Enstaka kurser inom yrkeshögskolan

Vi erbjuder dig möjligheten att kostnadsfritt läsa en eller flera av de kurser som ingår i de yrkeshögskoleutbildningar vi bedriver. Det är en perfekt möjlighet för dig själv eller för någon av dina anställda att få den kompetens som behövs. Du kan välja kurser ur flera olika utbildningar och själv skapa den kompetensutveckling du vill ha. Eventuellt kan kostnad för kurslitteratur tillkomma.

Inom yrkeshögskolan motsvarar 5 YH-poäng en veckas heltidsstudier. Studietakten och antalet schemalagda träffar varierar beroende på vilken utbildning det gäller. Det är samma behörighetskrav och eventuella urval som vid ordinarie antagning så din ansökan följer samma process som för de som söker till en hel utbildning. När du har gått kursen och har fått godkänt, utfärdas ett utbildningsbevis från Myndigheten för yrkeshögskolan. Antalet platser som erbjuds varierar från kurs till kurs.

Reglerna för antagning och studieupplägg (distans eller platsbunden) är detsamma som för den ordinarie utbildningen. Du läser kursen/kurserna tillsammans med de som läser hela utbildningen.

Vi har en stor mängd varierande utbildningar inom många olika områden. Kurserna är kategoriserade efter vilket område utbildningen de ingår i, tillhör. De olika områdena är Bygg & anläggning, Ekonomi, marknad & försäljning, Sjukvård & socialt arbete samt Teknik, tillverkning & drift. Flera av våra kurser ges på distans, med närträffar i någon av våra fem orter; Stockholm, Linköping, Tranås, Jönköping och Lidköping.

Välkommen att kika runt och se vilka kurser vi erbjuder just nu.

BYGG, ANLÄGGNING & FASTIGHET

Ekonomi & investeringsbedömning

DISTANS (TRANÅS)
Ger kunskap om bla kalkylränta/diskonteringsränta, payback och diskonterad payback, investering/operativ kostnad.

Energisystemanalys

DISTANS (TRANÅS)
Ger kunskaper om olika energisystem som förekommer i offentliga byggnader, industrilokaler och bostäder.

EKONOMI, ADMINISTRATION & FÖRSÄLJNING

Key Account Management YH TUC

Affärsjuridik & avtal

DISTANS (LINKÖPING)
Ger de teoretiska och praktiska grunderna om juridikens roll i företagets beslutsprocesser, samt ger insikter om de möjligheter och begränsningar som juridiken innebär.

Företagssäljare B2B TUC YH

Affärsmannaskap

DISTANS (TRANÅS)
Ökar förmågan att se företagets marknad ur ett nationellt och internationellt perspektiv, samt att kunna analysera marknadens behov och efterfrågan.

Key Account Management YH TUC

Att organisera & leda projekt

DISTANS (LINKÖPING)
Ger kunskaper om hur ett projekt planeras, genomförs, följs upp och utvärderas i säljprocessen.

Redovisningsekonom TUC YH

Beskattningsrätt

TRANÅS
Ger genomgripande kunskaper inom ämnet beskattningsrätt utifrån lagtext och praxis, och du lär dig söka relevant rättsinformation.

Redovisningsekonom TUC YH

Beskattningsrätt

JÖNKÖPING
Ger genomgripande kunskaper inom ämnet beskattningsrätt utifrån lagtext och praxis, och du kan söka relevant rättsinformation.

Företagssäljare B2B TUC YH

Säljarens ekonomi

DISTANS (TRANÅS)
Ger kunskap om hur man prissätter produkter, vilka marginaler man jobbar med och vad dessa marginaler ska täcka för kostnader.

TEKNIK, TILLVERKNING, DRIFT OCH UNDERHÅLL

Upphandling av solcellsanläggning

DISTANS (JÖNKÖPING)
Ger kunskap och färdighet i kravspecifikation och genomförande av en upphandling.