Vill du ha ett omväxlande arbete där du arbetar med människor inom vård och hälsa? Vill du arbeta i team och träffa nya människor? I stora delar av landet råder det stor brist på tandsköterskor så vill du byta karriär och satsa på ett stimulerande arbete är detta utbildningen för dig. Som tandsköterska har du en central roll i tandvårdsteamet tillsammans med tandläkare, tandhygienister och tandtekniker. Arbetet innebär ständiga möten med nya människor med varierande behov.

Utbildningen sker på distans med vissa intensiva träffar i Tranås.

I yrkesrollen ingår allt från att ha egna patienter och ta röntgenbilder till mer traditionella uppgifter som att förbereda behandling, blanda material och sterilisera instrument. Att arbeta som tandsköterska är ett serviceyrke med mycket patientkontakt. Kontakten är viktig och du ska inge trygghet och tillit.

Vad får jag lära mig?

Som tandsköterska arbetar du självständigt med munhygien/tandhälsoinformation, puts, tandhälsokontroller, avtryckstagning och fluorbehandling. Tandläkare kan även delegera uppgifter till tandsköterskan, som till exempel att ge lokalbedövning, ta röntgenbilder och göra enklare fyllningar. Allt detta lär du dig under utbildningen. En utbildning som är skräddarsydd för att tillgodose branschens behov av kompetenta tandsköterskor som efter utbildningen har de kunskaper och färdigheter som efterfrågas.

Tandsköterskeprogrammet speglar arbetsmarknadens behov, inte bara i ämnesval utan också i balansen mellan teori och praktik. Föreläsningar varvas med Lärande i arbete, LIA, och praktiskt arbete i vårt egna dentalrum på TUC. Tillgången till ett dentalrum ger dig möjlighet att öva på det du lär dig, både under och utanför lektionstid.

LIA – Lärande i arbete

Under sammanlagt 16 veckor är dina studier vara förlagda till olika tandvårdskliniker på så kallat Lärande i arbete. Där får du praktisera de teoretiska kunskaper du fått, träna på att arbeta i team och utveckla din förmåga att lösa problem och tänka kritiskt.

Efter examen

Efter examen behärskar du konsten att informera om och utföra munvårdande insatser. Samtidigt som du arbetar kvalitets- och miljömedvetet och vet hur du ska hantera material ur ett miljöanpassat perspektiv.

Efterfrågan på kvalificerade tandsköterskor är stor och väntas öka ytterligare de närmaste åren. Stora pensionsavgångar väntar och även framtidens krav på välutbildad personal gör att rekryteringsbehovet är stort. Detta ger dig som vill arbeta som tandsköterska mycket goda möjligheter att komma in på arbetsmarknaden.

Att studera på distans

Att studera på distans innebär stor frihet, men också mycket eget ansvar. Du ansvarar själv för din studietid och det är upp till dig själv att hålla disciplinen i studierna. Du kan själv välja när du ska studera, men du måste alltid vara uppdaterad på aktuella datum för distanslektioner, tentor, uppgifter osv. Utbildningen är till största delen webbaserad men innehåller även träffar på TUC i Tranås. Träffarna sker regelbundet ca en gång per 3-4 veckor, och är mellan två till tre dagar. Träffarna kan tex innehålla praktiska övningar, tentor, diskussioner, redovisningar och grupparbeten.

Om jag vill veta mer?

Välkommen att kontakta oss om du har några frågor.

Utbildningsfakta

Förkunskapskrav

Behörighet för YH-utbildning

Särskild behörighet:

  • Svenska 2 alt B
  • Matematik 1 alt A
  • Engelska 5 alt A

eller motsvarande kompetens

Yrkeserfarenhet:

  • Yrkeserfarenhet inom vård och omsorg är inte ett krav, men är meriterande

Poäng

300 YH-p (60 veckor, ca 1,5 år)

Antal platser

35

Utbildningsort

Distans med vissa träffar i Tranås

Nästa utbildningsstart

Januari 2017

Sista ansökningsdag

1 november 2016, ansökan öppnar i augusti

Kontakt

Elize Starby, utbildningsledare

Tandsköterska
0140-44 45 23
elize.starby@tucsweden.se

Ladda ner infoblad
  • ”När jag kom ut och började jobba så kände jag mig trygg och kompetent, jag kände att jag hade med mig ett stort bagage med kunskap och erfarenhet.”

