Psst! För att njuta av allt vår sida har att erbjuda så rekommenderar vi att du byter webbläsare. Här får du smidig vägledning: https://browsehappy.com/

Validering

Synliggör din eller dina medarbetares kompetens.

Validering innebär att du eller dina medarbetare får erhållna kunskaper och kompetenser synliggjorda. Det gäller kunskaper som skaffats genom t ex studier, arbetslivet eller i föreningslivet. Ofta kan man mer än vad som syns i betyg och intyg.

Syfte med validering?

Syftet med en validering kan vara att få ett formellt bevis på de kunskaper en anställd eller du själv har, vilket i sin tur kan underlätta vid jobbrotation, karriärväxling och myndighetskrav. Målet är att validering ska bidra till ett livslångt lärande och ur ett samhälleligt perspektiv bidra till tillväxt genom att bl a effektivisera utbildnings- och kompetensförsörjningsinsatser.

Vad innebär validering?

Alla människor bär med sig kunskaper och kompetenser. En del är förvärvat via formell utbildning, till exempel gymnasie- eller högskoleutbildning, medan annat kan ha kommit från arbete, föreningsverksamhet eller icke-formell utbildning, till exempel en kurs på fritiden.

Validering innebär att en persons kunskaper och kompetenser kartläggs och bedöms på ett strukturerat sätt, för studier eller arbete, oavsett hur, var eller när de förvärvats – sammanfattningsvis en individs reella kompetens. Valideringen resulterar i ett betyg, ett intyg eller ett certifikat.

Valideringen är en individuell process som helt bygger på den enskilda individens kompetens. Inom TUC kan vi validera till alla yrkesroller och ämnesområden inom våra YH-utbildningar. Är du t ex yrkesverksam som tandsköterska men saknar en formell examen? Validera dina kunskaper, komplettera med ev. kurser och få en fullgod yrkeshögskoleexamen som tandsköterska.

Arbetar du med behandling men saknar en tvåårig eftergymnasial examen, då kan du validera de kunskaper och färdigheter som du fått när du arbetat och sedan komplettera med att läsa eventuella kurser som fattas. Du får en yrkeshögskoleexamen som behandlingspedagog och är berättigad till fast tjänst enligt Socialstyrelsens kriterier.

En validering delas in i två steg. Först görs en kompetenskartläggning där vi går igenom alla meriter. Den faktiska kompetensen bevisas genom intervjuer, diskussionsfrågor, olika test m.m. Därefter görs en bedömning av kompetensen och intyg utfärdas. Om inte alla krav uppfylls utfärdas intyg på de delar som är fastställda. TUC kan sedan bistå med rekommendationer om vad som måste kompletteras för ett fullständigt betyg och examen.

Vill du veta mer om hur vi på TUC kan hjälpa till med validering – kontakta Anna Zedig, så berättar hon mer.

Har du några funderingar?

Hör av dig till mig så svarar jag på dina frågor.

Niclas Andersson

Ansvarig YH-flex
Placeringsort: Linköping

013-344 12 62
[email protected]