Enstaka kurser inom yrkeshögskolan

Vi erbjuder dig möjligheten att kostnadsfritt läsa en eller flera av de kurser som ingår i de yrkeshögskoleutbildningar vi bedriver. Det är en perfekt möjlighet för dig själv eller för någon av dina anställda att få den kompetens som behövs. Du kan välja kurser ur flera olika utbildningar och själv skapa den kompetensutveckling du vill ha.

Inom yrkeshögskolan motsvarar 5 YH-poäng en veckas heltidsstudier. Studietakten och antalet schemalagda träffar varierar beroende på vilken utbildning det gäller. Det är samma behörighetskrav och eventuella urval som vid ordinarie antagning så din ansökan följer samma process som för de som söker till en hel utbildning. När du har gått kursen och har fått godkänt, utfärdas ett utbildningsbevis från Myndigheten för yrkeshögskolan. Antalet platser som erbjuds varierar från kurs till kurs.

Vi har en stor mängd varierande utbildningar inom många olika områden så välkommen att kika runt och se vilka kurser vi erbjuder just nu.

Företagssäljare - Jönköping

Företagssäljare B2B TUC YH

Affärsmannaskap

Du lär dig se företagets marknad ur ett nationellt och internationellt perspektiv, och att analysera marknadens behov och efterfrågan.

Företagssäljare B2B TUC YH

Projektledning i säljprocessen

Ger dig kunskap om projektledning och ett projekts olika faser; planering, genomförande och uppföljning.

Företagssäljare B2B TUC YH

Digital marknadsföring och affärer via nätet

Ger dig kunskaper om hur informationsteknik kan användas i den digitala handeln och marknadsföringen för företaget.

Företagssäljare B2B TUC YH

Key Account Management

Kursen ger dig teoretiska och praktiska grunderna i KAM försäljning.

Företagssäljare - Tranås

Företagssäljare B2B TUC YH

Företagsekonomi

Ger de teoretiska grunderna om företagsekonomi.

Företagssäljare B2B TUC YH

Marknadsföring

Ger förståelse för innebörden av marknadsföring och vilken roll försäljning, liksom säljaren, spelar i denna process.

Företagssäljare B2B TUC YH

Business English

Ger kompetens i skriftlig och muntlig affärskommunikation på engelska.

Företagssäljare B2B TUC YH

Digital marknadsföring och affärer via nätet

Ger kunskaper om hur informationsteknik kan användas i den digitala handeln och marknadsföringen för företaget.

Företagssäljare B2B TUC YH

Försäljningsstrategier

Ger kunskap om ett affärsmässigt synsätt och effektiva försäljningsstrategier.

Företagssäljare B2B TUC YH

Projektledning i säljprocessen

Ger kunskap om projektledning och ett projekts olika faser; planering, genomförande och uppföljning.

Företagssäljare B2B TUC YH

Affärsjuridik och avtal

Ger förståelse för juridikens roll i företagets beslutsprocesser.

Företagssäljare B2B TUC YH

Säljarens ekonomi

Ger kunskap om hur man prissätter produkter, vilka marginaler man jobbar med och vad dessa marginaler ska täcka.

Företagssäljare B2B TUC YH

Affärsmannaskap

Ger förmågan att se företagets marknad ur ett nationellt och internationellt perspektiv.

Företagssäljare B2B TUC YH

Key Account Management

Ger teoretiska och praktiska grunderna i KAM försäljning.

Key Account Management - distans (Lkpg)

Key Account Management YH TUC

KAM fördjupning

Du får fördjupad kunskap om KAM försäljning och hur du leder och utvecklar samarbetet med nyckelkunder ur ett helhetsperspektiv.

Key Account Management - distans (Jkpg)

Key Account Management YH TUC

Business English

Ger dig fördjupade kunskaper och färdigheter i affärskommunikation i det globala affärsspråket engelska.

Key Account Management YH TUC

Företagsekonomi & finansiell planering

Ger dig de teoretiska grunderna i företagsekonomi.

