Information angående Covid -19

2020-03-17

Med anledning av regeringens presskonferens idag på förmiddagen och Folkhälsomyndighetens nya rekommendationer kommer följande att gälla fram tills dess att nya beslut tas:

 • TUC:s lokaler stängs på samtliga orter för studerande, utbildningskonsulter och andra externa besökare/event från och med i morgon den 18 mars.
 • Ingen undervisning kommer att bedrivas på plats från den 18 mars utan det kommer endast förekomma distansundervisning så långt detta är möjligt. Det kommer inte heller finnas möjlighet att besöka eller bedriva självstudier i våra lokaler. Detaljer kring hur undervisningen kommer bedrivas och närmare information kring detta ges av varje utbildningsledare.
 • Studeranden som har LIA följer de riktlinjer och rekommendationer som finns på LIA-företaget.
 • TUC:s personal finns tillgänglig som vanligt, dock via digitala kanaler eller telefon. Vi tror och hoppas på att det finns förståelse för att omställningen kommer innebära vissa störningar i verksamheten. Vår självklara ambition är att arbeta proaktivt och få så få störningar som möjligt.
 • Till dig som studerar och som har frågor kring CSN finns det nu en sida där CSN samlat information kring studiestödet kopplat till Covid-19. Klicka här för att komma till sidan.

Det utreds också hur CSN kan anpassa regelverket kopplat till denna unika situation och nya beslut kan komma att fattas inom kort. Vi uppmanar alla som har frågor att vända sig direkt till CSN och hålla sig uppdaterad genom att besök sidan ovan.

 • Är du utbildningskonsult och har frågor så vänder du dig i första hand till ansvarig utbildningsledare för dialog.
 • Vi vill uppmana alla att ta sitt ansvar och bidra till att minimera smittspridningen. Folkhälsomyndigheten uppmanar alla med symtom på luftvägsinfektion, även lindriga, att avstå från sociala kontakter som riskerar att sprida smitta.
 • Vi uppmanar både studerande, utbildningskonsulter och personal att regelbundet ta del av aktuell information om nuläge och förändringar på skolan kring Corona Covid -19. Extern information till studerande och konsulter läggs kontinuerligt ut på den här sidan.

 

2020-03-16

TUC Yrkeshögskola har hörsammat myndigheternas strävan att hejda utvecklingen av Covid-19. Vi vill bidra till att minska smittspridningen och skydda medarbetares och studerandes hälsa, särskilt de som befinner sig i riskgrupper. Därav har TUC:s ledning den 15 mars beslutat om följande åtgärder fram till den 15 april.

 • TUC:s ambition är att all undervisning, där det är genomförbart, bedrivs på distans t.o.m. den 15 april. Under vecka 12 kommer en omställning av verksamheten ske så att undervisningen kan bedrivas på distans i så stor utsträckning som möjligt från och med vecka 13. Detaljerad information till respektive klass kommer komma via ansvarig utbildningsledare.
 • Skolan kommer tillsvidare att vara öppen och studerande och utbildningskonsulter är välkomna till skolan. Även om undervisningen bedrivs på distans finns möjlighet att besöka skolan för exempelvis självstudier eller grupparbeten om så önskas.
 • Alla fysiska tentamina i sal ställs in från och med vecka 13. Ambitionen är att ställa om så mycket som möjligt till andra examinationsuppgifter, exempelvis inlämningsuppgifter eller hemtentamen. Om detta inte är möjligt flyttas kunskapskontroll fram.
 • TUC avråder alla i TUC:s verksamhet att resa utomlands i enlighet med UD:s avrådan för icke nödvändiga resor till alla länder. Vår uttryckliga önskan är att personer som återvänder från resor utomlands ska vara hemma i två veckor och inte besöka TUC:s lokaler utan studera hemifrån.
 • Vi vill uppmana alla att ta sitt ansvar och bidra till att minimera smittspridningen. Folkhälsomyndigheten uppmanar alla med symtom på luftvägsinfektion, även lindriga, att avstå från sociala kontakter som riskerar att sprida smitta. Alla i TUC:s verksamhet uppmanas att följa dessa råd och att även vara symptomfri i minst 48 timmar.
 • Vi uppmanar både studerande, utbildningskonsulter att regelbundet ta del av aktuell information om nuläge och förändringar på skolan kring Corona Covid19. Extern information till studerande och konsulter läggs kontinuerligt ut på den här sidan.

 

2020-03-12

TUC följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och kommer därför inte att genomföra det inplanerade Öppet hus den 31 mars. Detta gäller samtliga orter; Stockholm, Linköping, Jönköping och Tranås.

 

2020-03-11

Den 10 mars har Folkhälsomyndigheten meddelat att man ser tecken i vissa regioner på samhällsspridning av Covid-19. Det finns fall där man inte lyckats säkerställa att sjuka personer varit i drabbade områden eller varit i nära kontakt med någon som varit i de drabbade områdena.

TUC följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och de rekommendationer som gäller från och med nu innebär att alla med symtom på luftvägsinfektion, även milda/lindriga, uppmanas att avstå sociala kontakter som riskerar att sprida smitta. Observera att denna rekommendation gäller alla, inte bara de som befunnit sig i drabbade områden.

Detta innebär att alla ska vara uppmärksamma på symptom (förkylning, influensa, luftvägsinfektion) och att stanna hemma så länge symptomen består. Detta berör alla i TUC:s verksamhet; dvs studerande, föreläsare och anställda.

TUC har bildat en arbetsgrupp som följer utvecklingen noga och löpande information kommer att ges när ny information finns tillgänglig från ansvariga myndigheter. I dagsläget kommer TUC fortsätta erbjuda undervisning enligt de utbildningsplaner som är överenskomna med Myndigheten för yrkeshögskolan. Studerande som har LIA-period följer LIA-platsens rutiner och rekommendationer.

Som studerande uppmanar vi dig att hålla dig uppdaterad kring händelseutvecklingen och följa den officiella information som finns att tillgå. Några länkar som kan vara lämpliga är:

Frågor och svar om Covid-19
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/fragor-och-svar/

Aktuell information om spridning
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/aktuellt-epidemiologiskt-lage/

Reserekommendationer och tips vid eventuella resor
https://www.swedenabroad.se/sv/om-utlandet-f%C3%B6r-svenska-medborgare/reseinformation/nya-coronaviruset/

Information från CSN kopplat till Covid-19
https://www.csn.se/om-csn/aktuellt/nyhetsflode/2020-03-08-med-anledning-av-coronaviruset.html