Uppdragsutbildning med flexibelt upplägg.

På TUC Yrkeshögskola har vi lång erfarenhet av att utbilda behandlingspedagoger och stödpedagoger. Vi har idag flera större uppdrag och avtal med företag som köper utbildning i syfte att utbilda sin personal. Både genom validering med individuella studieplaner och i form av att de läser hela utbildningen utan validering.

Uppdragsutbildning inom yrkeshögskolan.

 • Att genomföra en uppdragsutbildning är det samma som att genomföra ett befintlig yrkeshögskoleprogram i form av upplägg, resultat och examination. Skillnaden är att studieplatsen betalas av dig som arbetsgivare – och därav krävs inte en individuell ansökningsprocess till utbildningen.
 • Uppdragsutbildningar är till för företag och organisationer som vill säkra nyckelkompetens hos sin personal.
 • För uppdragsutbildning krävs att kursen eller programmet finns beviljat av MYH.
 • Uppdragsutbildning leder till yrkeshögskoleexamen eller utbildningsbevis.
 • Uppdragsutbildning bekostas av företaget.

Processbeskrivning – del av utbildning efter validering.

Format

Distansutbildning med inspelade föreläsningar.

Utbildning

Behandlingspedagog/socialpedagog och stödpedagog.

Så här går det till:

Validering

Vid större grupper erbjuder vi ett gemensamt digitalt informationsmöte om valideringsprocessen.
Insamling av dokument som styrker individens kompetens skickas in till TUC minst 4 veckor innan valideringens uppstart inklusive ifyllt formulär.

När sammanställning av dokument gjorts påbörjas kartläggande samtal. Samtalet är individuellt via Teams under ca 2 timmar. Vid behov kan ett uppföljningsmöte på 1 timme tillkomma. En individuell studieplan upprättas.

Observera
För att kvalificering till valideringsmodellen ska gälla behöver den studerande kunna tillgodoräkna sig minst 40 YH-poäng av den totala utbildningen. I annat fall rekommenderar vi den studerande att läsa hela utbildningen vilket också finns som förinspelat material. Här för vi en dialog före valideringens uppstart för att säkerställa rätt spår.

Utbildningsdel
 • Den studerande tilldelas en individuell studieplan och godkänner.
 • Tillgång till lärplattformen Learnpoint där förinspelande föreläsningar med tillhörande instuderingsuppgifter och litteratur finns att tillgå. Detta skapar utrymme för flexibilitet gällande studietakt och studerandetid.
 • Betygsättning sker genom bedömning av inlämningsuppgifter.
 • TUC följer de studerandes insatser och håller tät dialog. Vi återkopplar även till arbetsgivaren regelbundet gällande aktivitet eller passivitet kring studier.
 • Handledning erbjuds och rekommenderas till alla studerande i grupp 1–1,5 timme/vecka.

Processbeskrivning – hel utbildning.

Format

Distansutbildning med inspelade föreläsningar.

Utbildning

Behandlingspedagog/socialpedagog och stödpedagog.

Upplägg
 • Den studerande läser utbildningen på heltid, 5 YH-poäng/vecka.
 • Vid hel klass/grupp följer man gemensamt en terminsplanering.
 • Kurserna i utbildningen är planerade och följs i datumordning, varje kurs avslutas med en kunskapskontroll.
 • Utbildningen Stödpedagog genomförs på 2 terminer (ca 10 månader)
 • Utbildningen Behandlingspedagog/socialpedagog genomförs på 3 terminer (ca 1,5 år).
 • 1 gång i veckan erbjuds handledning (live) via Teams.
 • Yrkeshögskolan har inga lov förutom ett längre sommaruppehåll, veckorna 26–31.

Viktig information.

För att säkerställa att alla som arbetar som behandlingspedagog har samma kompetens, har Socialstyrelsen beslutat att införa nationellt krav på yrkestiteln, kursnamn och kursinnehåll. Det betyder att utbildningen Behandlingspedagog ändrar namn till Socialpedagog. Det innebär också att utbildningen får helt nya kursnamn och innehåll. Under en övergångsperiod kommer utbildningen som bedrivs i Jönköping att heta Behandlingspedagog/socialpedagog.

Har du några funderingar?

Hör av dig till mig så svarar jag på dina frågor.

Anna Ringborg

Affärsutvecklare företagskurser
Placeringsort: Jönköping

[email protected]
013-344 12 72