Validering

Synliggör din eller dina medarbetares kompetens.

Validering innebär att du eller dina medarbetare får erhållna kunskaper och kompetenser synliggjorda. Det gäller kunskaper som skaffats genom t ex studier, arbetslivet eller i föreningslivet. Ofta kan man mer än vad som syns i betyg och intyg.

Syftet med en validering kan vara att få ett formellt bevis på de kunskaper en anställd eller du själv har, vilket i sin tur kan underlätta vid jobbrotation, karriärväxling och myndighetskrav. Målet är att validering ska bidra till ett livslångt lärande och ur ett samhälleligt perspektiv bidra till tillväxt genom att bl a effektivisera utbildnings- och kompetensförsörjningsinsatser.