Agilt ledarskap

Organisationer och omvärld ställer nya krav på flexibilitet, kundvärde och förmåga att förändras. Som ledare behöver du därför ha fokus på kommunikation, förändring och teamarbete. Du förväntas arbeta mer med att undanröja hinder och förtydliga mål och vision för dina anställda istället för att leda och fördela arbetet. Möt framtiden och utbilda dig inom agilt ledarskap.

Innehåll

Agilt ledarskap, vad är det?
• Introduktion – vad är egentligen agilt ledarskap?
• Hur förhåller sig agilt ledarskap till traditionellt ledarskap?

Teorin bakom agilt ledarskap
• Varför fungerar agilt ledarskap?
• Komplexitetsteori och systemtänkande
• En modell för komplexitetstänkande

Att skapa energi och motivation
• Inre, yttre och framväxande motivation
• Förstå individerna i teamet, deras behov och hur det påverkar

Självstyrande team
• Självorganiseringens förutsättningar
• Hur du kan arbeta med mandat, delegering och förtroende
• Vanliga utmaningar och hur du kan hantera dom
• Distribuerad styrning

Struktur, ramar och gränser
• Hur få team att självorganisera mot rätt mål?
• Målstrukturer och verktyg för att sätta riktning
• Vilken organisationsstruktur fungerar i en agil organisation?
• Hur balansera generalisering och specialisering?

Kompetensutveckling
• Hur kan chefen/ledaren bidra till kompetensutveckling?
• Hur kan man mäta framsteg/utveckling i ett komplext system?

Föreläsare

Johan Kaliff har under många år föreläst och utbildat inom bland annat ledarskap, kommunikation, stresshantering och processutveckling. Med lång erfarenhet som chef och ledare på bland annat Ericsson, Tieto och H&M Online & Marketing vet han vilka utmaningar du står inför, och hur du lyckas som agil ledare.

”Det är ett effektivt ledarskap som tillhör framtiden och ställer höga krav på dig som ledare. Med rätt verktyg och mindset kan vi forma självstyrande team som inte bara är effektiva och levererar med ständig kvalitetsförbättring, utan även trivs oerhört bra med sitt arbete.” säger Johan om agilt ledarskap

Datum

Utbildningen omfattar två heldagar.
17-18 mars kl 8.30-16.00 – Stockholm
24-25 mars kl 8.30-16.00 – Linköping

Plats

TUC Yrkeshögskola, Stockholm

TUC Yrkeshögskola, Linköping

Pris

13 900 kr exkl moms.
Fika och lunch ingår

Sista anmälningsdag

29 februari 2020

För mer info om avbokning och överlåtelse, klicka här

Anmälan & frågor

Nina Andersson
070-694 36 44
[email protected]
Anmälan är bindande