Låna en specialistutbildad undersköterska.

På uppdrag av Myndigheten för yrkeshögskolan, bedriver TUC Yrkeshögskola en 2-årig halvtidsutbildning till specialistutbildad undersköterska inom demensvård. En viktig del av utbildningen är de arbetsplatsförlagda kurserna LIA 1 och LIA 2. LIA står för Lärande i arbete och innebär att den studerande får kombinera teori med praktik på en arbetsplats. Den studerande får en djupare inblick i yrket och arbetsplatsen får en välkommen resurs.

Fördelar med att ta emot en studerande

LIA innebär en ömsesidig nytta för arbetsgivare och den studerande:

Vad innebär LIA:n praktiskt för er som arbetsgivare?

LIA innebär en ömsesidig nytta för arbetsgivare och den studerande:

Kurser som ingår i utbildningen

 • Demenssjukdomar
 • Etik, bemötande & värdegrund
 • Examensarbete
 • Handledning & pedagogiskt förhållningssätt
 • Kulturella aspekter i samband med sjukdom & död
 • LIA 1
 • LIA 2
 • Metoder i arbetet med personer med demens
 • Näring för god vård & omsorg
 • Omsorg & omvårdnad ur ett salutogent perspektiv
 • Välfärdsteknik i vård & omsorg

LIA-perioder

Det ingår två LIA-perioder på sammanlagt 12 veckor i utbildningen, båda på 6 veckor vardera. Målet med LIA:n är att den studerande praktiskt ska få tillämpa sina nyvunna kunskaper som han eller hon har läst i de skolförlagda kurserna.

Information för dig som handledare

Är du intresserad av att ta emot en studerande på LIA? Vi anordnar information/utbildningsträffar för blivande handledare. Välkommen att kontakta oss för tid och plats.

Vikten av bra förberedelser

Det är oerhört värdefullt att ni vill ta emot en studerande för lärande i arbete. Av erfarenhet vet vi att när personalgruppen och handledaren är väl förberedda på vad det innebär att ta emot en studerande så brukar det bli allra bäst utbyte. Det är även ett mycket bra tillfälle att visa upp sin verksamhet för blivande specialistutbildade undersköterskor inom demensvård. Det är bra om man tidigt kommer överens om vilka arbetstider som den studerande ska ha under sin LIA.

Yrkeshögskolan

Utbildningen till specialistutbildad undersköterska inom demensvård är en yrkeshögskoleutbildning (YH) vilket är en statligt finansierad eftergymnasial utbildningsform. YH betonar starkt kopplingen till arbetslivet och att utbildningen leder fram till en anställning. För varje yrkeshögskoleutbildning finns en ledningsgrupp som ansvarar för att utbildningen lever upp till målen och att undervisningen bedrivs på ett bra sätt. Ledningsgruppens majoritet består av representanter från arbetslivet. Besök gärna Myndigheten för yrkeshögskolans hemsida, myh.se, för mer information.

Försäkring

Under LIA:n är den studerande försäkrad genom en ansvarsförsäkring som är tecknad av Myndigheten för yrkeshögskolan. Observera att den endast ersätter skador som den studerande orsakar hos en ickestatlig arbetsgivare eller företagare. För mer information hänvisar vi till myndighetens hemsida

Efter examen

Efter examen har de studerande kunskaper om olika demenssjukdomar/kognitiva sjukdomar och dess konsekvenser för individ, familj och samhälle. De vet vilket stöd och vilka insatser som kan ges utifrån gällande lagstiftning, aktuella föreskrifter, nationella riktlinjer och kvalitetsregister. Olika traditioner, religioner och synen på döden kan ur ett etiskt perspektiv skilja sig åt och därför lär de sig även de kulturella aspekterna.

De kan arbeta inom en kommuns äldrevård, på gruppboende eller daglig verksamhet för personer med demens, inom demensteam, geriatrisk vårdavdelningar, minnesenheter eller utredningsenheter för diagnostisering av demenssjukdom. De blir en resursperson för arbetskamrater, den demenssjuke och anhöriga.

Kollegor genom LIA

Genom sitt företag har Alisa samarbetat med TUC och tagit emot studerande på deras praktik. Flera av dem är nu hennes kollegor.

Har du några funderingar?

Hör av dig till mig så svarar jag på dina frågor.

Har du frågor om behörighet, ansökan och antagning? Kontakta [email protected] så hjälper vi dig.

Lotten Golander

Utbildningsledare för:
Medicinsk fotterapeut
Spec. utbildad usk demensvård
Placeringsort: Tranås

[email protected]
0140-44 45 33