Välfärdsteknik inom vård och omsorg

Fakta

Behörighet

Behörighet för yrkeshögskolan

Särskilda förkunskaper:

Yrkeserfarenhet: att som undersköterska ha arbetat heltid med patientnära arbetsuppgifter under minst 1 år på 100% eller 50% under 2 år

Datum

Start den 9 november 2020 med uppstartsträff i Stockholm eller Linköping

Poäng

30 YH-poäng (12 veckor)

Studietakt

50%

Utbildningsort

Distans med en uppstartsträff i Stockholm eller Linköping

Ansökan

För ansökan – klicka här

Sista ansökningsdag

4 oktober 2020

Kontaktperson

Karin Wesström
072-395 95 79
[email protected]

 

Kursen riktar sig till dig som arbetar som undersköterska i olika typer av verksamheter inom vård och omsorg, såsom äldreboende, hemtjänst, boende med särskilt stöd, daglig verksamhet eller motsvarande. Den tekniska utvecklingen leder till förändrade arbetssätt och arbetets innehåll och ställer krav på nya yrkeskunskaper. Kursen ger kunskapspåfyllnad inom välfärdsteknik och digitalt stöd kopplat till individens behov och ger också kompetens för att handleda medarbetare och medverka i framtagandet av processer och rutiner för nya arbetssätt.

Kursen ger kunskaper om välfärdsteknik: digital teknik, kognitiva hjälpmedel som underlättar det dagliga vård och omsorgsarbete. Du får fördjupade kunskaper om digitala stöd för att kunna implementera och tillämpa dem i vardagen för ökad trygghet, aktivitet, delaktighet och förlängt oberoende. Kunskaper om de lagar, förordning och föreskrifter som reglerar välfärdsteknik samt färdigheter i att reflektera kring etik och värdegrund kopplat till välfärdsteknik lär du dig också. I kursen ingår även omvärldsbevakning inom området.

Innehåll

  • Välfärdsteknik: digitala stöd i vardagen
  • Individuella bedömningar av insatser som inkluderar välfärdsteknik
  • Informations- och samtyckeshantering och uppföljning av insatser som inkluderar välfärdsteknik
  • Lagstiftning, förordningar och föreskrifter som reglerar området
  • Etik och värdegrund kopplat till välfärdsteknik
  • Omvärldsbevakning inom ämnen

Behovet

Kompetens för att handleda och medverka i framtagandet av processer efterfrågas starkt inom vård och omsorg, och så även tekniska kunskaper. Det finns också ett behov av nya arbetssätt med stöd av ny teknik i olika verksamheter.

Kostnad

Kursen är kostnadsfri och ger rätt till studiestöd från CSN. Eventuellt kan kostnad för kurslitteratur tillkomma.

Utbildningsbevis

Efter avslutad godkänd kurs utfärdas ett utbildningsbevis från Myndigheten för yrkeshögskolan.