Enstaka kurser inom yrkeshögskolan

Vi erbjuder dig möjligheten att kostnadsfritt läsa en eller flera av de kurser som ingår i de yrkeshögskoleutbildningar vi bedriver. Det är en perfekt möjlighet för dig själv eller för någon av dina anställda att få den kompetens som behövs. Du kan välja kurser ur flera olika utbildningar och själv skapa den kompetensutveckling du vill ha.

Inom yrkeshögskolan motsvarar 5 YH-poäng en veckas heltidsstudier. Studietakten och antalet schemalagda träffar varierar beroende på vilken utbildning det gäller. Det är samma behörighetskrav och eventuella urval som vid ordinarie antagning så din ansökan följer samma process som för de som söker till en hel utbildning. När du har gått kursen och har fått godkänt, utfärdas ett utbildningsbevis från Myndigheten för yrkeshögskolan. Antalet platser som erbjuds varierar från kurs till kurs.

Vi har en stor mängd varierande utbildningar inom många olika områden. Kurserna är kategoriserade efter vilket område utbildningen de ingår i, tillhör. De olika områdena är Bygg & anläggning, Ekonomi, marknad & försäljning, Sjukvård & socialt arbete samt Teknik, tillverkning & drift. Flera av våra kurser ges på distans, med närträffar i någon av våra fem orter; Stockholm, Linköping, Tranås, Jönköping och Lidköping.

Välkommen att kika runt och se vilka kurser vi erbjuder just nu.

BYGG & ANLÄGGNING

Branschengelska

TRANÅS
Ger kunskaper i hur begrepp och uttryck inom energibranschen benämns på engelska.

CAD

JÖNKÖPING
Introduktion i CAD och olika typer av ritningsunderlag för arbete med projektering inom VVS.

Ekonomi & investeringsbedömning

TRANÅS
Ger kunskap om bla kalkylränta/diskonteringsränta, investering/operativ kostnad och LCC.

Ellära

TRANÅS
Ger färdigheter i att från schemaunderlag utföra elarbeten.

Energisystemanalys

TRANÅS
Ger kunskaper om olika energisystem som förekommer i offentliga byggnader, industrilokaler och bostäder.

Entrepenadjuridik

TRANÅS
Ger grundläggande kunskaper om skyldigheter och rättigheter för kunder vid entreprenadavtal och upphandlingar.

Entreprenadjuridik

JÖNKÖPING
Ger kunskaper om skyldigheter och rättigheter för kunder vid entreprenadavtal och upphandlingar.

Entreprenadkalkylering

JÖNKÖPING
Ger fördjupad kunskap om hur entreprenadkostnader tas fram för att ingå i ett anbud.

Förvaltningsteknik

JÖNKÖPING
Ger teoretisk och praktisk kunskap i energieffektivisering och genomförande av energianalys av byggnader.

Kemi för VVS-branschen

JÖNKÖPING
Ger kunskap om hur föroreningar kan sprida sig i luft, samt kunskap om allmänna gaslagen och dess tillämpningar.

Klimat & platsutrustning

JÖNKÖPING
Ger kompetens i att beräkna effekt- och energibehov i byggnader för uppvärmning och kyla.

Kommunikation & affärsmannaskap

JÖNKÖPING
Ger fördjupade kunskaper i kommunikation och hur man anpassar efter målgrupp.

Kyl- & elteknik

JÖNKÖPING
Ger avancerade kunskaper i kylteknik, kraftförsörjning och elektriska storheter.

Ledarskap & arbetsledning

TRANÅS
Ger kunskaper i olika ledarskapsstilar, metoder och verktyg som krävs för att utveckla ditt ledarskap.

Miljöcertifiering & hållbarhet

TRANÅS
Ger kunskaper om certifieringar av energiledningssystem, tjänster och byggnader, som ISO 5000 och Miljöbyggnad.

Mätning & injustering

JÖNKÖPING
Ger kunskap om hur man med hjälp av mätningar och beräkningar justerar in flödena i VVS-system.

