Psst! För att njuta av allt vår sida har att erbjuda så rekommenderar vi att du byter webbläsare. Här får du smidig vägledning: https://browsehappy.com/

IT-säkerhetstekniker

Frågan om IT- och informationssäkerhet blir allt viktigare och cyberattacker är numera ett av de största hoten mot vårt samhälle. Allt fler företag efterfrågar personer med specialistkompetens inom området och som utbildad IT-säkerhetstekniker har personen den kompetens som arbetsmarknaden behöver.

Utbildningen sker hos oss i Linköping, och pågår januari 2021 till december 2022.

IT-säkerhetstekniker är yrket för den som vill arbeta med IT och teknik och som vill ha ett spännande inte minst utvecklande jobb där man skyddar företag mot intrång och utvecklar nya moderna säkerhetslösningar.

Som IT-säkerhetstekniker jobbar personen i en framtidsbransch där utvecklingen går extremt fort. Att skydda företag mot angrepp och förbättra och utveckla nya moderna säkerhetslösningar är en del av yrket. Personen har förståelse för hur en hacker tänker och agerar och använder den kunskapen för att hantera angripna sajter. Den hanterar allt från XSS och SQL injections till social engineering och brute force. Med sin breda kunskap på området agerar personen rådgivare i säkerhetsfrågor inom IT.

Att skapa och bygga IT-infrastruktur med hög tillgänglighet, rätt kapacitet och förstklassig säkerhet ingår också i yrket. Likaväl kan personen på ett säkert sätt arbeta med molntjänster och hitta sårbarheter för att förebygga angrepp och säkra tjänsten. Dessutom besitts kunskaper om vad som skapar hållbara och säkra lösningar inom utveckling av mobil säkerhet.

Som IT-säkerhetstekniker har personen god insikt i det moderna IT-samhället och har förmåga att lösa problem, både självständigt och i team. I yrkesrollen leder den arbetet med IT-säkerhet, från målformulering och strategi till utvärdering och förbättring. Med kundens behov i fokus kommunicerar och driver personen projekt på ett affärsmässigt sätt.

Utbildningens kurser

5 YH-poäng motsvarar 1 veckas heltidsstudier.

Business English

10 YH-poäng

Containerisering av applikationer

30 YH-poäng

Diskret matematik

10 YH-poäng

Etisk hackning

25 YH-poäng

Examensarbete

20 YH-poäng

Intrångsprevention, IPS/IDS

10 YH-poäng

IT Infrastruktur

55 YH-poäng

Kommunikation, affärsmannaskap & IT-juridik

20 YH-poäng

LIA 1

50 YH-poäng

LIA 2

60 YH-poäng

Mobil säkerhet

20 YH-poäng

Office 365

20 YH-poäng

Programmering Python

25 YH-poäng

Projektorganisation inom IT

15 YH-poäng

Säkerhet grund

20 YH-poäng

Säkerhet fördjupning

20 YH-poäng

Har du några funderingar?

Hör av dig till mig så svarar jag på dina frågor.

Carin Magg

Senior adviser, affärsutvecklare
Placeringsort: Tranås

070-685 33 86
[email protected]