Att studera till stödpedagog

16 april, 2020

Du som har yrkeserfarenhet inom området stöd till personer med funktionsvariation – vad sägs om en vidareutbildning på distans? Studera till stödpedagog, bredda dina kunskaper och ta dig an en kvalificerad yrkesroll med stort ansvar. Låt se om detta är något för dig. Nu kör vi!

Att studera till stödpedagog
Stor frihet. Och stort eget ansvar. Att studera på distans kräver god självdisciplin. Så om du har yrkeserfarenheten som krävs och just precis, god självdisciplin, tycker vi att du gör helt rätt i att studera till stödpedagog. Under 40 veckor kommer du att samla ihop 200 yh-poäng och förbättra dina kunskaper om olika funktionsvariationer, dess uttryck och konsekvenser genom alla livsfaser. Dessutom får du under åtta veckor återkoppla till vad du har lärt dig i verklig miljö, både praktiskt och teoretiskt. LIA, eller lärande i arbete, som vi kallar det. Tillsammans med din handledare får du då jobba analyserande och reflekterande i din kommande roll som stödpedagog! Spännande va?

Tre snabba saker du lär dig
• Ge personer med funktionsvariation stöd av god kvalitet.
• Kartlägga personers förmåga.
• Utforma genomförandeplaner.

Och sen då?
Med yrkeserfarenhet och vidareutbildning får du som stödpedagog en kvalificerad yrkesroll som innebär ökat ansvar för kvalitet och utveckling. Din breda kompetens kommer att vara efterfrågad och du kan därför välja om du vill göra skillnad inom den offentliga så väl som den privata sektorn, för personer i alla åldrar. Så hoppa på den här utbildningen och få en skjuts i karriären – vi ses i höst!

Välkommen till yrkeshögskolan som tror på dig och din rätt till utbildning.

Behörighet, ansökan och allt det där? Ta dig till utbildningen här.

Fler tips