Hållbar och klimatsmart mat i restaurang

Fakta

Behörighet

Behörighet för yrkeshögskolan

Särskilda förkunskaper:

Minst 1 års yrkeserfarenhet från restaurang eller storkök

Datum

Start den 5 oktober 2020 med uppstartsträff i Stockholm, Jönköping eller Tranås

Poäng

20 YH-poäng (8 veckor)

Studietakt

50%

Utbildningsort

Distans med en uppstartsträff i Stockholm, Jönköping eller Tranås

Ansökan

För ansökan – klicka här

Sista ansökningsdag

30 augusti 2020

Kontaktperson

Johanna Bizon (Stockholm)
073-513 20 90
[email protected]

Annette Bohman (Tranås)
073-436 93 58
[email protected]

 

Besöksnäringen med restaurang och offentliga måltider står för en stor det av Sveriges klimatpåverkan men det är också här som man kan göra den största skillnaden. Då behövs kompetens om hur man använder klimatsmarta livsmedel på ett ekonomiskt och klimatanpassat sätt.

Kursen ger fördjupade kunskaper om hållbara och klimatsmarta livsmedel för att kunna göra medvetna val av livsmedel i planering av recept och måltider. Du får en förståelse för matsvinnet och avfallshanteringens betydelse för miljöpåverkan. För att gradvis kunna minska matens klimatpåverkan utan att göra avkall på kvalitén lär du dig om matens klimatpåverkan och vilka förutsättningar som finns. Du får också kunskap om livsmedelssvinn och matavfallshanteringens påverkan på miljön. Efter kursen har du kunskaper i hållbarhet och val av klimatsmarta livsmedel i arbetet med måltidsverksamhet.

Innehåll

 • Vad är klimatsmart mat? Agenda 2030
 • Konsumentprioriteringar och hållbarhet i måltidsverksamhet
 • Klimatsmart mat utifrån Agenda 2030 och de nationella miljökvalitetsmålen
 • Klimatsmarta livsmedel
 • Livsmedelsverkets riktlinjer och råd
 • Livsmedelskedjans miljöpåverkan
 • Klimat- och hållbarhetsmedvetna val av råvaror
 • Miljömärken på livsmedel samt certifiering av restaurang och storhushåll
 • Hållbar utveckling vid menyplanering
 • Säsongsanpassning, lokalproducerat
 • Hållbarhet i måltidsverksamhet som exempelvis hållbar köksutrustning och hållbara material
 • Hållbart emballage och hållbara transporter
 • Köksekonomi ur klimatsmart och hållbar synpunkt
 • Hållbar matavfallshantering – miljöbalken, avfallsförordning samt lokala avfallsföreskrifter
 • Livsmedelssvinn och hur det kan minska

Behovet

Efterfrågan på hållbar mat och klimatsmarta livsmedel växer. För att kunna möta den växande efterfrågan behöver personal inom restaurang mer kompetens. Det kan vara svårt att göra välgrundade val som främjar en utveckling som är både miljömässigt, ekonomiskt och socialt hållbar. Men med kunskap kan man göra de val som gynnar värdefulla naturområden, klimatet, vattenförsörjningen, människans och djurens hälsa och andra hållbarhetsfrågor. Besöksnäringen med restaurang och offentliga måltid står för en stor det av Sveriges klimatpåverkan men det är också här som man kan göra den största skillnaden. Då behövs kompetens om hur man använder klimatsmarta livsmedel på ett ekonomiskt och klimatanpassat sätt.

Kostnad

Kursen är kostnadsfri och ger rätt till studiestöd från CSN. Eventuellt kan kostnad för kurslitteratur tillkomma.

Utbildningsbevis

Efter avslutad godkänd kurs utfärdas ett utbildningsbevis från Myndigheten för yrkeshögskolan.