Digitalisering inom tandvården

Fakta

 

Behörighet

Behörighet för yrkeshögskolan

Särskilda förkunskaper:

Yrkeserfarenhet: minst ett års erfarenhet om 100% från tandvård eller tandteknik

Datum

Fysiska träffar i Tranås – start den 26 oktober 2020
Fysiska träffar i Stockholm – start den 26 oktober 2020

Poäng

15 YH-poäng (6 veckor)

Studietakt

50%

Utbildningsort

Distans med vissa fysiska träffar i Stockholm eller Tranås

Kursen innehåller två fysiska träffar för att genomföra praktiska moment.

Ansökan

För ansökan till distans med fysiska träffar i Tranås – klicka här
För ansökan till distans med fysiska träffar i Stockholm – klicka här

Sista ansökningsdag

13 september 2020

Kontaktperson

Caroline Jacobson (Tranås)
076-018 87 51
[email protected]

Sandra Fritz (Tranås)
076-009 20 97
[email protected]

Malin Lundström (Stockholm)
076-009 12 45
[email protected]

 

 

Kursen ger dig kunskaper om hur digitaliseringen påverkar tandvården och hur man kan effektivisera med hjälp av digital klinisk fotografering och bildhantering, digital avtryckstagning och terapiplanering utifrån digitala modeller.

Du får lära dig fotografera bilder med både intra och extraoral kamera, grovredigera de tagna bilderna så att de sedan ”journalsäkert” lagras i den egna klinikens digitala bildarkiv. Du får kunskap om olika digitala avtryckssystem och kompetens att utföra digitala avtryck. Du får också lära dig utnyttja digitala hjälpmedel bl. a. videolänk för att ge konsultation via distans.

Innehåll

  • Val av system, scanner och kamera
  • Klinisk fotografering och bildhantering
  • Fotoredigering
  • Konventionell avtryckstagning och käkregistrering
  • Digital scanning
  • Fördelar och nackdelar konventionell avtryckstagning/digital scanning
  • Hantering av videolänk vid specialisttandläkarkonsultation
  • Terapiplanering utifrån digitala modeller

Behovet

Tandvården digitaliseras alltmer och det digitala avtrycket är på väg att ersätta det traditionella. Avtrycksteknik med hjälp av digitala scanners är därför en värdefull kompetens. Även fotografering får en allt större betydelse inom tandvården. Alla tandkliniker fotograferar men färdigheterna i fotografering och bildhantering behöver utvecklas. Den här kursen ger den kunskap som många kliniker är i behov av.

Kostnad

Kursen är kostnadsfri och ger rätt till studiestöd från CSN. Eventuellt kan kostnad för kurslitteratur tillkomma.

Utbildningsbevis

Efter avslutad godkänd kurs utfärdas ett utbildningsbevis från Myndigheten för yrkeshögskolan.