Psst! För att njuta av allt vår sida har att erbjuda så rekommenderar vi att du byter webbläsare. Här får du smidig vägledning: https://browsehappy.com/

Lönespecialist

I yrkesrollen som lönespecialist hanterar den anställde komplexa lönesystem, arbetar kundorienterat, har bra kommunikationsförmåga och är insatt i personalfrågor inom lön. Behovet av rätt kompetens ökar och många företag har idag svårt att rekrytera.

Utbildningen sker hos oss i Linköping, och pågår januari 2021 till april 2022.

Lönespecialisten måste följa med i den snabba utvecklingen av olika lönesystem. Idag innebär det en mycket mer rådgivande roll mot ledare och personalavdelning. Samtidigt ställs det ökande krav på lönespecialistens generella kunskaper. Personen måste ha insikt och kunskaper om ekonomi och personalfrågor, samt veta hur dessa samverkar med lönefunktionerna.

Utbildningen ger kunskap i att utföra beräkningar av löner, med både tillägg och avdrag. Deltagaren lär sig förstå hela löneprocessen, samt lagar och regler som berör lön. Efter utbildningen kan personen beräkna, redovisa och betala skatter och kan förstå och tolka arbetsrättsliga texter. Samtidigt har deltagaren fått förståelse för bokföring och redovisning.

Självständigt genomför din anställda kartläggning och analys av lönerutiner med hjälp av nyckeltal och med hög servicekänsla bidrar denne till att utveckla den rådgivande delen av yrkesrollen. Utbildningens teoretiska del uppfyller kraven för auktorisation.

Utbildningens kurser

5 YH-poäng motsvarar 1 veckas heltidsstudier.

Affärsengelska med inriktning på löneområdet

10 YH-poäng
Utvecklar förmågan att använda det engelska språket som ett verktyg inom löne- och personalfrågor inom internationella koncerner och vid internationella kontakter.

Affärssystem & lönesystem

20 YH-poäng
Ger teoretiska kunskaper i att använda ett affärssystem, samt ökar förståelsen för affärssystems uppbyggnad och dess roll i organisationsutveckling.

Arbetsrätt

30 YH-poäng
Ger kunskap om lagar, regler och kollektivavtal som styr den svenska arbetsmarknaden och insikt i hur dessa samspelar med varandra.

Examensarbete

10 YH-poäng
Ger kunskaper i att utifrån förvärvade kunskaper, färdigheter och kompetenser utarbeta ett examensarbete i form av ett avgränsat projekt inom branschen.

Kommunikation

20 YH-poäng
Ger färdigheter att kommunicera i både tal och skrift, samt förmågan att anpassa sitt budskap efter olika mottagares behov.

 

LIA 1

40 YH-poäng
Ger kunskaper om branschen och de yrkesroller som finns på LIA-företaget. Deltagare ska kunna återkoppla till tidigare förvärvade kunskaper, både teoretiska och praktiska, och självständigt kunna utföra förekommande arbetsuppgifter förknippade med de kurser som hittills genomförts.

LIA 2

50 YH-poäng
Deltagaren ska kunna utföra kvalificerade arbetsuppgifter och praktiskt tillämpa avtalsregler, kollektivavtal samt andra teoretiska kunskaper.

Löneadministration, grund

30 YH-poäng
Ger kunskaper inom det månatliga löpande lönearbetet och färdighet att praktiskt utför löneberäkningar. Deltagaren ska överföra dessa beräkningar till ett affärssystem, samt få en inblick i löneprocessen.

Löneadministration, påbyggnad

30 YH-poäng
Ger kunskaper i månatliga och årliga rutiner, skatter, resereglementen, pensioner och försäkringar. Den ger även färdigheter i att tillämpa årliga lönerutiner samt skatter, pensioner och försäkringar.

Lönearbetets innehåll & processer

30 YH-poäng
Ger färdigheter i att fokusera på att leverera och upprätthålla hög kvalitet i service, processer och aktiviteter så att målen uppnås. Deltagaren får förmågan att lära ut kunskap relaterad till yrkesrollen på ett pedagogiskt och metodiskt sätt.

Personalekonomi

30 YH-poäng
Ger grundläggande kunskaper i företagsekonomi samt kunskap om personalekonomi med alla dess olika delar. Deltagaren lär sig upprätta personalekonomiska kalkyler och analysera resultaten från personalekonomiska redovisningar.

Har du några funderingar?

Hör av dig till mig så svarar jag på dina frågor.

Carin Magg

Senior adviser, affärsutvecklare
Placeringsort: Tranås

070-685 33 86
[email protected]