IT-säkerhet

Fakta

Behörighet

Behörighet för yrkeshögskolan

Särskilda förkunskaper:

Relevant yrkeserfarenhet om minst 1 år 100% alternativt 2 år om 50% inom IT eller datainsamling.

Datum

Start den 19 oktober 2020 med uppstartsträff i Linköping, Jönköping eller Tranås

Poäng

30 YH-poäng (12 veckor)

Studietakt

50%

Utbildningsort

Distans med en uppstartsträff i Linköping, Jönköping eller Tranås

Ansökan

För ansökan – klicka här

Sista ansökningsdag

13 september 2020

Kontaktperson

Hanna Agerwall
072-300 05 78
[email protected]

 

Kursen ger kunskapspåfyllnad för att arbeta förebyggande och förhindra att säkerhetsincidenter inträffar. Du får lära dig mer om olika system, tekniker, informationsvägar och digital undersökningsteknik. Under kursen får du också en ökad förståelse för sambandet mellan dator och människa.

Du kommer också lära dig mer om hur man gör en användarpolicy och vilka besparingar detta kan medföra. Efter att ha gått kursen kommer du ha kompetens för att kunna arbeta med att förbättra och utveckla företags IT-säkerhet.

Innehåll

  • Intrång
  • Säkerhet, virusskydd, brandvägg
  • Uppdateringar
  • Undersökningsteknik, regler och policys
  • Kostnader och besparingar

Behovet

Kursen behövs eftersom nätkriminalitet, intrångsförsök och IT-brott ökar hela tiden. Det uppkommer ständigt nya metoder för att komma åt känsliga uppgifter eller annan användbar information. Det tar idag lång tid för företag och organisationer att åtgärda och röja de säkerhetshot och incidenter som inträffar. Behovet att kompetens inom IT-säkerhet är stort på nationell nivå. Kompetensen behövs i det lilla bolaget till den stora myndigheten.

Kostnad

Kursen är kostnadsfri och ger rätt till studiestöd från CSN. Eventuellt kan kostnad för kurslitteratur tillkomma.

Utbildningsbevis

Efter avslutad godkänd kurs utfärdas ett utbildningsbevis från Myndigheten för yrkeshögskolan.