Enstaka kurser inom yrkeshögskolan

Vi erbjuder dig möjligheten att kostnadsfritt läsa en eller flera av de kurser som ingår i de yrkeshögskoleutbildningar vi bedriver. Det är en perfekt möjlighet för dig själv eller för någon av dina anställda att få den kompetens som behövs. Du kan välja kurser ur flera olika utbildningar och själv skapa den kompetensutveckling du vill ha. Eventuellt kan kostnad för kurslitteratur tillkomma.

Inom yrkeshögskolan motsvarar 5 YH-poäng en veckas heltidsstudier. Studietakten och antalet schemalagda träffar varierar beroende på vilken utbildning det gäller. Det är samma behörighetskrav och eventuella urval som vid ordinarie antagning så din ansökan följer samma process som för de som söker till en hel utbildning. När du har gått kursen och har fått godkänt, utfärdas ett utbildningsbevis från Myndigheten för yrkeshögskolan. Antalet platser som erbjuds varierar från kurs till kurs.

Vi har en stor mängd varierande utbildningar inom många olika områden. Kurserna är kategoriserade efter vilket område utbildningen de ingår i, tillhör. De olika områdena är Bygg & anläggning, Ekonomi, marknad & försäljning, Sjukvård & socialt arbete samt Teknik, tillverkning & drift. Flera av våra kurser ges på distans, med närträffar i någon av våra fem orter; Stockholm, Linköping, Tranås, Jönköping och Lidköping.

Välkommen att kika runt och se vilka kurser vi erbjuder just nu.

BYGG & ANLÄGGNING

Förvaltningsteknik

JÖNKÖPING
Ger teoretisk och praktisk kunskap i energieffektivisering och genomförande av energianalys av byggnader.

Kyl- & elteknik

JÖNKÖPING
Ger kunskaper i kylteknik, kraftförsörjning och elektriska storheter.

Miljö, kvalitet & hållbar el

LINKÖPING
Ger kunskaper i elförsörjningssystemets uppbyggnad ur ett miljö- och energiperspektiv.

Miljöcertifiering & hållbarhet

TRANÅS
Ger kunskaper om certifieringar av energiledningssystem, tjänster och byggnader, som ISO 5000 och Miljöbyggnad.

Ritningslära

TRANÅS
Ger kunskaper om gällande regler och standarder för att upprätta samt uppdatera en befintlig ritning.

Tillämpad energiberäkning

TRANÅS
Ger bland annat kunskap i hur energisimuleringsprogram är uppbyggda och fungerar.

EKONOMI, ADMINISTRATION & FÖRSÄLJNING

Företagssäljare B2B TUC YH

Affärsmannaskap

JÖNKÖPING
Ger förmågan att se företagets marknad ur ett nationellt och internationellt perspektiv, och att analysera marknadens behov och efterfrågan.

Företagssäljare B2B TUC YH

Affärsmannaskap

TRANÅS
Ger förmågan att se företagets marknad ur ett nationellt och internationellt perspektiv, och att analysera marknadens behov och efterfrågan.

Redovisningsekonom TUC YH

Beskattningsrätt

STOCKHOLM
Ger genomgripande kunskaper inom ämnet beskattningsrätt utifrån lagtext och praxis, och du ska söka relevant rättsinformation.

Redovisningsekonom TUC YH

Beskattningsrätt

TRANÅS
Ger genomgripande kunskaper inom ämnet beskattningsrätt utifrån lagtext och praxis, och du ska söka relevant rättsinformation.

Företagssäljare B2B TUC YH

Digital marknadsföring & affärer via nätet

JÖNKÖPING
Ger kunskaper om hur informationsteknik kan användas i den digitala handeln och marknadsföringen för företaget.

Strategisk inköpare/upphandlare TUC YH

Hållbara inköp

STOCKHOLM
Ger kunskap inom miljöområdet med bäring på inköp och upphandling.

Redovisningsekonom TUC YH

Koncernredovisning

STOCKHOLM
Ger kunskap om innebörden av begreppet koncern och koncernredovisning.

Redovisningsekonom TUC YH

Koncernredovisning

TRANÅS
Ger kunskap om innebörden av begreppet koncern och koncernredovisning.

Redovisningsekonom TUC YH

Löneadministration

STOCKHOLM
Ger kunskaper inom löneområdet, vilka regler och lagar som tillämpas samt hur man utför löneuträkningar.

Strategisk inköpare/upphandlare TUC YH

Operativ inköpsstyrning

STOCKHOLM
Ger kunskaper inom styrning av en operativ anskaffningsprocess.

Företagssäljare B2B TUC YH

Projektledning i säljprocessen

JÖNKÖPING
Ger kunskap om projektledning och ett projekts olika faser; planering, genomförande och uppföljning.

HOTELL & RESTAURANT

Hotel & Restaurant Manager TUC YH

Eventplanering

DISTANS (JÖNKÖPING)
Utvecklar din kompetens för att planera, utveckla och leda små och stora event inom verksamheten kopplat till behovet inom en destination.

Arbetsledare inom måltidsservice TUC YH

Värdskap & måltidsglädje

DISTANS (TRANÅS)
Genom det goda värdskapet lär du dig att bemöta kunder och kolleger på ett professionellt och mänskligt sätt.

Sjukvård & socialt arbete

Etnicitet & integration

JÖNKÖPING
Ger kunskaper om olika kulturer, dess särart och tillgångar för att underlätta relationer och behandlingsarbetet.

USK psykiatri TUC YH

Handledning & pedagogiskt förhållningssätt

DISTANS (JÖNKÖPING)
Ger kunskaper i olika handledningsmodeller och i kollegial handledning på den egna arbetsplatsen.

Handledning & pedagogiskt förhållningssätt

DISTANS (TRANÅS)
Ger kunskaper i olika handledningsmodeller och i kollegial handledning på den egna arbetsplatsen.

Ledarskap i teori & praktik

JÖNKÖPING
Ger kunskaper i olika ledarskapsstilar, metoder och verktyg som krävs för att utveckla ditt ledarskap.

Näring för god vård & omsorg

DISTANS (TRANÅS)
Ger kunskap om nutritionsstöd i samband med medicinsk behandling och omsorg & dess betydelse för minimering av komplikationer och dödlighet.

USK psykiatri TUC YH

Psykisk ohälsa ur ett mångkulturellt perspektiv

DISTANS (JÖNKÖPING)
Ger specialiserad kunskap om kulturens betydelse för hur psykisk sjukdom och ohälsa yttrar sig.

Socialpedagogik

JÖNKÖPING
Ger insikt i socialpedagogikens framväxt och dominerande idéer, samt den tillämpning som råder inom vård och behandling.

Utomhuspedagogik/grön miljöterapi

JÖNKÖPING
Ger insikt i hur kultur, natur men även urbana utomhusmiljöer kan bidra till att skapa begriplighet, samhörighet, hälsa och sammanhang