För OEM är LIA:n en del av rekryteringsprocessen.

Att utbilda sig till företagssäljare är ett bra val, det menar Simon Hörlin som är säljledare på OEM Automatic. Företaget han arbetar på ser gärna till TUC Yrkeshögskolas studerande när det kommer till nyanställningar.

Det var i höstas som Simon Hörlin fick erbjudande om att sitta med i ledningsgruppen för Företagssäljare B2B, något som han tyckte lät intressant. ”Vi har säljare som gjort sin praktik hos oss och många har sedan fått jobb med, så på så sätt har jag koll på TUC Yrkeshögskola” berättar Simon. Däremot känner Simon att han har fått en bättre inblick i hur yrkeshögskoleutbildningar fungerar och tycker att upplägget är riktigt bra ”Vi som sitter i ledningsgruppen kommer från olika delar av arbetslivet med olika infallsvinklar. Själv kommer jag från industrin och ser vilket behov det finns utifrån det, medan någon annan har annan arbetslivserfarenhet” förklarar Simon och ser att TUC på så vis lyfter det kompetensbehov som näringslivet behöver.

På OEM Automatic tar man gärna emot praktikanter från TUC som gör sin LIA (lärande i arbete). ”Bland dem som arbetar med rekrytering hos oss så lyfts ofta TUC upp i sökandet. Har vi någon som gjort LIA hos oss som skulle passa? De nyexaminerade som vi har anställt har blivit bra rekryteringar”. Simon berättar att när en LIA-studerande har avslutat sin praktik hos dem sitter handledare och andra anställda ner för att utvärdera LIA-perioden och hur den studerande fungerat på arbetsplatsen och som en del av teamet. ”Vi lägger stor vikt vid de personliga egenskaperna när vi anställer och då är praktikperioden väldigt värdefull. Här har man chansen att se hur personen fungerar med de anställda” menar Simon.

När det kommer till arbetstillfällen för företagssäljare så menar Simon Hörlin att framtiden ser ljus ut. ”Vi ser att det kan vara svårt att rekrytera då branschen är i stort behov av bra säljare och nu är det nog arbetstagarens marknad”. Att yrket dessutom är både roligt och utvecklande är inte till någon nackdel. ”Det är ett yrke med stor variation! Som företagssäljare får du träffa så många olika människor och du får lära dig hur du bemöter personer med olika yrkesområden och befattning” förklarar Simon.

Foto: Jennifer Sjögren