Samarbeta med oss

Vi är din kunskapspartner

Vi fokuserar helt på utbildning och kompetensutveckling, och har unika kunskaper och erfarenheter. Därför kan vi fungera som en företagspartner, som på ett långsiktigt sätt stärker ditt företag inom kompetensområdet. Vi kan fungera som allt från bollplank till en strategisk nyckelfunktion i din organisation.

Du kan forma våra utbildningar

Våra YH-utbildningar utformas för att motsvara näringslivets och marknadens behov. Du som företagare kan vara med och forma dessa utbildningar, genom att medverka i vår ledningsgrupp. Majoriteten av denna är representanter från näringslivet, som tillsammans har en värdefull möjlighet att säkerställa en bra framtida kompetensförsörjning.

Yrkeshögskolan som rekryteringsbas

Ta emot en studerande

Våra yrkeshögskoleutbildningar kombinerar teori och praktik. En viktig del av detta är att de studerande kan komma ut på arbetsplatser och pröva sina kunskaper. Detta kallas Lärande i arbete (LIA). Detta är också en chans för de studerande att knyta värdefulla kontakter. På samma gång är det en möjlighet för företagare att guida och utbilda en eventuell framtida medarbetare. Kontakta gärna oss om ditt företag är intresserat av att ta emot en extra resurs under LIA-veckorna.

Ledningsgrupper

Vårt nära samarbete med arbetslivet är otroligt viktigt. Inte minst när det gäller våra YH-utbildningar där varje utbildning styrs av en ledningsgrupp. Majoriteten av medlemmarna är företrädare för arbetslivet. Tillsammans med övriga medlemmar i ledningsgruppen beslutar de om upplägget för undervisningen samt strävar efter att säkerställa att utbildningen resulterar i eftertraktad arbetskraft.

Det är även främst genom våra kontakter med arbetslivet som vi får kvitto på att våra utbildningar håller hög kvalitet samt att vi utbildar inom de yrken som arbetslivet efterfrågar.

Föreläsarna på utbildningarna kommer också från arbetslivet, för att säkerställa att våra studenter får lära sig det senaste och det som är aktuellt för yrket.

Är du med i ledningsgruppen för någon av våra utbildningar så har du full insyn i utbildningen och har stor möjlighet att påverka. Du har även insyn bland våra studenter som kanske är en blivande medarbetare hos er.

Hör av dig till Nina Andersson om du vill veta mer om våra ledningsgrupper och vad det innebär att vara med. Du når Nina på 070-694 36 44 eller [email protected]

Anställ våra duktiga studerande

Behöver du kompetent personal med utbildning som behövs för ett specifikt yrke?
Söker du en medarbetare inom just det området som vi har YH-utbildning?

Några av våra
samarbetspartners

Lämna intresseanmälan


Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter här