Låna en mjukvarutestare.

På uppdrag av Myndigheten för yrkeshögskolan, bedriver TUC Yrkeshögskola en 1,5-årig heltidsutbildning till mjukvarutestare. En viktig del av utbildningen är den arbetsplatsförlagda kursen LIA. LIA står för Lärande i arbete och innebär att den studerande får kombinera teori med praktik på en arbetsplats. Den studerande får inblick i yrket och företaget får en välkommen resurs.

Fördelar med att ta emot en studerande

LIA innebär en ömsesidig nytta för arbetsgivare och den studerande:

Vad innebär LIA:n praktiskt för er som arbetsgivare?

LIA innebär en ömsesidig nytta för arbetsgivare och den studerande:

Kurser som ingår i utbildningen

 • Examensarbete
 • Kommunikation
 • LIA
 • Problemlösning & felsökning
 • Programmering för testare
 • Projektorganisation inom IT
 • System- & användarkrav, resultathantering
 • Testautomation
 • Testledning
 • Testmetoder
 • Testverktyg & hårdvaruplattformar för test

LIA-perioder

Det ingår en LIA-period som pågår under 12 veckor. Målet med LIA är att den studerande ska få prova på att arbeta i yrkesrollen och omsätta de teoretiska kunskaperna i praktiken.

Information för dig som handledare

Är du intresserad av att ta emot en studerande på LIA? Vi anordnar information/utbildningsträffar för blivande handledare. Välkommen att kontakta oss för tid och plats.

Vikten av bra förberedelser

Det är oerhört värdefullt att ni vill ta emot en studerande för lärande i arbete. Av erfarenhet vet vi att när personalgruppen och handledaren är väl förberedda på vad det innebär att ta emot en studerande så brukar det bli allra bäst utbyte. Det är även ett mycket bra tillfälle att visa upp sin verksamhet för blivande mjukvarutestare. Det är bra om man tidigt kommer överens om vilka arbetstider som den studerande ska ha under sin LIA.

Yrkeshögskolan

Utbildningen till mjukvarutestare är en yrkeshögskoleutbildning (YH) vilket är en statligt finansierad eftergymnasial utbildningsform. YH betonar starkt kopplingen till arbetslivet och att utbildningen leder fram till en anställning. För varje yrkeshögskoleutbildning finns en ledningsgrupp som ansvarar för att utbildningen lever upp till målen och att undervisningen bedrivs på ett bra sätt. Ledningsgruppens majoritet består av representanter från arbetslivet. Besök gärna Myndigheten för yrkeshögskolans hemsida, myh.se, för mer information.

Försäkring

Under LIA:n är den studerande försäkrad genom en ansvarsförsäkring som är tecknad av Myndigheten för yrkeshögskolan. Observera att den endast ersätter skador som den studerande orsakar hos en ickestatlig arbetsgivare eller företagare. För mer information hänvisar vi till myndighetens hemsida

Efter examen

Efter examen kan de studerande planera, designa, utveckla, dokumentera och genomföra tester på olika nivåer. Beroende på krav och situation avgör de vilken typ av test som ska väljas. De har kompetens för att arbeta med tester i alla dess faser, från definition av ett projekt till förvaltning av system. Målet är att slutkunden ska få en så bra produkt som möjligt. Utbildningen ger dem kunskaper inom programmeringsspråken JAVA och C# som ger dem möjligheter att skapa automatiserade tester, något som är avgörande för framtidens mjukvarutestare. De kan också hantera krav, ta fram usercase och testspecifikationer. Förutom mjukvarutestare kan de också arbeta som systemtestare, testledare IT och kvalitetssäkrare med inriktning mjukvara.

Kollegor genom LIA

Genom sitt företag har Alisa samarbetat med TUC och tagit emot studerande på deras praktik. Flera av dem är nu hennes kollegor.

Har du några funderingar?

Hör av dig till mig så svarar jag på dina frågor.

Har du frågor om behörighet, ansökan och antagning? Kontakta [email protected] så hjälper vi dig.

Kicki Sundberg

Utbildningsledare för:
Mjukvarutestare
Systemutvecklare .NET
Placeringsort: Linköping

[email protected]
013-344 12 57