Psst! För att njuta av allt vår sida har att erbjuda så rekommenderar vi att du byter webbläsare. Här får du smidig vägledning: https://browsehappy.com/

Hotel & Restaurant Manager

Vidareutbildningen vänder sig till personer som redan är verksam inom hotell- eller restaurangbranschen och vill ta nästa kliv. Besöksnäringen ökar kraftigt i Sverige och med den även hotell- och restaurangbranschen och det råder stor brist på personal med rätt kompetens. Som Hotel & Restaurant Manager leder, planerar och utvecklar man verksamheten. Utbildningen sker på distans, vilket betyder att deltagaren i stor utsträckning själv väljer när och var den ska studera.

Utbildningen sker på distans, och pågår januari 2021 till april 2022.

I yrkesrollen ser personen helheten i både hotell- och restaurangnäringen, och hen planerar och organiserar verksamheten. Genom att ha kontroll över utbud och efterfrågan ökar företagets lönsamhet, tillsammans med försäljning och marknadsföring.

Gästerna är både svenska och internationella och den anställda anpassar deras behov genom att ansvara för att det ges hög service och ett gott värdskap.

För att kunna leda och utveckla en personalgrupp på ett pedagogiskt och situationsanpassat sätt, får deltagaren kunskaper om bla olika ledarstilar, grupprocesser och konflikthantering. Personen lär sig även om arbetsrätt, rekrytering och personalvård. På många arbetsplatser anordnas event, därför ingår även eventplanering i utbildningen.

Att studera på distans

Att studera på distans innebär stor frihet, men också stort eget ansvar. Personen ansvarar för sin studietid och det gäller att ha självdisciplin. Deltagaren kan själv välja när den ska studera, men måste alltid vara uppdaterad på aktuella datum för webbaserade föreläsningar, tentor, uppgifter osv. Utbildningen är till största delen webbaserad men en del av kurserna innehåller också fysiska träffar i Jönköping. Träffarna kan tex innehålla praktiska övningar, tentamen, föreläsningar, diskussioner, redovisningar och grupparbeten.

Utbildningens kurser

5 YH-poäng motsvarar 1 veckas heltidsstudier.

Affärsutveckling & marknadsföring

15 YH-poäng
Ger kunskaper i affärsutveckling och marknadsföring för att få insikt i hur ett företag inom hotell- och restaurangbranschen utvecklas utifrån ekonomiska och dess specifika förutsättningar i en konkurrenssituation.

Branschjuridik

15 YH-poäng
Ger kunskap om juridik inom hotell- och restaurangnäringen samt kunskap om juridik inom arbetsrätt och arbetstidslag. Arbetsrätt, rekrytering, personalvård och schemaläggning utifrån arbetstidslagen ingår också.

Business English

10 YH-poäng
Ger kompetens i att använda korrekt språk i skriftlig och muntlig affärskommunikation på engelska, bl. a. möten och förhandlingar, samt korrespondens med tonvikt på de situationer som förekommer inom säljprocessen.

Ekonomi

20 YH-poäng
Ger kunskaper i ekonomi och strategier för att arbeta ekonomiskt vid eventuell lågsäsong till att ge insikt i hur ett företag inom besöksnäringen utvecklas utifrån ekonomiska och specifika förutsättningar i en konkurrenssituation.

Eventplanering

10 YH-poäng
Utvecklar deltagarens kompetens för att planera, utveckla och leda små och stora event inom verksamheten kopplat till behovet inom en destination.

Examensarbete

10 YH-poäng
Ger kunskaper i att utifrån förvärvade kunskaper, färdigheter och kompetenser utarbeta ett examensarbete i form av ett avgränsat projekt inom branschen.

Food & beverages management

15 YH-poäng
Utvecklar deltagarens helhetsperspektivet inom mat och dryck, detta för att kunna möta morgondagens behov nationellt och internationellt.

Hotell & besöksnäring

15 YH-poäng
Utvecklar deltagarens helhetsperspektivet inom hotell och restaurangnäringen och dess samband inom besöksnäringen för att kunna möta morgondagens behov nationellt och internationellt inom besöksnäringen.

Kalkylering & försäljning

15 YH-poäng
Ger kunskaper om förhandlingsprocessen och samspelet mellan försäljning och hur företaget övriga funktioner påverkas, förändras och förbättras.

Kommunikation

15 YH-poäng
Utvecklar deltagarens kunskaper och färdigheter för muntlig och skriftlig kommunikation med fokus på den framtida yrkesrollen.

Ledarskap & teamarbete

25 YH-poäng
Ger kompetens för att självständigt leda och utveckla en personalgrupp med ett pedagogiskt och situations anpassat ledarskap.

LIA 1

30 YH-poäng
Ger ett helhetsperspektiv och fördjupade kunskaper inom hotell och/eller restaurang genom att följa verksamhetens olika avdelningar, yrkesroller och ledarroller samt arbetsrytmens variationer.

LIA 2

40 YH-poäng
Ska utveckla färdigheter i att självständigt och aktivt delta i företagets operativa arbete som en mellanchef, fördjupa kunskaper inom ekonomi och ekonomiska flödet i verksamheten.

Livsmedel- & alkohollagstiftning

10 YH-poäng
Ger kunskap om livsmedelslagen, alkohollagen samt fördjupade kunskaper inom ansvarsfull alkoholservering.

Projekt & projektledning

15 YH-poäng
Ger kunskap om att driva projekt effektivt och framgångsrikt utifrån de behov som verksamheten efterfrågar.

Revenue Management

25 YH-poäng
Ger kunskaper i Revenue management, verksamhetens specifika prissättningssystem och vinstoptimering .

Värdskap & service management

15 YH-poäng
Ger kompetens i att leda utveckling av service och värdskap i företag, samt att få fördjupade kunskaper i olika kunder och deras förväntningar på service och värdskap.

 

Har du några funderingar?

Hör av dig till mig så svarar jag på dina frågor.

Carin Magg

Senior adviser, affärsutvecklare
Placeringsort: Tranås

070-685 33 86
[email protected]