Data Manager, IT-yrket som inte är som andra.

Hur uppnår vi effektiv och säker hantering av stora datamängder för att säkerställa tillförlitlig data för ett datadrivet företag? Dessa frågor arbetar Maaret Malinen dagligen med. Som Data Governance Manager ser hon till att all data som ett företag har, kan hjälpa verksamheten att uppnå effektivitet i sin verksamhet och se nya affärsmöjligheter som ett resultat av datadrivna arbetssätt.

Maaret Malinen började sin karriär som finansanalytiker och det var den ständiga jakten på tillförlitlig data som underlag för analys som väckte intresset för data management. ”Ett vanligt scenario var att massor av tid gick åt att hitta data, ”tvätta” den rent från alla felaktigheter som felstavningar eller saknade värden, innan man överhuvudtaget kunde börja analysera något. Jag började fundera på vad det var som orsakade alla dessa fel, vilket ledde mig vidare till att vilja förstå hur man kunde hindra felen från att uppstå från första början. Jag upptäckte att det sällan var någons primära uppgift att jobba med själva data, utan data föddes som en ”biprodukt” av annan verksamhet. Bristande kunskap om behoven för data och avsaknaden av bra metoder för data management var ofta orsaken till att felen uppstod” berättar Maaret. Nu är hon en hängiven Data Management Expert och ser ständiga förbättringsmöjligheter där data står i fokus.

Ser utvecklingspotentialen

Idag jobbar Maaret med Data Governance och Data Management på ICA Sverige. I hennes roll som Data Governance Manager arbetar hon med att hitta nya vägar för att effektivisera datahanteringen för att skapa förutsättningar för datadrivna arbetssätt. ”Vi har gigantiska mängder data i ett stort antal IT-system som förvaltas av en komplex organisation. Det krävs mycket struktur och automation för att kunna leverera pålitlig data för alla behov. Vi har kommit en bit på väg men det finns mycket kvar att göra. Det pågår mycket på marknaden och nya verktyg för Data Management poppar upp i rasande takt. God data management-praxis har inte med systemstöd att göra, utan det viktiga är att etablera strukturerade och standardiserade arbetssätt som bygger på kunskap om data.” menar Maaret. Hon ser att kompetensbehovet för personer som har god förståelse av data management är stort. ”Det är svårt att hitta personer som har en helhetsförståelse för data management kunskapsområden som behövs för att kunna bygga upp en balanserad och välfungerande förmåga för data management.” berättar Maaret.

Ett yrke som inte är som andra IT-yrken

Maaret tycker att kategoriseringen av data management är lite problematisk. ”När man arbetar med data management så hamnar det ofta under IT-organisationen men yrket i sig har egentligen ganska lite med IT att göra och är snarare fokuserad på att lösa verksamhetsproblem. Vi söker inte folk som kan programmera eller knacka kod utan här behöver vi personer som är analytiska för att förstå hur data management kan hjälpa företaget med problem relaterade till data, och kan jobba strukturerat och långsiktigt för att lösa problemen. Rollen i sig är social och mer businessnära.” berättar Maaret. Här menar hon att man alltid måste utgå ifrån att data management ska utgå ifrån businessbehoven och leverera affärsvärde, och att lösningen ofta är kopplad till att styra upp processer, roller och ansvar, snarare än teknik.

Ett yrke med stor variation

Inom data management finns det flera olika kunskapsområden som man kan arbeta med efter examen. Efter examen har man god förståelse för data management i sin helhet. Man kan välja att fokusera på till exempel datasäkerhet eller analytics, vilket är väldigt hett just nu. Man kan lika gärna jobba med data governance eller som Data Management Generalist för att jobba med helhetsperspektivet. Framtidsutsikterna är ljusa och Maaret förväntar sig att fler företag ser behovet för en mer strukturerad data management-förmåga. ”Företagen blir mer och mer datadrivna och behöver investera i kunskap om data management för att kunna uppnå en högre datamognad som behövs för att säkra tillförlitlig data för alla datadrivna beslut. Utan kunskap om data management hamnar företag i regel i kostsamma och komplexa IT-lösningar som inte klarar av att tillfredsställa behoven av ett datadrivet företag.” säger Maaret Malinen.

Sök idag

Är du en strukturerad person med god analysförmåga som vill vara med och utveckla företags datahantering i en bransch i ständig utveckling så kan utbildningen Data Manager passa just dig.