förklara en sökande behörig till en utbildning efter så kallad fri prövning. Då bedöms ifall den sökande kan tillgodogöra sig utbildningen och därefter utöva det yrke som utbildningen förbereder för, trots att han eller hon inte uppfyller kraven för behörighet och/eller särskilda förkunskaper.

Distansutbildning i
Matematik 1 och 2

För dig som behöver fräscha upp eller bli behörig erbjuder vi distansutbildning i matematik 1 och/eller 2. Kostnad 500 kr. Utbildningen avslutas med test, se nedan.

Mejla antagning@tucsweden.se för anmälan och mer information.

Tester i matematik,
svenska och engelska

Om du saknar behörighet i något av de ämnen som krävs för särskild behörighet så kan du göra ett test hos oss på TUC. Testet ger dig lokal behörighet till de utbildningar som bedrivs av TUC och gäller matematik, svenska och engelska. Vid frågor, mejla antagning@tucsweden.se

Det är nu för sent att anmäla sig till tester inför höstens utbildningsstarter.

93%

får inte bara jobb efter våra utbildningar,
de får rätt jobb.