Låna en digital marknadsföringsspecialist.

På uppdrag av Myndigheten för yrkeshögskolan, bedriver TUC Yrkeshögskola en 2-årig heltidsutbildning till digital marknadsföringsspecialist. En viktig del av utbildningen är de arbetsplatsförlagda kurserna LIA 1 och LIA 2. LIA står för Lärande i arbete och innebär att den studerande får kombinera teori med praktik på en arbetsplats. Den studerande får inblick i yrket och företaget får en välkommen resurs.

Fördelar med att ta emot en studerande

LIA innebär en ömsesidig nytta för arbetsgivare och den studerande:

Vad innebär LIA:n praktiskt för er som arbetsgivare?

LIA innebär en ömsesidig nytta för arbetsgivare och den studerande:

Kurser som ingår i utbildningen

 • Engelska för digitala marknadsförare
 • Digital annonsering
 • Digital marknadsföring & digitala strategier
 • Digital marknadsföring för en E-handel
 • Examensarbete
 • Försäljning & affärsmannaskap
 • Growth marketing
 • Innehållsproduktion
 • Juridik inom marknadsföring
 • Kommunikation
 • LIA 1
 • LIA 2
 • Projektledning & projektmetodik
 • Webbkunskap

LIA-perioder

Det ingår två LIA-perioder på sammanlagt 22 veckor i utbildningen. LIA 1 är 10 veckor och LIA 2 pågår under 12 veckor. Målet med LIA:n är att den studerande praktiskt ska få tillämpa sina nyvunna kunskaper som han eller hon har läst i de skolförlagda kurserna.

Information för dig som handledare

Är du intresserad av att ta emot en studerande på LIA? Vi anordnar information/utbildningsträffar för blivande handledare. Välkommen att kontakta oss för tid och plats.

Vikten av bra förberedelser

Det är oerhört värdefullt att ni vill ta emot en studerande för lärande i arbete. Av erfarenhet vet vi att när personalgruppen och handledaren är väl förberedda på vad det innebär att ta emot en studerande så brukar det bli allra bäst utbyte. Det är även ett mycket bra tillfälle att visa upp sin verksamhet för en blivande digital marknadsföringsspecialist. Det är bra om man tidigt kommer överens om vilka arbetstider som den studerande ska ha under sin LIA.

Yrkeshögskolan

Utbildningen till digital marknadsföringsspecialist är en yrkeshögskoleutbildning (YH) vilket är en statligt finansierad eftergymnasial utbildningsform. YH betonar starkt kopplingen till arbetslivet och att utbildningen leder fram till en anställning. För varje yrkeshögskoleutbildning finns en ledningsgrupp som ansvarar för att utbildningen lever upp till målen och att undervisningen bedrivs på ett bra sätt. Ledningsgruppens majoritet består av representanter från arbetslivet. Besök gärna Myndigheten för yrkeshögskolans hemsida, myh.se, för mer information.

Försäkring

Under LIA:n är den studerande försäkrad genom en ansvarsförsäkring som är tecknad av Myndigheten för yrkeshögskolan. Observera att den endast ersätter skador som den studerande orsakar hos en ickestatlig arbetsgivare eller företagare. För mer information hänvisar vi till myndighetens hemsida

Efter examen

Efter examen kan de studerande bland annat arbeta med att skapa, förstå och analysera de marknadsinsatser som görs i digitala kanaler. De är experten som på ett tydligt sätt förmedlar budskap till relevant målgrupp, både skriftligt och muntligt. Deras goda kommunikationsförmåga är nyckeln till framgång i en roll som innefattar allt ifrån att ta fram presentationer till att skriva säljande texter men den är minst lika viktig i samarbetet med andra. Utöver att kunna jobba som digital marknadsföringsspecialist kan de även arbeta som digital marknadskommunikatör, digital marknadskoordinator eller digital marknadsstrateg.

Kollegor genom LIA

Genom sitt företag har Alisa samarbetat med TUC och tagit emot studerande på deras praktik. Flera av dem är nu hennes kollegor.

Har du några funderingar?

Hör av dig till mig så svarar jag på dina frågor.

Har du frågor om behörighet, ansökan och antagning? Kontakta [email protected] så hjälper vi dig.

Sofia Romedahl

Utbildningsledare för:
E-commerce Manager
Placeringsort: Jönköping

[email protected]
036-333 64 25