Projekterings- & byggnadsteknik

JÖNKÖPING
Ger färdigheter i att identifiera systemlösningar för avlopp och tappvatten.

Projektledning & projektmetodik

TRANÅS
Ger kunskap om projektledning och ett projekts olika faser; planering, genomförande och uppföljning.

Projektledning & projektmetodik

JÖNKÖPING
Ger kunskap om projektledning och ett projekts olika faser och beslutspunkter.

Ritningslära

TRANÅS
Ger kunskaper om gällande regler och standarder för att upprätta samt uppdatera en befintlig ritning.

Solenergi

TRANÅS
Ger kunskaper om olika tillämpningar för att nyttja solenergi och hur man beräknar energiutbytet vid en specifik installation.

Strömningsteknik

JÖNKÖPING
Ger kunskap om de faktorer som har betydelse vid beräkning av inkompressibel stationär strömning i rör och kanaler.

Styr- & reglerteknik

TRANÅS
Ger kunskap om hur ett SCADA-system är uppbyggt, hur det fungerar samt förmågan att kunna sköta ett SCADA-system.

Styr-, regler-, & övervakningsteknik

JÖNKÖPING
Ger kunskap om hur ett SCADA-system är uppbyggt och fungerar.

Tillämpad energiberäkning

TRANÅS
Ger kunskap i hur energisimuleringsprogram är uppbyggda och fungerar.

Ventilationssystem

TRANÅS
Ger de kunskaper som krävs för att utforma och dimensionera byggnaders ventilationssystem.

EKONOMI, MARKNAD & FÖRSÄLJNING

Lönespecialist TUC YH

Affärsengelska med inriktning löneområdet

JÖNKÖPING
Ger förmågan att använda det engelska språket som ett verktyg inom löne- och personalfrågor.

Strategisk inköpare/upphandlare TUC YH

Affärsjuridik

LINKÖPING
Ger kunskap inom de övergripande rättsområden som är nödvändiga för en inköpare/upphandlare.

Företagssäljare B2B TUC YH

Affärsjuridik & avtal

TRANÅS
Ger förståelse för juridikens roll i företagets beslutsprocesser.

Key Account Management YH TUC

Affärsjuridik & avtal

DISTANS (Jönköping)
Ger de teoretiska och praktiska grunderna om juridikens roll i företagets beslutsprocesser.

Strategisk inköpare/upphandlare TUC YH

Affärsjuridik & avtal

STOCKHOLM
Ger kunskap inom de övergripande rättsområden som är nödvändiga för en inköpare/upphandlare.

Företagssäljare B2B TUC YH

Affärsmannaskap

JÖNKÖPING
Du lär dig se företagets marknad ur ett nationellt och internationellt perspektiv, och att analysera marknadens behov och efterfrågan.

Företagssäljare B2B TUC YH

Affärsmannaskap

TRANÅS
Ger förmågan att se företagets marknad ur ett nationellt och internationellt perspektiv.

Key Account Management YH TUC

Att organisera & leda projekt

DISTANS (Jönköping)
Ger kunskap i att planera, genomföra, följa upp och utvärdera ett projekt i säljprocessen.

Redovisningsekonom TUC YH

Beskattningsrätt

TRANÅS
Ger djupa kunskaper inom ämnet beskattningsrätt och lär dig föreslå potentiella skattedispositioner i bokslutet.

Redovisningsekonom TUC YH

Beskattningsrätt

STOCKHOLM
Ger genomgripande kunskaper inom ämnet beskattningsrätt utifrån lagtext och praxis.

Företagssäljare B2B TUC YH

Business English

TRANÅS
Ger kompetens i skriftlig och muntlig affärskommunikation på engelska.

Strategisk inköpare/upphandlare TUC YH

Business English

STOCKHOLM
Du får kunskaper för att kunna fungera i en internationell miljö i samband med din yrkesutövning.

