Lönespecialist

Kommande

Jan 2019 - Apr 2020 , Linköping

Pågående

Jan 2018 - Apr 2019 , Linköping

Vill du arbeta med ekonomi- och personalfrågor? Vill du ha ett omväxlande yrke med ständig utveckling och nya utmaningar? Då är Lönespecialist yrket för dig! Behovet av rätt kompetens ökar och många företag har idag svårt att rekrytera. Som Lönespecialist hanterar du komplexa lönesystem, arbetar kundorienterat, har bra kommunikationsförmåga och är insatt i personalfrågor inom lön. Lönespecialist – ett framtidsyrke!

Lönespecialisten måste följa med i den snabba utvecklingen av olika lönesystem. Idag innebär det en mycket mer rådgivande roll mot ledare och personalavdelning. Samtidigt ställs det ökande krav på lönespecialistens generella kunskaper. Du måste ha insikt och kunskaper om ekonomi och personalfrågor, samt veta hur dessa samverkar med lönefunktionerna.

Vad arbetar jag med?

Utbildningen ger dig kunskap i att utföra beräkningar av löner, med både tillägg och avdrag. Du lär dig förstå hela löneprocessen, samt lagar och regler som berör lön. Efter utbildningen kan du beräkna, redovisa och betala skatter och du förstår och tolkar arbetsrättsliga texter. Samtidigt har du förståelse för bokföring och redovisning.

Självständigt genomför du kartläggning och analys av lönerutiner med hjälp av nyckeltal och med hög servicekänsla bidrar du till att utveckla den rådgivande delen av yrkesrollen. Utbildningens teoretiska del uppfyller kraven för auktorisation.

Efter examen

Efter examen arbetar du som lönespecialist, löneassistent eller lönekonsult. Jobben finns inom alla branscher, både små och stora företag, både privata och offentliga arbetsgivare samt bemanningsföretag. Utbildningen uppfyller de teoretiska kraven inför en auktorisation i SRF och FAR.

Redan idag finns en stor efterfrågan på lönespecialister hos arbetslivet. Denna efterfrågan kommer att öka framöver när många som idag är verksamma går i pension. Lönefunktionen är en allt viktigare del i företagens samlade personalfunktion.

Litteratur

Du som studerar hos oss, har förmånen att köpa böcker på bokus.com till rabatterat pris. Rabattkod får du när du börjat plugga.

Om jag vill veta mer?

Välkommen att kontakta oss om du har några frågor.

Utbildningsfakta

Behörighet

Grundläggande behörighet för yrkeshögskolan

Särskilda förkunskaper:

Godkänt betyg i

 • Matematik 2
 • Svenska 2
 • Engelska 5

eller motsvarande kompetens

Poäng

300 YH-p (60 veckor, ca 1,5 år)

Antal platser

35

Utbildningsort

Linköping

Utbildningen finns även i

Jönköping

Nästa utbildningsstart

Januari 2019

Sista ansökningsdag

1 november 2018. Ansökningswebben öppnar i augusti

 

Kontakt

Carolina Wallberg TUC YH

Carolina Wallberg, utbildningsledare

076-009 20 97
carolina.wallberg@tucsweden.se

Ladda ner infoblad
90%

av studenterna som läst till lönespecialist har fått jobb inom området efter utbildningen.

 • ”En mycket bra utbildning som med facit i hand leder till ett roligt, spännande och utvecklande arbete. Många nya människor lär man känna under såväl utbildning som nytt arbete.”

  Therese Roos, tidigare studerande
 • ”Framtiden ser ljus ut, jag utvecklas varje dag och tycker att jag valde helt rätt utbildning. En utbildning som lett till ett jobb jag trivs jättebra med.”

  CECILIA GUSTAFSSON, TIDIGARE STUDERANDE
 • ”Utbildningen var riktigt bra och var en stor del av språngbrädan in i min arbetskarriär.”

  SIMON EKLUND, TIDIGARE STUDERANDE
 • ”LIA-perioderna gjorde att man lärde sig enormt mycket och fick växa in i sin nya yrkesroll på ett helt annat sätt än om man bara suttit i skolbänken.”

