E-handel

Fakta

Behörighet

Behörighet för yrkeshögskolan

Särskilda förkunskaper:

Minst 1 års yrkeserfarenhet på 50% inom handel, kommunikation, försäljning eller marknadsföring

Datum

Start den 19 oktober

Poäng

35 YH-poäng (7 veckor)

Studietakt

100%

Utbildningsort

Distans

Ansökan

För ansökan – klicka här
OBS, se mer info under “Sista ansökningsdag”

Sista ansökningsdag

6 september 2020 men vi tar emot sena ansökningar i mån av plats. Din ansökan behandlas i turordning och först när den är komplett.

Kontaktperson

Hanna Agerwall
072-300 05 78
[email protected]

 

 

E-handeln ökar för trettonde året i rad och fortsätter att öka explosionsartat, bland annat på grund av Corona-pandemin. Allt fler personer har upptäckt hur bekvämt och flexibelt det är att handla en rad olika produkter på nätet. E-handel är också ett perfekt alternativ för företag. Genom att ta ytterligare steg i sin användning av digital teknik stärker företaget sin tillväxt och konkurrenskraft och når på så sätt nya kundkretsar.

För att klara av en digital tillväxtresa behövs kompetens, vilket den här kursen ger.

Kursen handlar om att säkerställa företags eller organisationers digitala närvaro, att nå ut till relevanta nya målgrupper och att optimera användarupplevelsen av shopping på nätet. De företag som inte förstår betydelsen av att utveckla e-handeln hamnar på efterkälken och förlorar marknadsandelar, och i många fall viktig försäljning.

Kursen ger dig en inblick i dagens e-handel och skapar förståelse för hur e-handeln är kopplad med övriga affärssystem. Du lär dig förstå hur en e-handelssajt är uppbyggd. Efter kursen kan du självständigt analysera och göra förbättringar på sajten för att öka konverteringen.

Behovet

E-handel är en växande trend. 70 % av svenskarna e-handlar och det motsvarar 55 % av den totala tillväxten i sällanköpsvaruhandeln. De allra flesta inom handeln kommer att ha arbetsuppgifter som på något sätt är kopplat till e-handel. Mycket tyder på att e-handel och fysisk handel i allt större utsträckning flätas samman och det blir en nödvändighet för de fysiska butikerna att ställa om till digital handel. Behovet av kompetens inom e-handel växer!

Innehåll

 • E-handelns villkor, historia, utveckling, nuläge och trender
 • Hur e-handeln är kopplad till övriga affärssystem
 • Flödet i en e-handel
 • Köpflödet och olika betalningslösningar
 • Olika fraktalternativ
 • Hur e-handeln är uppbyggd (CMS och PIM)
 • Vanligt förekommande CMS-system och e-handelsplattformar
 • Hur en webbsida är uppbyggd
 • Grundläggande kodning och vanligt förekommande skriptspråk
 • Hur användarbarhet, UX och UI påverkar konverteringen
 • Hur webbpsykologi och användarbeteende påverkar konverteringen

Kostnad

Kursen är kostnadsfri och ger rätt till studiestöd från CSN. Eventuellt kan kostnad för kurslitteratur tillkomma.

Utbildningsbevis

Efter avslutad godkänd kurs utfärdas ett utbildningsbevis från Myndigheten för yrkeshögskolan.