Frågehörnan

Att studera är inte alltid ett enkelt val eller en enkel möjlighet. Här nedan har vi samlat svar på de vanligaste frågorna. Fler frågor och svar hittar du i vår FAQ som finns längst ner i det högra hörnet.

Om yrkeshögskolan

Kan jag jobba och plugga samtidigt?

Om du studerar på heltid rekommenderar vi att du har fullt fokus på studierna. Du har schemalagd undervisning i snitt 16–18 timmar per vecka beroende på utbildning (i vissa fall mer och i vissa fall mindre).
Eftersom det är i snitt 16–18 timmar undervisning per vecka kan du planera resten av dina studier själv. Det kan dock vara olika från kurs till kurs, men om du läser ett heltidsprogram förväntas du lägga ca 40 timmar i veckan på studierna oavsett hur mycket lärarledd tid som ingår. Om du har ett flexibelt jobb är det i vissa fall möjligt att jobba deltid samtidigt som du studerar. Dock är det inget vi kan ge några riktlinjer runt, förutsättningar och ingångsläge är olika för alla så det är mycket individuellt. Vi rekommenderar att prioritera studierna i första hand och känna efter efterhand om du orkar/hinner arbeta samtidigt.

Vad är LIA och hur fungerar det?

En av grundidéerna med program inom yrkeshögskolan är att kontinuerligt kombinera teori och praktik under hela studietiden. LIA står för Lärande i arbete och är praktik, helt enkelt. De flesta av våra program innehåller stora delar LIA just för att du ska få prova på att arbeta i yrkesrollen och omsätta de teoretiska kunskaperna från programmet i praktiken. Under LIA:n följer du arbetsplatsens tider och arbetar med det som ingår i kursplanen för LIA.
Under LIA utvecklas både din praktiska och teoretiska kompetens samt ger dig en eftertraktad möjlighet att knyta viktiga kontakter inför en framtida karriär. I många fall leder en LIA-plats till jobb efter avslutat program. Du söker din egen LIA-plats men vi hjälper naturligtvis till om det av någon anledning behövs. Om du vill göra din LIA på annan ort än där programmet är, går det självklart bra. Läs mer här.

Är jag garanterad en LIA-plats?

Det är vårt ansvar att du får en LIA-plats på ett företag. I största möjliga mån ordnar du själv en LIA-plats, vi stöttar dig i hela processen och hjälper dig där det behövs.

Studera på TUC

Är kurser och program kostnadsfria och CSN-berättigade?

Ja, alla våra kurser och program inom yrkeshögskolan, samt kurs på tom plats är kostnadsfria, och ger rätt till studiestöd från CSN. Läser du en enskild kurs, måste den vara minst tre veckor lång för att du ska ha rätt till studiemedel. För fullständig information, se www.csn.se.

Hur fungerar det att studera på TUC?

När du studerar hos oss på heltid på ett platsbunden program är du vanligtvis på skolan 2–3 dagar i veckan, resterande tid är självstudier. Distansstudier är oftast upplagda så att du har online-föreläsningar 2–3 tillfällen i veckan, och resterande tid studerar du på egen hand. I de flesta fall ingår också fysiska träffar ett par gånger per termin. Detta varierar, så ta reda på vad som gäller för just det program du är intresserad av.
Oavsett platsbunden eller distansutbildning så förväntas du lägga ca 40 timmar i veckan på studierna om du läser en heltidsutbildning.
Vi har en studentportal/lärplattform där all information finns för dig som studerar hos oss. Om du pluggar på distans sker undervisning via ett mötessystem online. Du får mer information och tydliga instruktioner när du har påbörjat din kurs/ditt program.
Många av våra studerande vill köpa den kurslitteratur som används men du kan även låna på bibliotek. Kom ihåg att vara ute i god tid då alla bibliotek inte erbjuder alla böcker. Vill du köpa kurslitteratur, så har du rabatt via bokus.com. Du kan även köpa litteratur via olika Facebookgrupper, och sajter som säljer begagnad litteratur. Det finns även andra möjligheter att få studentrabatter via andra sajter. Läs mer här.

Vilka är fördelarna med TUC?

Fördelarna med att studera ett program inom yrkeshögskolan är många. Programmen är utformade i nära samarbete med arbetslivet vilket gör att de matchar det kompetensbehov som finns på marknaden. Kursplanerna är för oss levande dokument som uppdateras allteftersom branscherna utvecklas, just för att innehållet ska vara så färskt som möjligt. Våra föreläsare är verksamma inom branschen de utbildar i, vilket gör att de har med sig det senaste inom området. Alla fördelar resulterar i att merparten av de som pluggar ett program inom yrkeshögskolan jobb inom rätt område ett halvår efter examen.
TUC erbjuder också stöd under utbildningen, till exempel finns det pedagogiskt stöd att få om du behöver. Läs gärna mer om hur vi kan hjälpa dig längs vägen. Vi vill erbjuda en familjär känsla och det är viktigt för oss att du ska trivas hos oss. Vi på TUC tror på människors lika rätt till utbildning! Läs mer här.

Vad innebär det att plugga på distans?

