Energioptimering

Fakta

Behörighet

Behörighet för yrkeshögskolan

Särskilda förkunskaper:

Minst 1 års yrkeserfarenhet från fastighets- eller energibranschen

Datum

Start den 26 oktober 2020 med uppstartsträff i Tranås, Linköping eller Jönköping

Poäng

30 YH-poäng (12 veckor)

Studietakt

50%

Utbildningsort

Distans med en uppstartsträff i Linköping, Jönköping eller Tranås

Ansökan

För ansökan – klicka här

Sista ansökningsdag

13 september 2020

Andra kurser inom samma område

Kontaktperson

Malin Liedholm (Tranås)
073-501 86 82
[email protected]

Mia Karlsson (Linköping)
073-508 98 93
[email protected]

 

Av Sveriges totala energianvändning så går 40% till bostads- och servicesektorn. Genom energieffektivisering och optimering så når vi klimatmålen, minskar vår energianvändning och frilägger eleffekt. I den här kursen lär du dig att upprätta en teoretisk energianalys och att identifiera energieffektiviserande åtgärder med analysen som underlag.

Du får grundläggande kännedom om fastighetsautomation i form av styr- och reglertekniska installationer och dess betydelse för energioptimering. Du lär dig att genomföra en teoretisk energianalys och föreslå relevanta energieffektiviseringsåtgärder i fastigheter. Att kunna bedöma en byggnads energiprestanda, analysera och tolka mätvärden och statistik, samt utföra olika typer av energiberäkningar som till exempel u-värden, transmissionsförluster, uppvärmning etc, samt energieffektiviserande åtgärder ingår också. Efter kursen har du kunskap om kalkylränta/diskonteringsränta, payback och Life Cycle Cost (LCC). Att föreslå optimeringsförslag av befintliga energitekniska system i en fastighet, samt kunna föreslå relevanta investeringar ur energi- och kostnadseffektivt perspektiv lär du dig också.

Innehåll

  • Fastighetsautomation
  • Energisystem
  • Energiberäkningar, lönsamhetsberäkningar
  • Energioptimering
  • Resurshållning
  • Boverkets föreskrifter och allmänna råd
  • Energimyndighetens föreskrifter och allmänna råd
  • Energiledningssystem

Behovet

Teknikutveckling, digitalisering och energiomställning bidrar till att energibranschen står inför stora utmaningar. För att klara det behövs ny kompetens. I “EU:s 2020 – mål om klimat och energi” är ett av målen att energieffektiviteten ska ha ökat med 20%. Det kräver ett hållbart och energieffektivt byggande, vilket i sin tur kräver nya kunskaper och kompetenser. 40% av Sveriges energianvändning går till bostads- och servicesektorn, vilket innebär att det finns stora besparingspotentialer i Sveriges befintliga fastighetsbestånd. Dessutom finns ett förslag från Boverket om skärpta energikrav på nybyggnationer. Denna kurs är en del i utmaningen att möta denna efterfrågan på nya kompetenser.

Kostnad

Kursen är kostnadsfri och ger rätt till studiestöd från CSN. Eventuellt kan kostnad för kurslitteratur tillkomma.

Utbildningsbevis

Efter avslutad godkänd kurs utfärdas ett utbildningsbevis från Myndigheten för yrkeshögskolan.