Strategisk inköpare/upphandlare TUC YH

Business English

LINKÖPING
Ger kunskaper som behövs för att du ska kunna fungera i en internationell miljö i samband med sin yrkesutövning.

Företagssäljare B2B TUC YH

Digital marknadsföring & affärer via nätet

TRANÅS
Ger dig kunskaper om hur informationsteknik kan användas i den digitala handeln och marknadsföringen för företaget.

Redovisningsekonom TUC YH

Engelska för ekonomer

TRANÅS
Ger kunskaper i hur ekonomiska termer benämns på engelska.

Redovisningsekonom TUC YH

Engelska för ekonomer

STOCKHOLM
Ger kunskaper i hur ekonomiska termer benämns på engelska.

Redovisningsekonom TUC YH

Finansiering & kalkylering

TRANÅS
Ger ekonomiska styrinstrument, metoder och verktyg som används för att följa upp och planera ekonomi.

Redovisningsekonom TUC YH

Finansiering & kalkylering

STOCKHOLM
Ger kunskaper i ekonomiska styrinstrument, metoder och verktyg som används för att följa upp och planera ekonomi och finansiering.

Strategisk inköpare/upphandlare TUC YH

Förhandlingsteknik & affärsmässighet

STOCKHOLM
Ger kunskaper om grundläggande strategier och taktiker i intressebaserad förhandling kopplat till kategoristrategi.

Strategisk inköpare/upphandlare TUC YH

Förhandlingsteknik & affärsmässighet

LINKÖPING
Ger kunskaper om grundläggande strategier och taktiker i intressebaserad förhandling.

Företagssäljare B2B TUC YH

Försäljningsstrategier

TRANÅS
Ger kunskap om ett affärsmässigt synsätt och effektiva försäljningsstrategier.

Redovisningsekonom TUC YH

Handelsrätt

TRANÅS
Ger kunskap om de rättsregler som styr ekonomiska transaktioner och förehavanden.

Redovisningsekonom TUC YH

Handelsrätt

STOCKHOLM
Ger kunskap om de rättsregler som styr ekonomiska transaktioner och förehavanden.

Strategisk inköpare/upphandlare TUC YH

Hållbara inköp

STOCKHOLM
Du får kunskap inom miljöområdet med bäring på inköp och upphandling.

Strategisk inköpare/upphandlare TUC YH

Hållbara inköp

LINKÖPING
Ger kunskap inom miljöområdet med bäring på inköp och upphandling.

Redovisningsekonom TUC YH

Internredovisning

TRANÅS
Ger utökade kunskaper och färdigheter inom internredovisning.

Redovisningsekonom TUC YH

Internredovisning

STOCKHOLM
Ger utökade kunskaper och färdigheter inom internredovisning.

Key Account Management YH TUC

KAM fördjupning

DISTANS (Jönköping)
Ger förmågan att leda och utveckla samarbetet med nyckelkunder ur ett helhetsperspektiv.

Strategisk inköpare/upphandlare TUC YH

Kategoristyrning

STOCKHOLM
Ger en djupare insyn i kategoribaserat arbetssätt och kunskaper i framtagandet av värdeskapande kategoristrategier.

Strategisk inköpare/upphandlare TUC YH

Kategoristyrning

LINKÖPING
Ger kunskaper om värdet av att arbeta strukturerat med inköpsorienterade kategoristrategier.

Företagssäljare B2B TUC YH

Key Account Management

TRANÅS
Ger teoretiska och praktiska grunderna i KAM försäljning.

Redovisningsekonom TUC YH

Koncernredovisning

LIDKÖPING
Ger kunskap om innebörden av koncern och koncernredovisning samt olika koncernbegrepp.

Redovisningsekonom TUC YH

Koncernredovisning

TRANÅS
Ger kunskap om innebörden av koncern och koncernredovisning samt olika koncernbegrepp.

Redovisningsekonom TUC YH

Koncernredovisning

STOCKHOLM
Ger kunskap om innebörden av begreppet koncern och koncernredovisning.

