En energifylld dag i solens tecken

Varmt välkomna till oss på TUC Yrkeshögskola i Jönköping måndagen den 9 september kl 15.00. Under en eftermiddag bjuder vi bland annat på spännande föreläsning om solel, information om vikten av att ha rätt utbildning inom solel och tips om hur vi enkelt kan vara klimatsmarta. Det kommer även att finnas möjlighet att prata med våra föreläsare.

Lars Andrén
Kl 15.00-16.00

Solel – genombrottet har skett, marknaden expanderar kraftfullt och allt fler intresserar sig för och investerar i solcellsanläggningar. Hur ser marknaden ut, hur utvecklas tekniken och finns det ekonomi i investeringarna? Lars Andrén förklarar vad som händer och ger sin bild av vad framtiden kommer att erbjuda, utifrån dagens moderna och lönsamma solceller till det Lars ser i sin solcellsdrivna kristallkula.

Dan Airosto
Kl 16.15-16.45

Solelmarknaden behöver kompetent personal men fram tills nyligen har det inte funnits utbildning inom detta som helt motsvarat marknadens krav. Dan Airosto förklarar behovet och utmaningarna.

Matilda Forsärla
Kl 16.45-17.15

Matilda Forsärla ger oss tips på hur vi med enkla medel kan bli klimatsmarta med de 5 B:na – Bilen, Bostaden, Biffen, Börsen och Butiken.

Anmälan

Eftermiddagen är kostnadsfri men du behöver anmäla dig till [email protected] senast den 6 september.

Klimatveckan

Klimatveckan är länets största vecka inom energi-, klimat- och hållbarhetsfrågor. Klimatveckan arrangeras sedan 5 år tillbaka av Klimatrådet och har som syfte att bidra till att nå visionen om att Jönköpings län senast år 2050 är ett plusenergilän.

Här hittar du hela klimatveckans program

Vad är Klimatrådet?