IT och automation inom fastighetsbranschen

Fakta

Behörighet

Behörighet för yrkeshögskolan

Särskilda förkunskaper:

Minst 1 års yrkeserfarenhet om 100% inom fastighetsbranschen

Datum

Start den 5 oktober 2020 med uppstartsträff och fysisk träff i Linköping eller Stockholm

Poäng

30 YH-poäng (6 veckor)

Studietakt

100%

Utbildningsort

Distans med en uppstartsträff  i Stockholm eller Linköping samt ytterligare en fysisk träff på den valda orten för att genomföra praktiska moment.

Ansökan

För ansökan – klicka här

Sista ansökningsdag

30 augusti 2020

Andra kurser inom samma område

Kontaktperson

Hanna Agerwall
072-300 05 78
[email protected]

 

Fastighetsbranschen har upplevt en tid av stor teknisk omställning, från enkla till högteknologiska byggnader. Fastigheter automatiseras vilket betyder att man styr fastigheter med hjälp av IT. Många av Sveriges fastighetsägare har investerat i datoriserade och automatiska system för drift vilket ställer krav att kunna läsa av och in information från systemen. Branschen har ett stort rekryteringsbehov.

Det är inte bara ett rekryteringsbehov som finns i fastighetsbranschen. Behovet av teknisk kompetens är skriande i hela landet. I den här kursen får du mer kunskap om automatiseringen och digitaliseringen som sker i fastighetsbranschen. Kursen ger dig verktyg för att kunna arbeta med att läsa av och in information från fastigheters system. Du får kunskap om relevanta it- och affärssystem samt andra digitala verktyg som styr automatiseringen av fastigheter. Du lär dig också förstå hur drift av en fastighet kan se ut i en digital vardag.

Innehåll

 • Automatiseringen i branschen
 • Framtidens digitalisering och mobilitet
 • Automatiseringens och digitaliseringens påverkan
 • Effektivisering och nytta
 • IT-stöd och affärssystem inom fastighetsdrift samt automation
 • Internet of Things inom fastighetsbranschen
 • Sensorer
 • AI – Artificiell intelligens
 • Smarta och uppkopplade enheter/system
 • Röststyrda apparater
 • iBMS (intelligent Building Management System)
 • Styr- och reglerteknik
 • Fjärrstyrning/Fjärravläsning
 • Kompatibla system
 • Teknisk drift
 • Digitala och mobila verktyg
 • Informationshantering
 • Dokumenthanteringssystem
 • Cybersäkerhet och GDPR

Behovet

Globalisering, urbanisering, digitalisering, individualisering och hållbarhet påverkar samhället i stort så väl som fastighetsföretag. Branschen har upplevt en tid av stor teknisk omställning, från enkla till högteknologiska byggnader. Fastigheter automatiseras idag vilket betyder att man styr fastigheter med hjälp av IT. Många av Sveriges fastighetsägare (ca 93%) har investerat i datoriserade och automatiska system för drift vilket ställer krav att kunna läsa av och in information från systemen. Den här kursen ger den kompetens som många fastighetsägare efterfrågar.

Kostnad

Kursen är kostnadsfri och ger rätt till studiestöd från CSN. Eventuellt kan kostnad för kurslitteratur tillkomma.

Utbildningsbevis

Efter avslutad godkänd kurs utfärdas ett utbildningsbevis från Myndigheten för yrkeshögskolan.