NYHET! Korta flexibla utbildningar

Vi på TUC vill bidra till det livslånga lärandet och kan nu erbjuda ett koncept för dig som vill kompetensutvecklas på ett snabbt och flexibelt sätt. Dessa CSN-berättigade och kostnadsfria distansutbildningar erbjuds för att möjliggöra ny eller fördjupad kunskap som svarar mot det behov som finns i arbetslivet, med andra ord finns det ett kompetens- eller rekryteringsbehov i samtliga branscher där kurser erbjuds. Utbildningarna riktar sig till dig som vill förnya din kompetens eller för dig som vill utvecklas i redan befintlig roll.

Utbudet är varierande och kurserna är olika långa, alltifrån några enstaka veckor upp till ca sex månader.

För dessa kurser krävs yrkeserfarenhet inom den specifika branschen samt grundläggande behörighet för yrkeshögskolan. Mer information finns under respektive utbildning.

Digitalisering inom tandvården

Ger kunskaper om hur digitaliseringen påverkar tandvården och hur man kan effektivisera med hjälp av digital klinisk fotografering och bildhantering, digital avtryckstagning och terapiplanering.

E-handel

Ger kunskap om att säkerställa företags eller organisationers digitala närvaro, nå ut till relevanta målgrupper och att optimera användarupplevelsen.

Energieffektiv drift av fastigheter

Ger den förståelse och helhetssyn ur ett systemperspektiv som krävs för att kunna drifta fastigheter mer energieffektivt.

Energioptimering

Lär dig att upprätta en teoretisk energianalys och att identifiera energieffektiviserande åtgärder med analysen som underlag.

Hållbar & klimatsmart mat i restaurang

Ger fördjupade kunskaper om hållbara och klimatsmarta livsmedel för att kunna göra medvetna val av livsmedel i planering av recept och måltider.

IT & automation inom fastighetsbranschen

Ger kunskap om automatiseringen och digitaliseringen som sker i fastighetsbranschen, samt belyser de it-, affärssystem och digitala verktyg som är aktuella.

IT-säkerhet

Ger kunskapspåfyllnad för att arbeta förebyggande och förhindra att säkerhetsincidenter inträffar.

Välfärdsteknik inom vård & omsorg

Ger kunskaper om välfärdsteknik: digital teknik, kognitiva hjälpmedel som underlättar det dagliga vård och omsorgsarbete.