Branscher i fokus – del 3

Administration, ekonomi & försäljning
Ett av våra mest populära områden är Ekonomi, administration och försäljning. Här finns ett stort utbud av program, från optikerassistent till tullspecialist. Det stora spannet tilltalar flera målgrupper och här finns något för alla som vill använda dator som främsta arbetsredskap.

Hur var det förr jämfört med nu?

Med den rådande teknikutveckling som sker i det moderna samhället, så kan vi konstatera att många administrativa yrkesroller har förändrats radikalt bara på 10 år. Om vi kikar på till exempel hur det var att arbeta som lönespecialist för ett decennium sedan så var det vanligt att arbeta med manuella processer, pappersdokument och pärmar. Man fokuserade mer på det administrativa, exempelvis använde man fysiska formulär för att registrera och beräkna löner. Det strategiska arbetet och analyser var oftast mer begränsad och överläts ofta till andra avdelningar eller högre chefer. Med tiden har dock teknologiska framsteg och förändrade affärsbehov drivit på utvecklingen av rollen och gjort den mer inriktad till att använda teknik och data för att uppnå mer strategiska och effektiva löneprocesser. Lönespecialisters fokus har skiftat och är idag mer teknikbaserad och analytisk. Rollen har också förändrats genom ökad interaktion och samarbete med andra avdelningar inom organisationen, såsom HR, ekonomi och IT.

Samma typ av utveckling kan appliceras på säljrollen, och om man ska gå tillbaka ännu längre i tiden så var dörr-till-dörr-försäljning den absolut vanligaste formen. Spolar vi fram några decennier och fokuserar på förändringen som skett de senaste 10 åren så ser vi att tekniken har förändrat sättet säljare kommunicerar med sina kunder och även tillgången till information. Genom e-post, videosamtal och chattprogram kan säljare kommunicera med kunder över hela världen utan att behöva vara på plats fysiskt. Dessutom kan säljare snabbt få tillgång till produktinformation, konkurrentdata och marknadsanalyser via internet och andra digitala verktyg. CRM-system (Customer Relationship Management) har revolutionerat hur säljare hanterar sina kundrelationer. Genom att använda CRM-program kan säljare spåra och hantera sina kontakter, följa upp leads och säljaktiviteter samt analysera säljdata för att förbättra försäljningsstrategier och kundnöjdhet. Dessutom kan säljare dra nytta av digitala marknadsföringsstrategier och använda sociala medieplattformar för att bygga sitt varumärke och locka nya kunder.

Varför ska man utbilda sig?

En utbildning ger dig den nödvändiga kunskapen och färdigheterna inom administration och försäljning. Du lär dig grundläggande principer, metoder och tekniker som är relevanta för att bedriva framgångsrik försäljning och effektiv administration. Det inkluderar hantering av kundrelationer, förhandlingsförmåga, kommunikationstekniker, marknadsföring och problemlösning. Utbildningen kan även ge dig möjlighet att nätverka med branschexperter och skapa kontakter som kan vara värdefulla för din framtida karriär. Arbetsgivare värderar ofta en utbildning inom administration, marknadsföring eller försäljning eftersom den visar att du har dedikerat tid och ansträngning för att förvärva de nödvändiga kunskaperna och färdigheterna för dessa områden. Det kan göra dig mer attraktiv som kandidat och öka dina chanser att få anställning. Dessutom kan en utbildning bidra till att bygga upp din meritlista och ge dig fördelar gentemot andra sökande.

Det finns möjlighet att specialisera dig inom specifika områden inom försäljning, marknadsföring eller administration beroende på dina intressen och karriärmål. Vad du än väljer får du genom utbildning en stark grund, ökad anställbarhet och professionell utveckling.