Key Account Management YH TUC

Strategisk marknadföring

Ger dig de teoretiska och praktiska grunderna om marknadsföringsstrategier gentemot kundgrupper och mot konkurrenter.

Key Account Management YH TUC

Strategisk omvärldsanalys

Du får förståelse för hur omvärldsanalysarbetet kan kopplas ihop med affärs- och utvecklingsprocesser.

Key Account Management YH TUC

Affärsjuridik och avtal

Du får de teoretiska och praktiska grunderna om juridikens roll i företagets beslutsprocesser.

Key Account Management YH TUC

Att organisera och leda projekt

Du lär dig att planera, genomföra, följa upp och utvärdera ett projekt i säljprocessen.

Key Account Management YH TUC

KAM fördjupning

Du lär dig leda och utveckla samarbetet med nyckelkunder ur ett helhetsperspektiv.

Logistiker - Linköping

Logistiker TUC YH

Ledarskap

Kursen ger dig kunskaper i olika ledarskapsstilar, metoder och verktyg som krävs för att utveckla ditt ledarskap.

Lönespecialist - Jönköping

Lönespecialist TUC YH

Pedagogik

Ger dig förmågan att lära ut kunskap relaterad till yrkesrollen på ett pedagogiskt och metodiskt sätt.

Redovisningsekonom - Jönköping

Redovisningsekonom TUC YH

Beskattningsrätt

Du får genomgripande kunskaper inom ämnet beskattning.

Redovisningsekonom TUC YH

Koncernredovisning

Ger dig kunskap om innebörden av koncern och koncernredovisning samt olika koncernbegrepp.

Redovisningsekonom - Lidköping

Redovisningsekonom TUC YH

Beskattningsrätt

Ger dig kunskaper inom ämnet beskattningsrätt utifrån lagtext och praxis.

Redovisningsekonom - Tranås

Redovisningsekonom TUC YH

Beskattningsrätt

Du får djupa kunskaper inom ämnet beskattning.

Redovisningsekonom TUC YH

Koncernredovisning

Ger dig kunskap om innebörden av koncern och koncernredovisning samt olika koncernbegrepp.

Specialistutbildad undersköterska psykiatri

USK psykiatri TUC YH

Psykisk ohälsa ur ett mångkulturellt perspektiv

Ger dig specialiserad kunskap om kulturens betydelse för hur psykisk sjukdom och ohälsa yttrar sig.

USK psykiatri TUC YH

Handledning och pedagogiskt förhållningssätt

Du lär dig bla kollegial handledning på den egna arbetsplatsen, samt att använda ett process- och lösnings inriktat arbetssätt.

Strategisk inköpare - Linköping

Strategisk inköpare TUC YH

Supply Chain Management

Du får kunskap om styrningen av materialflödet från råvaruleverantör till slutlig förbrukare.

Strategisk inköpare/upphandlare - Stockholm

Strategisk inköpare/upphandlare TUC YH

Hållbara inköp

Du får kunskap inom miljöområdet med bäring på inköp och upphandling.

Strategisk inköpare/upphandlare TUC YH

Projektledning och metodik

Du får kunskap om projekt som arbetsform och ett projekts olika faser; planering, genomförande och uppföljning.

Strategisk inköpare/upphandlare TUC YH

Business English

Du får kunskaper för att kunna fungera i en internationell miljö i samband med din yrkesutövning.

Strategisk inköpare/upphandlare TUC YH

Operativt inköpsstyrning

Du lär dig vilka delprocesser som förekommer i samband med inköp/avrop av varor och tjänster.

VVS-ingenjör - Jönköping

VVS-ingenjör TUC YH

Utvecklad VVS-teknik

Kursen ger dig bla avancerade kunskaper i kylteknik.

VVS-ingenjör TUC YH

Kemi för VVS-branschen

Du får fördjupad kunskap om hur föroreningar kan sprida sig i luft, samt kunskap om allmänna gaslagen och dess tillämpningar.