Enstaka kurser inom yrkeshögskolan

Vi erbjuder dig möjligheten att kostnadsfritt läsa en eller flera av de kurser som ingår i de yrkeshögskoleutbildningar vi bedriver. Det är en perfekt möjlighet för dig själv eller för någon av dina anställda att få den kompetens som behövs. Du kan välja kurser ur flera olika utbildningar och själv skapa den kompetensutveckling du vill ha. Eventuellt kan kostnad för kurslitteratur tillkomma.

Inom yrkeshögskolan motsvarar 5 YH-poäng en veckas heltidsstudier. Studietakten och antalet schemalagda träffar varierar beroende på vilken utbildning det gäller. Det är samma behörighetskrav och eventuella urval som vid ordinarie antagning så din ansökan följer samma process som för de som söker till en hel utbildning. När du har gått kursen och har fått godkänt, utfärdas ett utbildningsbevis från Myndigheten för yrkeshögskolan. Antalet platser som erbjuds varierar från kurs till kurs.

Reglerna för antagning och studieupplägg (distans eller platsbunden) är detsamma som för den ordinarie utbildningen. Du läser kursen/kurserna tillsammans med de som läser hela utbildningen.

Vi har en stor mängd varierande utbildningar inom många olika områden. Kurserna är kategoriserade efter vilket område utbildningen de ingår i, tillhör. De olika områdena är Bygg & anläggning, Ekonomi, marknad & försäljning, Sjukvård & socialt arbete samt Teknik, tillverkning & drift. Flera av våra kurser ges på distans, med närträffar i någon av våra fem orter; Stockholm, Linköping, Tranås, Jönköping och Lidköping.

Välkommen att kika runt och se vilka kurser vi erbjuder just nu.

BYGG, ANLÄGGNING & FASTIGHET

Ekonomi & investeringsbedömning

DISTANS (TRANÅS)
Ger kunskap om bla kalkylränta/diskonteringsränta, payback och diskonterad payback, investering/operativ kostnad.

Energioptimering

LINKÖPING
Lär dig genomföra en energikartläggning, göra en energideklaration samt föreslå relevanta energieffektiviseringsåtgärder i fastigheter.

Energisystemanalys

DISTANS (TRANÅS)
Ger kunskaper om olika energisystem som förekommer i offentliga byggnader, industrilokaler och bostäder.

Entreprenadjuridik

DISTANS (TRANÅS)
Ger kunskaper om skyldigheter och rättigheter för kunder vid entreprenadavtal och upphandlingar.

EKONOMI, ADMINISTRATION & FÖRSÄLJNING

Företagssäljare B2B TUC YH

Affärsjuridik & avtal

DISTANS (TRANÅS)
Ger förståelse för juridikens roll i företagets beslutsprocesser, samt ger insikt om de möjligheter och begränsningar som juridiken innebär.

Key Account Management YH TUC

Affärsjuridik & avtal

DISTANS (LINKÖPING)
Ger de teoretiska och praktiska grunderna om juridikens roll i företagets beslutsprocesser, samt ger insikter om de möjligheter och begränsningar som juridiken innebär.

Företagssäljare B2B TUC YH

Affärsmannaskap

DISTANS (TRANÅS)
Ökar förmågan att se företagets marknad ur ett nationellt och internationellt perspektiv, samt att kunna analysera marknadens behov och efterfrågan.

Key Account Management YH TUC

Att organisera & leda projekt

DISTANS (LINKÖPING)
Ger kunskaper om hur ett projekt planeras, genomförs, följs upp och utvärderas i säljprocessen.

Redovisningsekonom TUC YH

Beskattningsrätt

TRANÅS
Ger genomgripande kunskaper inom ämnet beskattningsrätt utifrån lagtext och praxis, och du lär dig söka relevant rättsinformation.

Redovisningsekonom TUC YH

Beskattningsrätt

JÖNKÖPING
Ger genomgripande kunskaper inom ämnet beskattningsrätt utifrån lagtext och praxis, och du kan söka relevant rättsinformation.

Redovisningsekonom TUC YH

Handelsrätt

JÖNKÖPING
Ger kunskaper om de rättsregler som styr ekonomiska transaktioner och förehavanden.

Redovisningsekonom TUC YH

Handelsrätt

TRANÅS
Ger kunskap om de rättsregler som styr ekonomiska transaktioner och förehavanden.

Företagssäljare B2B TUC YH

Projektledning i säljprocessen

DISTANS (TRANÅS)
Ger kunskap kunskap om projektledning och ett projekts olika faser; planering, genomförande och uppföljning.

Tullspecialist TUC YH

Strategi för handel

LINKÖPING
Ger insikt och kunskap om företagets strategi för en resurs- och kostnadseffektiv handel.

Key Account Management YH TUC

Strategisk omvärldsanalys

DISTANS (LINKÖPING)
Ger en inblick i och förståelse för hur omvärldsanalysarbetet kan kopplas ihop med affärs- och utvecklingsprocesser.

Företagssäljare B2B TUC YH

Säljarens ekonomi

DISTANS (TRANÅS)
Ger kunskap om hur man prissätter produkter, vilka marginaler man jobbar med och vad dessa marginaler ska täcka för kostnader.

HOTELL & RESTAURANG

Organisation & arbetsrätt

DISTANS (TRANÅS)
Utvecklar dina kunskaper i olika organisationers uppbyggnad och lagstiftning.

Sjukvård & socialt arbete

Metoder i arbete med personer med demens

DISTANS (TRANÅS)
Ger kunskap för att använda olika metoder som t.ex. funktionsbevarande arbetssätt och jag-stödjande arbetssätt.

TEKNIK, TILLVERKNING, DRIFT OCH UNDERHÅLL

Fördjupad elkonstruktion, CAD & 3D-modellering

LINKÖPING
Ger färdigheter i framställning av olika typer av ritningsunderlag för installation av eltekniska system med CAD.

Investeringsbedömning

DISTANS (JÖNKÖPING)
Ger kunskaper och färdigheter om payback, investeringskalkylering, Life Cycle Cost (LCC) och Levelized Cost of Energy (LCOE).

Upphandling av solcellsanläggning

DISTANS (JÖNKÖPING)
Ger kunskap och färdighet i kravspecifikation och genomförande av en upphandling.