Enstaka kurser inom yrkeshögskolan

Vi erbjuder dig möjligheten att kostnadsfritt läsa en eller flera av de kurser som ingår i de yrkeshögskoleutbildningar vi bedriver. Det är en perfekt möjlighet för dig själv eller för någon av dina anställda att få den kompetens som behövs. Du kan välja kurser ur flera olika utbildningar och själv skapa den kompetensutveckling du vill ha.

Inom yrkeshögskolan motsvarar 5 YH-poäng en veckas heltidsstudier. Studietakten och antalet schemalagda träffar varierar beroende på vilken utbildning det gäller. Det är samma behörighetskrav och eventuella urval som vid ordinarie antagning så din ansökan följer samma process som för de som söker till en hel utbildning. När du har gått kursen och har fått godkänt, utfärdas ett utbildningsbevis från Myndigheten för yrkeshögskolan. Antalet platser som erbjuds varierar från kurs till kurs.

Vi har en stor mängd varierande utbildningar inom många olika områden. Kurserna är kategoriserade efter vilket område utbildningen de ingår i, tillhör. De olika områdena är Bygg & anläggning, Ekonomi, marknad & försäljning, Sjukvård & socialt arbete samt Teknik, tillverkning & drift. Flera av våra kurser ges på distans, med närträffar i någon av våra fem orter; Stockholm, Linköping, Tranås, Jönköping och Lidköping.

Välkommen att kika runt och se vilka kurser vi erbjuder just nu.

BYGG & ANLÄGGNING

Ekonomi & investeringsbedömning

TRANÅS
Ger kunskap om bla kalkylränta/diskonteringsränta, investering/operativ kostnad och LCC.

Energisystemanalys

TRANÅS
Ger kunskaper om olika energisystem som förekommer i offentliga byggnader, industrilokaler och bostäder.

Entrepenadjuridik

TRANÅS
Ger grundläggande kunskaper om skyldigheter och rättigheter för kunder vid entreprenadavtal och upphandlingar.

Entreprenadkalkylering

JÖNKÖPING
Ger fördjupad kunskap om hur entreprenadkostnader tas fram för att ingå i ett anbud.

Mätning & injustering

JÖNKÖPING
Ger kunskap om hur man med hjälp av mätningar och beräkningar justerar in flödena i VVS-system.

EKONOMI, ADMINISTRATION & FÖRSÄLJNING

Tullspecialist TUC YH

Affärsengelska

LINKÖPING
Ger kunskaper om engelsk kommunikation som används i internationella sammanhang relaterade till tulladministration.

Företagssäljare B2B TUC YH

Affärsjuridik & avtal

TRANÅS
Ger förståelse för juridikens roll i företagets beslutsprocesser.

Strategisk inköpare/upphandlare TUC YH

Business English

LINKÖPING
Ger kunskaper som behövs för att du ska kunna fungera i en internationell miljö i samband med sin yrkesutövning.

Redovisningsekonom TUC YH

Handelsrätt

STOCKHOLM
Ger kunskap om de rättsregler som styr ekonomiska transaktioner och förehavanden.

Redovisningsekonom TUC YH

Handelsrätt

TRANÅS
Ger kunskap om de rättsregler som styr ekonomiska transaktioner och förehavanden.

Strategisk inköpare/upphandlare TUC YH

Hållbara inköp

LINKÖPING
Ger kunskap inom miljöområdet med bäring på inköp och upphandling.

Tullspecialist TUC YH

Import - Export Norge

LINKÖPING
Ger kunskaper om tulldeklarationer för Norge och kunskaper för att kunna göra importer till Norge och export från Norge.

Tullspecialist TUC YH

Incoterms

LINKÖPING
Ger kunskaper om moderna transportsystem, logistiklösningar och om internationellt erkända regler, Incoterms.

Tullspecialist TUC YH

ISP & exportkontroll

LINKÖPING
Ger kunskap om och insikt i Inspektionen för strategiska produkter och dess funktion.

Lönespecialist TUC YH

Lönearbetets innehåll & processer

JÖNKÖPING
Ger fördjupade kunskaper och färdigheter inom lönearbete och löneprocessen.

Strategisk inköpare/upphandlare TUC YH

Supplier Relationship Management

STOCKHOLM
Introduktion av begrepp, metoder och verktyg för att driva ett företags leverantörsutveckling eller SRM.

Tullspecialist TUC YH

Tullvärde

LINKÖPING
Ger kunskaper om fastställande av tullvärde och vad ett tullvärde består av.

Tullspecialist TUC YH

Uppföljning & egenkontroll

LINKÖPING
Ger kunskap för att följa upp och kontrollera fakturor mot bokföring och tulldeklarationer.

Strategisk inköpare/upphandlare TUC YH

Upphandlingsprocess & LOU

LINKÖPING
Ger kunskaper om lagens uppbyggnad och verktyg för hur man kan genomföra en optimal upphandlingsprocess.

Tullspecialist TUC YH

Ursprung & frihandelsavtal

LINKÖPING
Ger kunskaper om överenskommelser om handel utan tullar eller andra hinder, samt frihandelsavtal.

SJUKVÅRD & SOCIALT ARBETE

Grupp- & personlighetspsykologi

JÖNKÖPING
Ger kunskaper om arbetsgruppen som psykosocial arbetsmiljö och möjligheterna att utföra ett kvalitativt gott behandlingsarbete.

USK psykiatri TUC YH

Lagstiftning, org och kunskapsstyrning

DISTANS (Jönköping)
Ger kunskaper om den lagstiftning som ligger till grund om verksamhetens arbete.

TEKNIK, TILLVERKNING & DRIFT

Elinstallationer i byggnader

LINKÖPING
Ger kunskaper i ellära, relevanta beräkningar samt klara av att självständigt dimensionera ”Kunskapsområde elinstallationer i byggnader”.

Transporttjänster

Logistiker TUC YH

Internationell logistik

LINKÖPING
Ger kunskaper om styrning av global logistikverksamhet med fokus på internationell spedition och riskhantering.

Logistiker TUC YH

Flödesekonomi

LINKÖPING
En introduktion till flödestänkande i företaget, med fokus på bla produktionssystemets uppbyggnad och produktionsfilosofi.

Logistiker TUC YH

Produktionslogistik

LINKÖPING
Ger grundläggande begrepp och metoder inom styrning av tillverkningsprocesser och produktionssystem.