  MARIKA LÖNN ANDERSSON, TIDIGARE STUDERANDE

Utbildningsinnehåll

Affärsengelska med inriktning på löneområdet, 10 YH-p

Den studerande ska efter genomförd kurs ha utvecklat förmågan att använda det engelska språket som ett verktyg inom löne- och personalfrågor inom internationella koncerner och vid internationella kontakter.

Affärssystem och lönesystem, 30 YH-p

Kursen ska ge de studerande teoretiska kunskaper i att använda ett affärssystem, samt ge kunskap om affärssystems uppbyggnad och dess roll i organisationsutveckling. Den studerande ska få kunskap om hur lönesystem är uppbyggda och hur de integrerar med ett affärssystem. Kursen ska ge teoretisk och praktisk kunskap i användandet av ett lönesystem.

Arbetsrätt, 25 YH-p

Kursen ska ge kunskap om lagar, regler och kollektivavtal som styr den svenska arbetsmarknaden och hur dessa samspelar med varandra.

Företagsekonomi, 25 YH-p

Kursen ska ge fördjupade kunskaper inom ämnesområdet företagsekonomi. De studerande ska få kunskap om företagsekonomiska begrepp och sambandet mellan dess olika delar. Kursen ska ge kunskap om företagsekonomins roll i samhällets totala ekonomi.

Kommunikation, 15 YH-p

Kursen ska ge de studerande förmågan att kunna kommunicera i både tal och skrift, samt kunna anpassa sitt budskap efter olika mottagares behov. De studerande ska inse vikten av samarbete för att kunna dra nytta av den samlade kompetens som en grupp har och därmed få ökad effektivitet och produktivitet i arbetet.

LEAN Administration, 10 YH-p

Kursen ska ge de studerande kunskaper i Lean Administration.

LIA (Lärande i arbete) 1, 40 YH-p

Efter genomförd kurs ska den studerande ha kunskaper om branschen samt kunskap om de yrkesroller som finns på LIA-företaget. Den studerande ska kunna återkoppla till tidigare förvärvade kunskaper, både teoretiska och praktiska, och självständigt kunna utföra förekommande arbetsuppgifter på LIA-företaget, förknippade med de kurser som de studerande hittills genomfört i utbildningen.

LIA (Lärande i arbete) 2, 50 YH-p

De studerande ska efter genomförd kurs ha utökade praktiska kunskaper, samt självständigt kunna utföra förekommande arbetsuppgifter inom lönehantering. Den studerande ska kunna praktiskt tillämpa avtalsregler, kollektivavtal samt andra teoretiska kunskaper.

Löneadministration, grundkurs, 30 YH-p

Kursen ska ge de studerande kunskaper och färdigheter inom arbetet med lön. Kursen ska också ge den studerande kunskaper och färdigheter inom det löpande lönearbetet under en månad och hur man praktiskt utför löneberäkningar. Den studerande ska också kunna överföra dessa beräkningar till ett redovisningssystem.

Löneadministration, påbyggnadskurs, 30 YH-p

Kursen ska ge den studerande fördjupade kunskaper och färdigheter inom lönehantering. Kursen ger kunskaper i månatliga och årliga rutiner, skatter, pensioner och försäkringar. Kursen ska ge färdigheter i att tillämpa årliga lönerutiner samt skatter, pensioner och försäkringar. Den studerande ska kunna utföra beräkningar både manuellt och med datastöd.

Organisation och ledning av löneprocesser, 25 YH-p

De studerande ska efter genomförd kurs ha en helhetssyn på löneprocessen och ha kunskap om personalarbete med alla dess olika delar. Den studerande ska kunna utveckla löneprocessen på ett företag och ha metoder för att kunna genomföra verksamhetsutveckling inom lönearbetet.

Pedagogik för yrkesrollen lönespecialist, 10 YH-p

Kursen ska ge de studerande förmågan att lära ut kunskap relaterad till yrkesrollen på ett pedagogiskt och metodiskt sätt.

Samarbetspartners

Denna utbildning är framtagen tillsammans med arbetslivet. Utbildningens innehåll är format efter dess krav på kompetens, vilket gör dig eftertraktad som färdig lönespecialist.