    ALISA MUTIC, TIDIGARE STUDENT

Utbildningsinnehåll

Administration och organisation, 30 YH-p

Kursen ska ge kunskap i och erfarenhet av administrativt arbete vid tandvårdsklinik. Kursen ska ge kunskaper om organisation, bestämmelser och centrala begrepp som är väsentliga inom tandvården. Kursen ska även ge kunskap i IT–användning, ekonomi och systematiskt kvalitetsarbete. Dessutom ska kursen ge teoretiska kunskaper för att kunna kommunicera och agera på ett etiskt och serviceinriktat sätt.

Anatomi, anestesi och farmakologi, 20 YH-p

Kursen ska ge kunskaper om huvudets och halsens anatomi, samt anestesi och farmakologi med inriktning mot tandvård och oral hälsa. Kursen ska ge kännedom om människokroppens uppbyggnad och funktion samt kunskap i åtgärder vid akuta situationer i samband med tandvårdsbehandling.

LIA (Lärande i arbete) 1, 10 YH-p

Kursen genomförs på tandvårdsklinik, heltid under två veckor och ska ge den studerande en uppfattning om yrket och arbetsuppgifter i tandvårdsteamet. Under kursen ska den studerande lära känna arbetsmiljön och få erfarenhet av dagliga rutiner på tandvårdsklinik samt få erfarenhet av mottagande och bemötande av vårdtagare. Den studerande ska få erfarenhet av hygienrutiner,klinik- och instrumenthygien. Den studerande ska under handledning få erfarenhet av assistans vid enklare tandvårdsbehandlingar.

LIA (Lärande i arbete) 2, 20 YH-p

Kursen är förlagd till tandvårdsklinik, heltid i fyra veckor och ska ge praktisk kunskap i tillämpning av vårdhygien och smittskyddsarbete, med handledning assistera vid tandvårdsbehandlingar och kunna ge information och instruktion om munhygien samt medverka och utföra profylaktiska behandlingar.

LIA (Lärande i arbete) 3, 35 YH-p

Kursen är förlagd till tandvårdsklinik, heltid under sju veckor och ska ge praktisk kunskap i att på egen hand assistera vid tandvårdsbehandlingar och få fördjupad kunskap i förekommande arbetsuppgifter inom tandsköterskans arbete i tandvårdsteamet. Syftet är att i strukturerad form ge de teoretiska delarna i utbildningen en praktisk tillämpning. Delar av perioden kan förläggas inom specialisttandvården.

Material och miljö, 20 YH-p

Kursen ska ge kunskaper om miljöfrågor och systematiskt arbetsmiljöarbete inom tandvården. Kursen ska ge kunskaper om dentala material, instrument och skötsel av utrustning. Dessutom ska kursen ge kunskaper om hantering och risker vid användning av härdplaster och andra dentala material.

Munhälsan och tändernas anatomi, 10 YH-p

Kursen ska ge kunskaper om munhålans och tändernas anatomi.

Odontologi 1, 35 YH-p

Kursen ska ge kunskap om kariologi, endodonti, parodontologi och oral radiologi. Kursen ska ge teoretiska kunskaper om och utveckla förmåga i att assistera och utföra arbetsuppgifter inom området.

Odontologi 2, 30 YH-p

Kursen ska ge kunskap i pedodonti, ortodonti, käkkirurgi, protetik och bettfysiologi. Kursen ska ge teoretiska kunskaper och utveckla förmåga att assistera och utföra arbetsuppgifter inom området.

Oral hälsa 1, 30 YH-p

Kursen ska ge kunskaper om allmän och oral hälsa samt samband mellan kost, livsstil och oral hälsa. Kursen ska även ge kunskap i och erfarenhet av förebyggande arbete inom oral hälsa.

Oral hälsa 2, 25 YH-p

Kursen ska ge fördjupade kunskaper om oral hälsa och utveckla förmåga att informera om munhälsa och tandvård. Kursen ska även ge grundläggande kunskap i psykologi med inriktning odontologi. Dessutom ska kursen ge kunskaper om tandvårdsmiljöer och former för tandvård.

Teamtandvård, 10 YH-p

Kursen ska ge kunskaper om olika arbetssätt med inriktning mot teamtandvård. Kursen ska ge inblick i de moment en tandsköterska utför i sitt arbete i förhållande till de andra professionerna i teamet som en förberedelse inför den arbetsfördelning som kan finnas i verksamheten. De ingående momenten kan variera efter lokala förutsättningar.

Vårdhygien och smittskydd, 25 YH-p

Kursen ska ge kunskaper om ansvar, regler och metoder för vårdhygien och smittskydd. Kursen ska även ge kunskap i hygien- och smittskyddsarbete vid tandvårdsklinik.

Samarbetspartners

Denna utbildning är framtagen tillsammans med arbetslivet. Utbildningens innehåll är format efter dess krav på kompetens, vilket gör dig eftertraktad som färdig tandsköterska.