Ina valde att satsa på sig själv.

När Ina Bakke skrollade i sitt flöde på Facebook fick hon upp ögonen för en utbildning om vindkraftverk och då väcktes hennes intresse för solenergi. Hon letade bland olika utbildningsanordnare och valet hamnade på TUCs yrkeshögskoleutbildning Soleltekniker. Efter 1,5 år distansstudier skulle hon vara färdigutbildad vilket passade Ina perfekt.

Ina som har en tillsvidareanställning inom livsmedelsindustrin kände efter flera perioder av utbrändhet att det var dags att göra något för sin egen skull. Hon ville fortsätta arbeta med det tekniska och eftersom hon ville satsa helhjärtat på studierna och sig själv, tog hon tjänstledigt. Ett beslut hon inte ångrar idag.

Kurser med dagsfärskt innehåll

En av TUCs fördelar är att många föreläsare är verksamma inom området de utbildar i, vilket gör att de har med sig den senaste kunskapen. I programmet ingår en mängd olika kurser, allt från solelsteknik och byggteknik till försäljning och projektledning. Alla med värdefull kunskap inför kommande arbete som soleltekniker. ”De fyra solcellskurserna har varit de mest intressanta och de jag har lärt mig mest av” säger Ina. Klassen har genom utbildningen skaffat sig hög kompetens om solcellsinstallationer och efter examen kan de bland annat ansvara för att installera, underhålla och reparera solenergianläggningar.

LIA – Lärande i arbete

I programmet ingår även 13 veckors praktik, som inom yrkeshögskolan kallas Lärande i arbete (LIA). För Ina har praktiken varit en viktig del av utbildningen och ett betydelsefullt tillskott till de teoretiska kunskaperna. Och hon har kunnat praktisera det hon lärt sig. ”LIAn är ett jättebra komplement, för man får implementera och förankra det man har lärt sig. Det är flera i klassen som har fått jobberbjudande på sin LIA-arbetsplats” berättar Ina.

Distansstudier i kombination med träffar

Utbildningen sker på distans och det innebär att föreläsningarna sker digitalt via Teams. För Ina som är en kvällsmänniska har distansstudierna varit ett perfekt upplägg. Hon har i stor utsträckning själv kunnat planera när och var hon ska studera och på så sätt haft frihet över dagarna. ”Jag fungerar bäst med att skriva och studera på kvällstid. Det har ofta varit föreläsningar på förmiddagen, och efter det har jag kunnat göra annat. På kvällen, när jag är som piggast och mest kreativ, har jag ägnat mig åt studierna som bland annat har varit att skriva uppsatser” säger Ina.

Under utbildningens gång har klassen träffats i Jönköping några gånger per termin, för så kallade närträffar. Dagarna har bland annat innehållit gästföreläsningar, grupparbeten och start av ny kurs. Ina tycker att närträffarna har varit ett bra avbrott från distansstudierna. Då har hon haft möjlighet att träffa sina klasskamrater och påbörja projekt som de sedan har arbetat vidare med på Teams.

Möjligheten att påverka

Utmärkande för yrkeshögskolan är att de företag och organisationer som är knutna till utbildningen också är aktiva i planering och genomförande och ingår i programmets ledningsgrupp. I varje ledningsgrupp finns också en studeranderepresentant från klassen. Ina, klassens representant har varit engagerad i utbildningen vilket hon tycker har varit mycket bra och givande. ”Jag har suttit med på möten med ledningsgruppen och jag tycker att vi i klassen har haft goda möjligheter att ge konstruktiv kritik och på så sätt har vi kunnat vara med och påverka” berättar Ina.

Bra sammanhållning gav bra utbyte

Ina kan verkligen rekommendera andra att plugga på TUC, och menar att det är en utmärkt möjlighet att våga ta steget och satsa på sig själv. Studierna gick över förväntan och hon har fått högre betyg än vad hon trodde innan hon började plugga. Klassen har fått bra bemötande och stöd från skolan och utbildningsledaren har snabbt tagit tag i de saker och frågor som dykt upp.

Trots att klassen mestadels pluggat på distans var det lätt att komma in i klassen tycker Ina, de har hjälpt varandra och haft högt i tak. Många gånger under studietiden har de träffats digitalt på Teams för diskussioner och hjälp med frågor som dykt upp längs vägen. Bland de studerande i klassen har det varit relativt stor åldersskillnad och det menar Ina enbart har varit positivt. ”Vi har varit jättetajta. Den stora åldersskillnaden har betytt att vi har haft olika erfarenheter att dela med oss av och att vi kommer från olika branscher har också varit positivt. Detta har varit en fördel då man ser på saker på olika sätt.

Mansdominerat yrke

Soleltekniker är precis som många andra teknikjobb mansdominerat. I klassen har de varit två kvinnor och Ina menar att det inte har varit några utmaningar, utan de har alla arbetat ihop på ett bra sätt, och delat erfarenheter utifrån vad de tidigare arbetat med. Hon ser heller inga problem med att vara kvinna i en mansdominerad yrkesgrupp, då alla har olika kompetens och starka egenskaper. ”Om den arbetsplats där jag gjorde min första praktik hade haft möjlighet, hade de velat anställa mig då de tyckte att jag var ett så pass bra tillskott. Även om jag kanske inte är lika stark, så tyckte de om min kunskap.” Ina Bakke tror att det här yrket kan locka många teknikintresserade kvinnor som bland annat vill arbeta med projektering.

En viktig del av framtiden

Intresset för förnybara energislag ökar kraftigt och som soleltekniker är Ina och hennes klasskamrater en viktig kugge i arbetet för att klara framtidens krav och mål.