Låna en samordnare inom KMA.

På uppdrag av Myndigheten för yrkeshögskolan, bedriver TUC Yrkeshögskola en 2-årig heltidsutbildning till samordnare inom KMA – kvalitet, miljö & arbetsmiljö. En viktig del av utbildningen är de arbetsplatsförlagda kurserna LIA 1 och LIA 2. LIA står för Lärande i arbete och innebär att den studerande får kombinera teori med praktik på en arbetsplats. Den studerande får inblick i yrket och företaget får en välkommen resurs.

Fördelar med att ta emot en studerande

LIA innebär en ömsesidig nytta för arbetsgivare och den studerande:

Vad innebär LIA:n praktiskt för er som arbetsgivare?

LIA innebär en ömsesidig nytta för arbetsgivare och den studerande:

Kurser som ingår i utbildningen

 • Arbetsmiljö & säkerhet
 • Arbetsrätt
 • Entreprenadformer & entreprenadjuridik
 • Examensarbete
 • Grundläggande miljökunskap
 • Hållbar utveckling – samhälle & miljö
 • Hållbart byggande – byggprocessen, metoder & material
 • Introduktion till rollen som KMA-samordnare
 • Kommunikation
 • Kvalitetsarbete – kontrollansvar & ledningssystem
 • LIA 1
 • LIA 2
 • Organisation, ledarskap & projektledning

LIA-perioder

Det ingår två LIA-perioder på sammanlagt 22 veckor i utbildningen. LIA 1 är 10 veckor och LIA 2 innehåller 12 veckor. Målet med LIA:n är att den studerande praktiskt ska få tillämpa sina nyvunna kunskaper som han eller hon har läst i de skolförlagda kurserna.

Information för dig som handledare

Är du intresserad av att ta emot en studerande på LIA? Vi anordnar information/utbildningsträffar för blivande handledare. Välkommen att kontakta oss för tid och plats.

Vikten av bra förberedelser

Det är oerhört värdefullt att ni vill ta emot en studerande för lärande i arbete. Av erfarenhet vet vi att när personalgruppen och handledaren är väl förberedda på vad det innebär att ta emot en studerande så brukar det bli allra bäst utbyte. Det är även ett mycket bra tillfälle att visa upp sin verksamhet för en blivande samordnare inom KMA. Det är bra om man tidigt kommer överens om vilka arbetstider som den studerande ska ha under sin LIA.

Yrkeshögskolan

Utbildningen till samordnare inom KMA är en yrkeshögskoleutbildning (YH) vilket är en statligt finansierad eftergymnasial utbildningsform. YH betonar starkt kopplingen till arbetslivet och att utbildningen leder fram till en anställning. För varje yrkeshögskoleutbildning finns en ledningsgrupp som ansvarar för att utbildningen lever upp till målen och att undervisningen bedrivs på ett bra sätt. Ledningsgruppens majoritet består av representanter från arbetslivet. Besök gärna Myndigheten för yrkeshögskolans hemsida, myh.se, för mer information.

Försäkring

Under LIA:n är den studerande försäkrad genom en ansvarsförsäkring som är tecknad av Myndigheten för yrkeshögskolan. Observera att den endast ersätter skador som den studerande orsakar hos en ickestatlig arbetsgivare eller företagare. För mer information hänvisar vi till myndighetens hemsida

Efter examen

Efter examen kan de studerande exempelvis genomföra riskbedömningar för att identifiera potentiella faror eller risker inom organisationen, och föreslå åtgärder för att minimera dessa risker och att utbilda personal. De kan genomföra regelbundna revisioner och uppföljningar för att säkerställa efterlevnaden av fastställda rutiner, kvalitetsstandarder och att eventuella avvikelser åtgärdas. De har även kunskap i att vägleda och ställa miljökrav för att se till att de efterföljs av medarbetare på arbetsplatsen.

Kollegor genom LIA

Genom sitt företag har Alisa samarbetat med TUC och tagit emot studerande på deras praktik. Flera av dem är nu hennes kollegor.

Har du några funderingar?

Hör av dig till mig så svarar jag på dina frågor.

Nina Andersson

Etableringsansvarig
Tf affärsutvecklingsansvarig
Placeringsort: Tranås

[email protected]
0140-44 45 37