Strategisk inköpare/upphandlare TUC YH

Ledarskap & organisation

STOCKHOLM
Ger kunskap i de olika ledarskapsstilar, metoder och verktyg som krävs för att utveckla ditt inköpsledarskap.

Strategisk inköpare/upphandlare TUC YH

Ledarskap & organisation

LINKÖPING
Ger kunskaper i olika ledarskapsstilar och vilka metoder och verktyg som behövs för att utveckla ditt inköpsledarskap.

Redovisningsekonom TUC YH

Löneadministration

TRANÅS
Ger kunskaper inom löneområdet, vilka regler och lagar som tillämpas samt hur man utför löneuträkningar.

Redovisningsekonom TUC YH

Löneadministration

STOCKHOLM
Ger kunskaper inom löneområdet, vilka regler och lagar som tillämpas samt hur man utför löneuträkningar.

Lönespecialist TUC YH

Löneadministration, påbyggnad

JÖNKÖPING
Ger fördjupade kunskaper inom lönehantering, både manuellt och med datastöd.

Lönespecialist TUC YH

Lönearbetets innehåll & processer

JÖNKÖPING
Ger fördjupade kunskaper och färdigheter inom lönearbete och löneprocessen.

Företagssäljare B2B TUC YH

Marknadsföring

TRANÅS
Ger förståelse för innebörden av marknadsföring och vilken roll försäljning, liksom säljaren, spelar i denna process.

Strategisk inköpare/upphandlare TUC YH

Operativ inköpsstyrning

STOCKHOLM
Ger kunskaper inom styrning av en operativ anskaffningsprocess.

Strategisk inköpare/upphandlare TUC YH

Operativ inköpsstyrning

LINKÖPING
Ger kunskaper inom styrning av en operativ anskaffningsprocess.

Lönespecialist TUC YH

Personalekonomi

JÖNKÖPING
Ger grundläggande kunskaper i företagsekonomi och avancerad kunskap om personalekonomi.

Redovisningsekonom TUC YH

Praktisk ekonomistyrning

STOCKHOLM
Ger kunskaper i att sammanställa beslutsunderlag samt förmåga att bedöma olika besluts ekonomiska effekter.

Redovisningsekonom TUC YH

Praktisk ekonomistyrning

TRANÅS
Ger kunskaper i att sammanställa beslutsunderlag samt förmågan att bedöma olika besluts ekonomiska effekter.

Strategisk inköpare/upphandlare TUC YH

Projektledning & projektmetodik

STOCKHOLM
Ger dig kunskap om projekt som arbetsform och ett projekts olika faser; planering, genomförande och uppföljning.

Digital marknadskommunikatör TUC YH

Projektledning & projektmetodik

DISTANS (TRANÅS)
Ger kunskap om projekt som arbetsform och ett projekts olika faser; planering, genomförande, uppföljning och utvärdering.

Företagssäljare B2B TUC YH

Projektledning i säljprocessen

JÖNKÖPING
Ger dig kunskap om projektledning och ett projekts olika faser; planering, genomförande och uppföljning.

Företagssäljare B2B TUC YH

Projektledning i säljprocessen

TRANÅS
Ger kunskap om projektledning och ett projekts olika faser; planering, genomförande och uppföljning.

Strategisk inköpare/upphandlare TUC YH

Projektledning & metodik

LINKÖPING
Ger kunskap om projekt som arbetsform och ett projekts olika faser; planering, genomförande och uppföljning.

Key Account Management YH TUC

Strategisk marknadsföring

DISTANS (Jönköping)
Ger de teoretiska och praktiska grunderna om marknadsföringsstrategier gentemot kundgrupper och mot konkurrenter.

Key Account Management YH TUC

Strategisk omvärldsanalys

DISTANS (Jönköping)
Ger förståelse för hur omvärldsanalysarbetet kan kopplas ihop med affärs- och utvecklingsprocesser.

