FÖRETAGSKURSER

Våra företagskurser kan se olika ut. Vi erbjuder både färdiga kurspaket och skräddarsydda kurser utifrån dina behov. Med vår gedigna utbildningserfarenhet och vårt kontaktnät av skickliga föreläsare erbjuder vi kurser inom alla tänkbara yrkesområden. Ledarskap, affärsengelska och Excel är typexempel, men det kan lika gärna handla om specialämnen specifika för t ex IT, industri och vårdsektor. Hittar du inte den kurs du söker, hör av dig till oss med vilka behov ni har, så syr vi ihop en kurs eller workshop – kortare eller längre, hos dig eller på neutral mark.

Vissa av kurserna ges i samarbete med Tranås United.

Läs mer om TUCs kvalitetspolicy här.

Agilt ledarskap

Som ledare behöver du därför ha fokus på kommunikation, förändring och teamarbete. Möt framtiden och utbilda dig inom agilt ledarskap.

Bokföring grund

Ger dig baskunskaper inom bokföring, lagar och regler, enklare lönehantering och även skatt och moms.

Jesper Low TUC YH

Kommunikation, kundbemötande & svåra samtal

Kursen som lär dig hantera invändningar, klagomål och säljsamtal.

Köksekonomi

Avsätt en heldag och du får kunskap i hur du räknar ut den faktiska kostnaden och på så sätt få kontrollen över ekonomin.

Ledarskap

Ger ett ledarskap som ger motiverade, ansvarstagande medarbetare och självgående team, oavsett om du är ny som ledare eller inte.

Lön grund

Lär dig sköta ett företags lönehantering med de mest använda formlerna.

Projekt & projektledning

Lär dig driva projekt effektivt och framgångsrikt utifrån de behov som verksamheten efterfrågar.

Våld i nära relationer

Personal inom vård, omsorg, socialtjänst och skola får genom detta seminarium bättre kunskap om och förmåga att se våld i nära relation.

Mer information om våra företagskurser

Ja tack, jag vill ha mejl om kommande företagskurser.


Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter här

CERTIFIERINGAR/VALIDERINGAR

Ibland är det myndigheter, ibland marknadskrafter, som ställer krav på fördjupning, certifiering eller validering av kompetens och betyg. Vi har möjlighet att validera inom alla utbildningsområden där vi har examensrätt. Psykiatri för undersköterskor, lågaffektivt bemötande för behandlingspedagoger och energioptimering för fastighetsförvaltare är klassiska exempel. Oavsett var behovet uppstår, syr vi ihop ett program och genomför utbildningen när – och var – du vill.