Enstaka kurser inom yrkeshögskolan

Vi erbjuder dig möjligheten att kostnadsfritt läsa en eller flera av de kurser som ingår i de yrkeshögskoleutbildningar vi bedriver. Det är en perfekt möjlighet för dig själv eller för någon av dina anställda att få den kompetens som behövs. Du kan välja kurser ur flera olika utbildningar och själv skapa den kompetensutveckling du vill ha.

Inom yrkeshögskolan motsvarar 5 YH-poäng en veckas heltidsstudier. Studietakten och antalet schemalagda träffar varierar beroende på vilken utbildning det gäller. Det är samma behörighetskrav och eventuella urval som vid ordinarie antagning så din ansökan följer samma process som för de som söker till en hel utbildning. När du har gått kursen och har fått godkänt, utfärdas ett utbildningsbevis från Myndigheten för yrkeshögskolan. Antalet platser som erbjuds varierar från kurs till kurs.

Vi har en stor mängd varierande utbildningar inom många olika områden så välkommen att kika runt och se vilka kurser vi erbjuder just nu.

Företagssäljare - Jönköping

Företagssäljare B2B TUC YH

Affärsmannaskap

Du lär dig se företagets marknad ur ett nationellt och internationellt perspektiv, och att analysera marknadens behov och efterfrågan.

Företagssäljare B2B TUC YH

Projektledning i säljprocessen

Ger dig kunskap om projektledning och ett projekts olika faser; planering, genomförande och uppföljning.

Företagssäljare B2B TUC YH

Digital marknadsföring och affärer via nätet

Ger dig kunskaper om hur informationsteknik kan användas i den digitala handeln och marknadsföringen för företaget.

Företagssäljare B2B TUC YH

Key Account Management

Kursen ger dig teoretiska och praktiska grunderna i KAM försäljning.

Key Account Management - distans (Lkpg)

Key Account Management YH TUC

KAM fördjupning

Du får fördjupad kunskap om KAM försäljning och hur du leder och utvecklar samarbetet med nyckelkunder ur ett helhetsperspektiv.

Key Account Management YH TUC

Att organisera och leda projekt

Ger dig kunskaper om hur ett projekt planeras, genomförs, följs upp och utvärderas i säljprocessen.

Logistiker - Linköping

Logistiker TUC YH

Ledarskap

Kursen ger dig kunskaper i olika ledarskapsstilar, metoder och verktyg som krävs för att utveckla ditt ledarskap.

Lönespecialist - Jönköping

Lönespecialist TUC YH

Pedagogik

Ger dig förmågan att lära ut kunskap relaterad till yrkesrollen på ett pedagogiskt och metodiskt sätt.

Redovisningsekonom - Jönköping

Redovisningsekonom TUC YH

Beskattningsrätt

Du får genomgripande kunskaper inom ämnet beskattning.

Redovisningsekonom TUC YH

Koncernredovisning

Ger dig kunskap om innebörden av koncern och koncernredovisning samt olika koncernbegrepp.

Redovisningsekonom - Lidköping

Redovisningsekonom TUC YH

Beskattningsrätt

Ger dig kunskaper inom ämnet beskattningsrätt utifrån lagtext och praxis.

Redovisningsekonom - Tranås

Redovisningsekonom TUC YH

Beskattningsrätt

Du får djupa kunskaper inom ämnet beskattning.

Redovisningsekonom TUC YH

Koncernredovisning

Ger dig kunskap om innebörden av koncern och koncernredovisning samt olika koncernbegrepp.

Strategisk inköpare - Linköping

Strategisk inköpare TUC YH

Strategiskt inköp

Du får kunskap om hur inköpsorganisation inom tillverkande företag, offentlig sektor, handel, tjänsteföretag kan utformas.

Strategisk inköpare TUC YH

Supply Chain Management

Du får kunskap om styrningen av materialflödet från råvaruleverantör till slutlig förbrukare.

Strategisk inköpare TUC YH

Ledarskap & organisation

Du får bla förståelse för ledarskap, du lär dig förstå vikten av självinsikt för att fungera som ledare, men även för att ledas.

Strategisk inköpare TUC YH

Projektledning

Du får kunskaper om hur ett projekt planeras, genomförs, följs upp och utvärderas.

Strategisk inköpare/upphandlare - Stockholm

Strategisk inköpare/upphandlare TUC YH

Hållbara inköp

Du får kunskap inom miljöområdet med bäring på inköp och upphandling.

Strategisk inköpare/upphandlare TUC YH

Projektledning och metodik

Du får kunskap om projekt som arbetsform och ett projekts olika faser; planering, genomförande och uppföljning.

Strategisk inköpare/upphandlare TUC YH

Ledarskap och organisation

Du lär dig olika ledarskapsstilar, metoder och verktyg som krävs för att utveckla ditt inköpsledarskap.

Strategisk inköpare/upphandlare TUC YH

Förhandlingsteknik och affärsmässighet

Du lär dig grundläggande strategier och taktiker i intressebaserad förhandling kopplat till kategoristrategi.

Strategisk inköpare/upphandlare TUC YH

Operativt inköpsstyrning

Du lär dig vilka delprocesser som förekommer i samband med inköp/avrop av varor och tjänster.

Strategisk inköpare/upphandlare TUC YH

Business English

Du får kunskaper för att kunna fungera i en internationell miljö i samband med din yrkesutövning.

VVS-ingenjör - Jönköping

VVS-ingenjör TUC YH

Utvecklad VVS-teknik

Kursen ger dig bla avancerade kunskaper i kylteknik.

VVS-ingenjör TUC YH

Kemi för VVS-branschen

Du får fördjupad kunskap om hur föroreningar kan sprida sig i luft, samt kunskap om allmänna gaslagen och dess tillämpningar.

VVS-ingenjör TUC YH

Entreprenadkalkylering

Ger fördjupad kunskap om hur entreprenadkostnader tas fram för att ingå i ett anbud.

VVS-ingenjör TUC YH

Mätning & injustering

Ger dig fördjupad kunskap om hur du med hjälp av mätningar och beräkningar justerar in flödena i VVS-system.

VVS-ingenjör TUC YH

Styr-, regler- och övervakningsteknik

Ger dig kunskap om hur ett SCADA-system är uppbyggt, hur det fungerar och hur det sköts.