Strategisk inköpare/upphandlare TUC YH

Strategiskt inköp

LINKÖPING
Ger fördjupade kunskaper om inköp, med fokus på strategi, analys och leverantörsstyrning.

Strategisk inköpare/upphandlare TUC YH

Strategiskt inköp

STOCKHOLM
Ger fördjupade kunskaper om inköp, med fokus på strategi, analys och leverantörsstyrning.

Strategisk inköpare/upphandlare TUC YH

Supplier Relationship management

LINKÖPING
Ger fördjupade kunskaper om inköp, med fokus på strategi, analys och leverantörsstyrning.

Strategisk inköpare/upphandlare TUC YH

Supplier Relationship management

STOCKHOLM
Introduktion av begrepp, metoder och verktyg för att driva ett företags leverantörsutveckling eller SRM.

Företagssäljare B2B TUC YH

Säljarens ekonomi

TRANÅS
Ger kunskap om hur man prissätter produkter, vilka marginaler man jobbar med och vad dessa marginaler ska täcka.

Strategisk inköpare/upphandlare TUC YH

Upphandlingsprocess & LOU

LINKÖPING
Ger kunskaper om lagens uppbyggnad och verktyg för hur man kan genomföra en optimal upphandlingsprocess.

Strategisk inköpare/upphandlare TUC YH

Upphandlingsprocess & LOU

STOCKHOLM
Ger goda grundläggande kunskaper om lagens uppbyggnad och verktyg för hur man kan genomföra en optimal upphandlingsprocess.

SJUKVÅRD & SOCIALT ARBETE

Behandlingsmetoder & förhållningssätt

JÖNKÖPING
Ger fördjupade kunskaper inom olika metoder och dess tillämpning, speciellt skilda kognitiva metoder och tekniker.

Etnicitet & integration

JÖNKÖPING
Ger kunskaper om olika kulturer, dess särart och tillgångar för att underlätta relationer och behandlingsarbetet.

Grupp- & personlighetspsykologi

JÖNKÖPING
Ger kunskaper om arbetsgruppen som psykosocial arbetsmiljö och möjligheterna att utföra ett kvalitativt gott behandlingsarbete.

USK psykiatri TUC YH

Handledning & pedagogiskt förhållningssätt

DISTANS (Jönköping)
Ger kunskaper i olika handledningsmodeller och färdigheter i kollegial handledning på den egna arbetsplatsen.

USK psykiatri TUC YH

Lagstiftning, organisation & kunskapsstyrning

DISTANS (Jönköping)
Ger kunskaper om den lagstiftning som ligger till grund om verksamhetens arbete.

Ledarskap i teori & praktik

JÖNKÖPING
Ger kunskaper i olika ledarskapsstilar, metoder och verktyg som krävs för att utveckla ledarskapet.

USK psykiatri TUC YH

Omsorg & omvårdnad vid psykisk ohälsa

DISTANS (Jönköping)
Ger kunskap om olika behandlingsmetoder för psykiatriska sjukdomstillstånd och verktyg att använda ett professionellt förhållningssätt.

Psykiatri

JÖNKÖPING
Ger kunskaper och förklaringsmodeller vad avser störningar och avvikelser, samt begreppet normalitet och dess relativitet.

USK psykiatri TUC YH

Psykisk ohälsa ur ett mångkulturellt perspektiv

DISTANS (Jönköping)
Ger specialiserad kunskap om kulturens betydelse för hur psykisk sjukdom och ohälsa yttrar sig.

Sociallagstiftning & dokumentation

JÖNKÖPING
Ger kunskaper inom de civilrättsliga och offentligrättsliga områdena som ligger till grund för behandlingsarbetet.

Sociallagstiftning & dokumentation

LIDKÖPING
Ger kunskaper inom de civilrättsliga och offentligrättsliga områdena som ligger till grund för behandlingsarbetet.

Socialpedagogik

JÖNKÖPING
Ger insikt i socialpedagogikens framväxt och dominerande idéer, och den tillämpning som råder inom vård och behandling.

