SKRÄDDARSYDDA FÖRETAGSUTBILDNINGAR

Våra företagsutbildningar kan se olika ut. Vi erbjuder både färdiga kurspaket och skräddarsydda utbildningar utifrån dina behov. Med vår gedigna utbildningserfarenhet och vårt kontaktnät av skickliga föreläsare skräddarsyr vi kurser inom alla tänkbara yrkesområden. Lönehantering, affärsengelska och Excel är typexempel, men det kan lika gärna handla om förhandlingsteknik, supply management eller andra specialämnen specifika för t ex IT, industri och vårdsektor. Signalera vad du har för behov och vi syr ihop en kurs eller workshop – kortare eller längre, hos dig eller på neutral mark.

CERTIFIERINGAR/VALIDERINGAR

Ibland är det myndigheter, ibland marknadskrafter, som ställer krav på fördjupning, certifiering eller validering av kompetens och betyg. Vi har möjlighet att validera inom alla utbildningsområden där vi har examensrätt. Psykiatri för undersköterskor, lågaffektivt bemötande för behandlingspedagoger och energioptimering för fastighetsförvaltare är klassiska exempel. Oavsett var behovet uppstår, syr vi ihop ett program och genomför utbildningen när – och var – du vill.