Psst! För att njuta av allt vår sida har att erbjuda så rekommenderar vi att du byter webbläsare. Här får du smidig vägledning: https://browsehappy.com/

Arbetsledare inom måltidsservice

Utbildningen riktar sig till bland annat de som redan idag arbetar inom måltidsservice och vill ta ett karriärkliv. Eller så jobbar personen i en arbetsledande roll och vill bygga på med teoretiska kunskaper. Upplägget med 50% utbildningstakt på distans, passar perfekt för den som kan kombinera studier med arbete.

Utbildningen sker på distans, och pågår januari 2021 till december 2022.

Varje dag serveras ca 3 miljoner måltider i grundskola, förskola, äldreomsorg och på sjukhus. Här är det viktigt att maten är näringsriktig och anpassad efter individens behov. Utbildningen ger rätt kompetens inom alla delar av detta mångsidiga yrke. Deltagaren får förmågan att självständigt leda en personalgrupp, samt hantera samtal och ge konstruktiv feedback för att gruppen ska utvecklas positivt.

Deltagaren lär sig att göra arbetsschema och bemanna organisationen effektivt, och att bemöta personal och gäster från olika kulturer på ett bra sätt. Ekonomi är en viktig del i yrkesrollen och personen lär sig budget, grundläggande bokföring och kalkylering. Detta är också en utbildning för de som har ett stort kulinariskt intresse. I utbildningen ingår även matsedelsplanering och näringsvärdesberäkning, och deltagaren får fördjupade kunskaper om matallergier och sjukdomar där specialkost krävs.

Att studera på distans

Att studera på distans innebär stor frihet, men också stort eget ansvar. Personen ansvarar för sin studietid och det gäller att ha självdisciplin. Deltagaren kan själv välja när den ska studera, men måste alltid vara uppdaterad på aktuella datum för webbaserade föreläsningar, tentor, uppgifter osv. Utbildningen är till största delen webbaserad men en del av kurserna innehåller också fysiska träffar i Tranås. Två gånger per termin sker träffarna, och är två till tre dagar. Träffarna kan tex innehålla praktiska övningar, tentamen, föreläsningar, diskussioner, redovisningar och grupparbeten.

Utbildningens kurser

5 YH-poäng motsvarar 2 veckors halvtidsstudier.

Budgetering & kalkylering

15 YH-poäng
Ger kunskap om verksamhetens ekonomi och målet är att deltagaren ska utveckla färdigheter inom budget, kalkylering, analys och uppföljning av verksamhetens ekonomi.

Examensarbete

10 YH-poäng
Kursen genomförs i form av ett projektarbete parallellt och kombinerat med LIA. Ger fördjupade kunskaper i att analysera och reflektera över arbetsledarrollen ur valt perspektiv eller område inom måltidsservice.

Hållbarhet & klimatsmarta livsmedel

10 YH-poäng
Ger fördjupade kunskaper om hållbarhet och klimatsmarta livsmedel, detta för att kunna göra medvetna val av livsmedel i planering av recept och måltider.

Inköp & upphandling

10 YH-poäng
Ger kunskaper om inköp, offentlig upphandlingsprocess (LOU) samt anbudsförfarande gällande livsmedelsupphandlingar.

Kommunikation & bemötande

15 YH-poäng
Utvecklar och stärker deltagarens känsla för intern och extern kommunikation med fokus på den framtida yrkesrollen.

Ledarskap & arbetsledning

25 YH-poäng
Utvecklar förmågan att leda och utveckla en personalgrupp inom en måltidsverksamhet. I kursen ingår olika förändringsmodeller och verktyg för att hantera rollen som arbetsledare vid förändringsarbete i personalgrupper.

LIA 1

15 YH-poäng
Ger kunskap om yrkesrollens arbetsuppgifter inom eget valt område och genom praktisk tillämpning.

LIA 2

15 YH-poäng
Utvecklar deltagarens kompetens i att praktisk utöva arbetsledning i vald verksamhet inom måltidsservice genom tidigare erhållna teoretiska kunskaper.

Livsmedel & alkohollagstiftningen

10 YH-poäng
Utvecklar och fördjupar deltagarens kunskap om alkohollagstiftning och livsmedelslagstiftning, mikrobiologi, HACCP och rutiner för säker livsmedelshantering.

Matsedelsplanering i kostdatasystem

20 YH-poäng
Utvecklar färdigheter i att använda kostdatasystem för att kvalitetssäkra näring, recept och pris i matsedlar för olika målgrupper.

Näringslära

10 YH-poäng
Ger fördjupade kunskaper om olika individers behov av kost och näring, och dess påverkan av hälsa. Lär deltagaren att utveckla kunskaper om näringsbehov för olika människors behov enligt NNR, och livsmedelsverkets riktlinjer.

Organisation & arbetsrätt

15 YH-poäng
Utvecklar deltagarens kunskaper i olika organisationers uppbyggnad och lagstiftning. Målet är att ge kunskaper och färdigheter i arbetsrätt och systematisk arbetsmiljöarbetet. Kursen ska även ge kunskaper i organisationers uppbyggnad och dess villkor.

Specialkost

15 YH-poäng
Ger kunskaper om matallergier samt om sjukdomar där det finns behov av specialkost. Kunskap om anpassad kost samt att kvalitetssäkra rutiner för säker måltidshantering ingår också.

Värdskap & måltidsglädje

15 YH-poäng
Kursens syfte är att deltagaren ska se värdskapets betydelse för måltidsglädjen samt dess betydelse för utveckling i en verksamhet. Utvecklar förmågan att se på måltiden ur ett helhetsperspektiv och med hjälp av olika modeller och verktyg skapa måltidsglädje.

Har du några funderingar?

Hör av dig till mig så svarar jag på dina frågor.

Carin Magg

Senior adviser, affärsutvecklare
Placeringsort: Tranås

070-685 33 86
[email protected]