En program på distans kan passa dig som är bunden till en särskild ort på grund av exempelvis arbete eller familj, eller du som vill studera på resan eller du som själv vill förfoga över din tid i så stor utsträckning som möjligt. Du ansvarar själv för din studietid och det gäller att ha självdisciplin. Du kan själv välja när du ska studera, men du måste alltid vara uppdaterad på aktuella datum för möten, tentor, uppgifter m.m.
Undervisning och utbildningsformer
Programmen är till största delen webbaserad men innehåller även träffar. Hur regelbundet dessa sker och med vilket intervall, är olika mellan våra olika program. Träffarna kan t ex innehålla föreläsningar, kunskapskontroller, praktiska övningar, tentor, diskussioner, redovisningar, studiebesök och grupparbeten. Träffarna är inte obligatoriska men kan innehålla obligatoriska moment, såsom redovisning av examensarbete. Vi rekommenderar starkt att du i så stor utsträckning som möjligt är med på träffarna.
Det virtuella klassrummet
Vi använder oss av ett slags klassrum i elektronisk form, så kallad lärplattform. Där finns information om kommande närträffar, videobaserade föreläsningar, klasslistor, utbildningsmateriel, tentor, återkoppling etc. Till din hjälp har du studiehandledningar anpassade till de olika kurserna. De innehåller bla mål för varje kurs, datum för tentor, tider för distanslektioner och schemalagda inlämningsuppgifter. Du har kontakt med din föreläsare genom lärplattformen, mail eller telefon. Du kan också få möta din föreläsare genom videolänk.
Inför starten
För att kunna genomföra programmet behöver du en dator med webbkamera, headset och tillgång till internet med bra kapacitet. Under din studietid har du tillgång till en studerandeversion av Microsoft 365, vilket innehåller bland annat Outlook, Word, Excel, PowerPoint, OneDrive och Teams. Om du inte har den tekniska utrustning som behövs kan du alltid kontakta ett lärcentrum på hemorten och höra om de kan bistå dig med dessa resurser. Läs mer här.

Vad är studieort och hur fungerar det?

Studieort, tidigare kallat satellitort innebär att programmet kan genomföras på en eller flera orter utöver den ort där ansvarig utbildningsanordnare finns. Det är skolan på studieorten som ansvarar för att ljud och bild kopplas upp och fungerar. Om studieort erbjuds och vilken det är, är olika beroende på vilket program det gäller. En studieort är inte detsamma som att plugga på distans.
Studieort för platsbundet program
Du deltar i undervisningen via direktsänd videolänk från orten där utbildningen bedrivs och kan ställa frågor i realtid.
Studieort för program på distans
Sker utbildningen på distans och studieort erbjuds, så är det de fysiska träffarna som direktsänds via videolänk från studieorten. Övrig undervisning sker som en ordinarie program på distans.
Tillträdesprocessen
När du gör din ansökan väljer du studieort genom att rangordna orterna i den ordning du önskar. Du kan inte lämna in en ansökan utan ha gjort ett aktivt val av studieort. Alla som söker till en studieort ingår i samma urval som huvudort och eventuella andra studieorter.
Läs mer här om hur det fungerar att studera via studieort.

Ansökan och behörighet

Är det svårt att komma in på programmet?

Det beror på hur många som söker. Vissa program är mer populära än andra och då är det lite svårare. Om det är många som söker så kallar vi i vissa fall till urvalstest. Det är poängen på urvalstestet som avgör hur man rankar antagningsordningen. Om urvalstest ska göras får du information om det i god tid innan.

Är jag behörig?

För att söka ett program inom yrkeshögskolan krävs grundläggande behörighet för yrkeshögskolan. Grundläggande behörighet innebär att du har något av följande:
En gymnasieexamen från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning
En svensk eller utländsk utbildning som motsvarar gymnasieexamen
Är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning
Genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller p.g.a. någon annan omständighet har möjlighet att tillgodogöra dig utbildningen.
Utöver grundläggande krav finns särskilda krav. Information om särskilda krav hittar du under varje utbildning. Om du är osäker på om du uppfyller dessa krav är du välkommen att kontakta oss på [email protected] eller skicka in en ansökan så återkommer vi till dig.

Hur och när får jag besked om jag är antagen?

Du får ett e-postmeddelande från oss när antagning sker. För höstterminstarter skickas besked ut runt midsommar och till vårterminstarter kommer beskedet i mitten på december. Om du är antagen eller reservplacerad måste du svara på antagningsbeskedet via ditt konto på yh-antagning.se för att behålla din plats. Utbildningsledaren kommer att kontakta dig ett par veckor innan utbildningsstart.

Vad kan jag göra om jag inte har tillräckliga betyg för att vara behörig?

Vi rekommenderar att du bifogar alla eventuella intyg och rekommendationsbrev du har samt CV och personligt brev i din ansökan. Vi gör alltid en individuell bedömning av dina kunskaper för att avgöra om du är behörig.

Vad innebär sen ansökan?

Ibland händer det att det finns platser kvar till ett program eller en kurs när sista ansökningsdag har varit. Då har vi möjlighet att erbjuda sen ansökan. Det innebär att vi tar emot ansökningar i mån av plats, efter att sista ansökningsdag har varit. Din ansökan behandlas i turordning och först när den är komplett. Läs mer här.

Vanliga frågor