Energieffektiv drift av fastigheter

Fakta

Behörighet

Behörighet för yrkeshögskolan

Särskilda förkunskaper:

Minst ett års yrkeserfarenhet från arbete som drift-, ventilations-, kyl-, värme-, energi- eller fastighetstekniker

Datum

Start den 16 november 2020 med uppstartsträff i Tranås, Linköping eller Jönköping

Poäng

30 YH-poäng (6 veckor)

Studietakt

100%

Utbildningsort

Distans med en uppstartsträff i Linköping, Jönköping eller Tranås

Ansökan

För ansökan – klicka här

Sista ansökningsdag

11 oktober 2020

Andra kurser inom samma område

Kontaktperson

Malin Liedholm (Tranås)
073-501 86 82
[email protected]

Mia Karlsson (Linköping)
073-508 98 93
[email protected]

 

Teknikutveckling, digitalisering och energiomställning bidrar till att energibranschen står inför stora utmaningar. För att klara det behövs ny kompetens. Den här kursen ger den förståelse och helhetssyn ur ett systemperspektiv som krävs för att kunna drifta fastigheter mer energieffektivt.

Du får fördjupande kunskaper inom fastighetsautomation (som styr-, regler- och övervakningssystem SRÖ), energitekniska system och där igenom kompetens att drifta fastigheter mer energieffektivt. Efter kursen har du kunskaper i hur injusterade system påverkar funktion och energianvändning, samt att du kan tolka och upprätta driftkort inom SRÖ.

Innehåll

  • Värme- och kyldistribution
  • Luftdistribution
  • Olika typer av uppvärmningssystem
  • Utformning och dimensionering av värme-, kyl- och luftbehandlingssystem
  • Synergieffekter i en fastighet
  • Systemuppbyggnad, funktion och systemperspektiv
  • Fördjupad kunskap om styr-, regler- och övervakningssystem (SRÖ) i fastigheter
  • Signaler och funktioner inom fastighetsautomation
  • Flödesbilder, driftkort och driftbilder
  • Energioptimering

Behovet

Teknikutveckling, digitalisering och energiomställning bidrar till att energibranschen står inför stora utmaningar. För att klara det behövs ny kompetens. I “EU:s 2020 – mål om klimat och energi” är ett av målen att energieffektiviteten ska ha ökat med 20%. Det kräver ett hållbart och energieffektivt byggande, vilket i sin tur kräver nya kunskaper och kompetenser. 40% av Sveriges energianvändning går till bostads- och servicesektorn, vilket innebär att det finns stora besparingspotentialer i Sveriges befintliga fastighetsbestånd. Dessutom finns ett förslag från Boverket om skärpta energikrav på nybyggnationer. Denna kurs är en del i utmaningen att möta denna efterfrågan på nya kompetenser.

Kostnad

Kursen är kostnadsfri och ger rätt till studiestöd från CSN. Eventuellt kan kostnad för kurslitteratur tillkomma.

Utbildningsbevis

Efter avslutad godkänd kurs utfärdas ett utbildningsbevis från Myndigheten för yrkeshögskolan.