Köksekonomi

Fakta

Datum

Utbildningen omfattar en heldag

Pris

2900 kr/deltagare exkl moms

För- och eftermiddagsfika samt lunch ingår
Minimum 10 deltagare och max 20 deltagare

Intresse & frågor

Nina Andersson
070-694 36 44
[email protected]
Anmälan är bindande

 

 

Vill du veta hur du ökar lönsamheten i din restaurang? Avsätt en heldag och du får kunskap i hur du räknar ut den faktiska kostnaden och på så sätt få kontrollen över ekonomin. Definitionerna för ekonomi är många och för att förstå varandra över avdelningarna går vi igenom de olika begreppen. En konkret utbildning kopplad direkt till branschen.

Innehåll

Kursen bygger på praktiska övningar och många diskussioner.
• Hur ska man tänka ekonomiskt och varför?
• Ordlista – ekonomiska begrepp med förklaringar
• Genomgång matematik och räknesätt
• För- och efterkalkyleringar med prissättning
• Svinn/åtgångsfaktor
• Branschens nyckeltal
• Ta med egna recept – övning genomförs där ni använder Er av eget recept
• Personalkostnad – övning
• Övriga kostnader – övning
• Budget/prognos
• Avvikelser/uppföljning (historik, framtid) – Hur definierar jag mina kommentarer?
• Hur definierar jag ”mina” siffror i text? Hur ska jag agera för att justera mina avvikelser?
• Lönsamhetsberäkning
• Genomgång av hur man kan läsa av resultat och balansräkning

Föreläsare

Eva Hultqvist från Galepo har undervisat i restaurangekonomi sedan 2000. Innan dess arbetade Eva i många olika befattningar i både stora och mindre restaurangföretag, allt ifrån festvåningschef till regionchef. “Det ger mig en stabil bas i diskussionerna med kursdeltagarna eftersom jag själv stått i deras skor.” säger Eva