Utveckla ditt företag med uppdragsutbildningar

Behöver du eller din personal utvecklas i yrkesrollen och höja kompetensen?
Hos oss har du möjligheten att få kunskaper och ökade färdigheter genom hela eller delar av våra yrkeshögskoleutbildningar. En perfekt möjlighet att förse din verksamhet med den senaste kompetensen inom yrkesområdet.

Genom att köpa en hel utbildning har du en utmärkt chans att få rätt kompetens och säkra återväxten inför kommande pensionsavgångar. För att säkerställa framtidens behov har bla Folktandvården Sörmland AB och HVB A.R.T köpt utbildningsplatser på våra yrkeshögskoleutbildningar Tandsköterska och Behandlingspedagog.

Saknar du enbart delar av en utbildning köper du en eller flera kurser inom en yrkeshögskoleutbildning. Ett perfekt sätt att höja kompetensen och hänga med i yrkets utveckling.

Genom att validera synliggör vi dina kompetenser och kan anpassa utbildningen eller kursen efter just dig.

Efter avslutad utbildning eller kurs har du möjligheten att erhålla ett examensbevis, precis som ordinarie yrkeshögskoleutbildning.

Näringslivet, men också den offentliga sektorn förändras ständigt. Att uppdatera och utveckla sin kompetens kan ge såväl företag som organisationer ny drivkraft. Här tillför våra yrkeshögskoleutbildningar värdefull kompetens. Våra kurser utformas i nära samarbete med näringslivet, och de uppdateras ständigt för att innehållet ska vara så aktuellt som möjligt. De kunskaper du får med dig från en YH-utbildning kan du direkt omsätta till din yrkesvardag. Om du är nyfiken, kolla in våra yrkeshögskoleutbildningar, och kontakta oss så berättar vi mer!

Alt 1. Hel yrkeshögskoleutbildning

Genom att köpa en hel utbildning har du en utmärkt chans att få rätt kompetens och säkra återväxten inför kommande pensionsavgångar. Efter avslutad utbildning får du ett examensbevis. För att ha rätt kompetens inför framtiden har bla Folktandvården Sörmland AB köpt utbildningsplatser på vår yrkeshögskoleutbildning Tandsköterska.

Alt 2. Del av yrkeshögskoleutbildning

Saknar du enbart delar av en utbildning köper du en eller flera kurser inom en yrkeshögskoleutbildning. Ett perfekt sätt att höja kompetensen och hänga med i yrkets utveckling. Efter avslutad kurs har du möjlighet att få ett utbildningsbevis där YH-poängen står. För att möta framtidens behov har bla HVB A.R.T köpt vissa kurser på vår yrkeshögskoleutbildning Behandlingspedagog.

Alt 3. Skräddarsydd kurs

Vill du ha ett kursinnehåll som inte finns i de yrkeshögskoleutbildningar vi har, så skräddarsyr vi kursen åt er. Finns det en kurs i en yrkeshögskoleutbildning ni vill gå, men inte har möjlighet att ansluta till klassen, så ordnar vi så den passar dig. Vi har hjälpt Olivia Omsorg med en skräddarsydd 2-dagarsutbildning, utifrån Behandlingspedagogutbildningen. Så här säger Martin Udd, en av deltagarna: “Kursen har varit väldigt bra, relevant kunskap som är direkt applicerbart till arbetet med ensamkommande.”