Branscher i fokus.

Vi har fördjupat oss i de branschområden vi utbildar inom. Hur yrken förändrats över tid och i synnerhet vad som ligger framför oss, med den teknikutveckling som nu sker.

Vad innebär det egentligen att specialisera sig som undersköterska och hur har rollen som lönespecialist förändrats de senaste åren? Vilka myter lever kvar inom industribranschen och hur ser behovet ut i framtiden? Som bekant har samhället i stort de senaste åren genomgått en enorm digitaliseringsresa, vilket för många företag och branscher varit en utmaning att anamma. Inom yrkeshögskolan springer vi därför så fort vi kan, för att anpassa framtidens yrkesroller i enlighet med det som krävs av oss.

Hälso- & sjukvård, socialt arbete

Personal inom vård- och omsorgsyrken kommer alltid att behövas. Men det är inte så enkelt som att bara fylla på med fler anställda, eftersom det finns krav på att vårdpersonal ska ha rätt utbildning.

Bygg, anläggning & fastighet

Att branschen är mitt i en spännande utvecklingsfas råder det ingen tvekan om. Innovationer och uppdaterade arbetssätt sätter kompetensförsörjningen på prov.

Ekonomi, administration & försäljning

Med den rådande teknikutveckling som sker i det moderna samhället, så kan vi konstatera att många administrativa yrkesroller har förändrats radikalt bara på 10 år.

Data/IT

Inom data/IT går utvecklingen snabbare än den någonsin gjort tidigare och samtidigt som den aldrig kommer gå så här långsamt igen. Det som är ständigt är just förändringen och här krävs rätt kompetens.

Hotell & restaurang

För de som vill utvecklas i branschen finns möjligheter att göra det. Våra vidareutbildningar till arbetsledande roller i branschen är ett resultat av våra dialoger med arbetslivet.

Kultur, media & design

Många drömmer om en framtid inom marknadsföring av flera olika anledningar. Läs om fördelarna att jobba kreativt samt hur arbetet förändrats till följd av digitaliseringen.

Teknik, tillverkning, drift & underhåll

Tillverkningsbranschen har tack vare digitaliseringen genomgått en revolutionerande utveckling där yrkesrollerna ändrats fundamentalt.


Brett utbud av utbildningar och kurser.

Hemligheten bakom TUC:s och våra studerandes framgångar består av att vi tillsammans levererar det som arbetsmarknaden vill ha; ambitiösa människor med högaktuell kunskap som flyger in i yrkesrollen med kortast möjliga startsträcka. Våra kurser och utbildningar är framtagna i nära samarbete med arbetslivet, vilket gör att de ger den kompetens som efterfrågas.