TUC Sweden
”Det är jättesvårt att hitta utbildade teknisk säljare med rätt kompetens eftersom de flesta som jobbar i den här rollen i dag är upplärda genom att de har jobbat upp sig inom den här branschen. Det finns ett stort behov av fler utbildade tekniska säljare, då yrkesrollen utvecklas på ett sätt som kräver nya och större insikter inom både teknik och försäljning.”
TUC Sweden
”På ett unikt sätt kombinerar den här utbildningen en teoretisk bas samtidigt som förankringen hos näringsliv samt upphandlande myndigheter är påtaglig. Arbetsmarknaden har ett stort behov av inköpare/upphandlare med rätt kompetens, vägen till en anställning ligger öppen för dig som satsar!”
TUC Sweden
”Jag tycker utbildningen jag gick var bra, den har givit mig mer insyn i vad den offentliga affären innebär samt skapat vägar och möjligheter till ett arbete inom inköp och upphandling. Jag tycker också att YH-utbildning är spännande då det finns en efterfrågan på arbetsmarknaden som gör att du enklare kommer direkt ut i arbetslivet inom det du studerat då det är ett bristyrke. För den som vill varva det teoretiska med det praktiska studier är YH-utbildning verkligen att rekommendera. Du får chans redan under utbildningen att praktisera dina kunskaper genom LIA i verkligheten, vilket gör att du enklare kan knyta an till dina teoretiska kunskaper och det skapar ett helhetsperspektiv. För mig var det viktigt att kunna studera hemifrån då jag var föräldraledig under tiden jag studerade så passade TUC’s utbildning på distans mig alldeles perfekt.”
TUC Sweden
”Vi har ett löpande behov av säljare inom koncernen. Vi har anställt 5-10 st i Tranås och behöver ytterligare 10-20 st inom 3–5 år. Att rekrytera personer som gått denna utbildning gör att vi får in säljare med teoretisk kunskap och inom försäljningsområdet på OEM så får de även den praktiska delen. Vi vill att den teoretiska grunden läggs på Yrkeshögskolan för att kompletteras ute på LIA så att de studerande blir attraktiva på arbetsmarknaden.”
TUC Sweden
“Vi letar alltid efter talangfulla medarbetare. För att lyckas och trivas hos oss behöver du vara en skicklig relationsskapare med en naturlig känsla för service. BDO har nu ca 600 medarbetare på mer än 20 orter och räknar med att rekrytera omkring 150 nya kollegor bara under det kommande året.”
TUC Sweden
“Det råder en stor brist på lönespecialister i regionen, delvis beroende på att många större lönecentra finns här. TUC har under de senaste åren varit räddningen för Polismyndighetens kompetensförsörjning inom löneområdet. Samarbetet med TUC har varit givande på många sätt. Inte minst genom de praktikanter vi tagit emot från skolan varje termin och som i de flesta fall fått en anställning hos oss efter avslutad praktik.”
TUC Sweden
“Det finns inga andra utbildningar idag som täcker vårt kompetensbehov. IKEA anser att det finns ett stort behov av kompetensen i och med den nya tullagstiftningen där man nämner att personer, verksamma inom tull, ska ha dokumenterad kompetens.”
TUC Sweden
“Positivt för branschen med fler utbildade optikerassistenter. Det är kostsamt och tidskrävande för butikerna att lära upp assistenter utan erfarenhet. Vore bra att kunna anställa redan grundutbildad personal.”

Program inom området

Vill du utbilda dig till ett yrke inom en bransch som skriker efter just den kompetens och kunskap du får genom våra program så har du flera spännande yrkesroller att välja mellan!

Kurser inom området

Är du redan inne i branschen men behöver vässa dina kunskaper inom ett specifikt område så har vi kurserna för dig; Kurser inom YH eller Kurs på tom plats. Samtliga kurser är kostnadsfria och berättigar till studiemedel från CSN.

Kurer inom yrkeshögskolan

Kurser inom yrkeshögskolan är korta, flexibla och kostnadsfria och framtagna i nära samarbete med arbetslivet. Det innebär att de innehåller exakt den kompetens som arbetslivet så stark behöver. Detta är en perfekt möjlighet för dig som vill vidareutvecklas på ett snabbt och smidigt sätt. Distanskurserna går utmärkt att kombinera med arbete.

TUC Sweden
”Transformationen från fysisk till digital handel kommer fortsätta öka efter pandemin vilket gör att behovet av kompetens inom området är stort. Det är många som idag jobbar inom traditionell handel som behöver gå den här kursen för att säkerställa framtida affärsmöjligheter, oavsett om man är verksam inom B2C eller B2B.”
TUC Sweden
”Fantastiskt roligt att kursen har blivit beviljad! IT-säkerhet är viktigare än någonsin med tanke på den stora förändringen av arbetssätt pga pandemin. Det är många företag som har ökat användningen av digitala lösningar, både för hemarbete och för möten. Vi hör också allt oftare om företag som drabbats av cyberattacker. Inom redovisningsbranschen jobbar vi nu mestadels digitalt och att då få en utbildning som kvalitetssäkrar och förbättrar processer ser jag som mycket positivt.”
TUC Sweden
”Kursen har gett mig en överblick om hur det funkar att starta/driva E-handel. Perfekt introduktionskurs för att se helheten även fast man inte djupdyker inom varje område. Det bästa jag tar med mig är alla system och verktyg som kan vara till användning om man vill starta en E-handel. Upplägget på kursen har varit väldigt bra, med ca 1 föreläsning/vecka och att de har legat (för min del iallafall) utanför arbetstiden, och att man har kunnat kolla på föreläsningarna i efterhand. Gillar också att uppgifterna till varje föreläsning har varit lagom och relevanta. Det har inte blivit för mycket, utan att man har hunnit med det vid sidan av jobbet som har varit perfekt.”
TUC Sweden
”Jag hittade kursen på internet och blev snabbt intresserad av den. Dels för att det var en snabbkurs i ett aktuellt ämne samt att den kunde ge behörighet till andra kurser. Innehåll och utförandet av föreläsare Anna-Carin Lensbo var det mycket givande. Hon väckte ett djup intresse av ämnet på ett tydligt, pedagogiskt och intressant sätt. Hon visade stor erfarenhet av ämnet för att hon själv driver en e-handel och kunde hänvisa till reella, aktuella och verkliga utmaningar som man kan ha med denna aktivitet.”
Kurs på tom plats

Kurs på tom plats innebär att du läser en eller flera kurser som ingår i våra längre program, och du pluggar tillsammans med de som läser hela utbildningen. Arbetslivet står bakom våra program och kurser vilket betyder att de ger exakt den kompetens som arbetslivet efterfrågar. Ett bra tillfälle för dig själv eller för någon av dina anställda att få den kompetens som behövs.