Arbetslivet behöver dig!

Yrkena för dig som vill arbeta inom en bred och varierande bransch med goda möjligheter till arbete. De passar dig som vill arbeta fritt, ha ett utvecklande jobb och som gillar teknik.

Fastighetsingenjör

LINKÖPING
Yrket för dig som vill arbeta med fastigheter och ha ett omväxlande och flexibelt jobb med mycket kundkontakt.

Soleltekniker

DISTANS
Yrket för dig som vill beräkna, sammanställa och redogöra för systemets förluster och förtjänster, efter kundens förutsättningar.

VVS-ingenjör

STOCKHOLM
Yrket för dig som vill skapa fungerande och energieffektiva inomhusmiljöer för människor att bo och arbeta i.

VVS-ingenjör

JÖNKÖPING
Yrket för dig som vill skapa fungerande och energieffektiva inomhusmiljöer för människor att bo och arbeta i.

Röster från studerande och arbetslivet

Vi har nyligen anställt tre nya medarbetare från TUC:s utbildning Fastighetstekniker, som är följd av väl genomförda LIA-perioder.”
Cecilia Aldén, Castellum

“Solcellsboomen i Sverige kräver välutbildad personal som brinner för solenergi. TUC:s upplägg med studier på distans möjliggör för fler människor att söka sig till branschen, oavsett geografisk bostadsort, ekonomisk situation, kultur och kön.” 
Martina Thalwizer, AFRY

Vi har god erfarenhet av TUC Yrkeshögskola genom ett långt samarbete. Har anställt flera LIA-studerande från TUC. Adepterna vi hittills rekryterat från TUC är försedda med god kunskapsbas som vi kan bygga vidare på.”
Lars-Göran Torpheimer, Torpheimer i Stockholm