Utomhuspedagogik grön miljöterapi

JÖNKÖPING
Ger insikt i hur kultur, natur men även urbana utomhusmiljöer kan bidra till att skapa begriplighet, samhörighet, hälsa och sammanhang.

Utomhuspedagogik grön miljöterapi

LIDKÖPING
Ger insikt i hur kultur, natur men även urbana utomhusmiljöer kan bidra till att skapa begriplighet, samhörighet, hälsa och sammanhang.

TEKNIK, TILLVERKNING & DRIFT

Arbetsmiljö & säkerhet

LINKÖPING
Ger kunskaper i lagstiftning och föreskrifter arbetsmiljö och systematiskt arbetsmiljöarbete i arbetet inom byggproduktion och industrin.

Elinstallationer i byggnader

LINKÖPING
Ger kunskaper i ellära, relevanta beräkningar samt klara av att självständigt dimensionera ”Kunskapsområde elinstallationer i byggnader”.

Elkonstruktion CAD

LINKÖPING
Ger kunskaper i framställning av olika typer av ritningsunderlag för installation av eltekniska system med CAD.

Elkraft

LINKÖPING
Ger kunskaper om distribution och transmission av elkraft inom låg- och högspänningsnät.

Elmaskiner & ellära

LINKÖPING
Ger kunskap att utföra beräkningar för val av vanligt förekommande elmaskiner och elanläggningar.

Entreprenadjuridik & LOU

LINKÖPING
Ger kompetens i entreprenadjuridik och kunskaper om AB04, ABT06, ABK09 och om LOU.

Fördjupad elkonstruktion, CAD & 3D modellering

LINKÖPING
Ger kunskap i bla 3D-modellering, inklusive integrering med byggnadsritningar.

Miljö, kvalitet & hållbar el

LINKÖPING
Ger kunskaper i elförsörjningssystemets uppbyggnad ur ett miljö- och energiperspektiv.

Projektledning & projektmetodik

LINKÖPING
Ger kunskap om projektledning och ett projekts olika faser; planering, genomförande och uppföljning.

Regelverk & standarder

LINKÖPING
Ger kunskaper i regler och standarder som motsvarar Elsäkerhetsverkets föreskrifter och maskindirektivets 60204.

Transporttjänster

Logistiker TUC YH

Flödesekonomi

LINKÖPING
En introduktion till flödestänkande i företaget, med fokus på bla produktionssystemets uppbyggnad och produktionsfilosofi.

Logistiker TUC YH

Inköp

LINKÖPING
Ger kunskaper relaterade till inköpsfunktionens roll, värde och organisation.

Logistiker TUC YH

Internationell logistik

LINKÖPING
Ger kunskaper om styrning av global logistikverksamhet med fokus på internationell spedition och riskhantering.

Logistiker TUC YH

IT-stöd för produktionslogistik

LINKÖPING
Ger kunskaper inom ämnet informations- och kommunikationsteknik (IKT) ur ett logistikperspektiv.

Logistiker TUC YH

LEAN-inriktad produktionsekonomi

LINKÖPING
Ger förståelse för produktionssystemets och värdekedjans utveckling med hjälp av metoder och verktyg relaterade till Lean-filosofin.

Logistiker TUC YH

Ledarskap

LINKÖPING
Ger kunskaper i olika ledarskapsstilar, metoder och verktyg som krävs för att utveckla ditt ledarskap.

Logistiker TUC YH

Logistiksystemets utveckling i praktiken

LINKÖPING
Belyser frågor relaterade till strategisk logistik och helhetssyn på logistiksystem.

Logistiker TUC YH

Produktionslogistik

LINKÖPING
Ger grundläggande begrepp och metoder inom styrning av tillverkningsprocesser och produktionssystem.

Logistiker TUC YH

Projektledning & metodik

LINKÖPING
Ger kunskap om projekt som arbetsform och ett projekts olika faser; planering, genomförande och uppföljning.