Låna en specialistutbildad undersköterska, psykiatri.

På uppdrag av Myndigheten för yrkeshögskolan, bedriver TUC Yrkeshögskola en 2-årig halvtidsutbildning till specialist­utbildad undersköterska inom psykiatri. En viktig del av utbildningen är den arbetsplatsförlagda kursen LIA. LIA står för Lärande i arbete och innebär att den studerande får kombinera teori med praktik på en arbetsplats. Den studerande får en djupare inblick i yrket och arbetsplatsen får en välkommen resurs.

Fördelar med att ta emot en studerande

LIA innebär en ömsesidig nytta för arbetsgivare och den studerande:

Vad innebär LIA:n praktiskt för er som arbetsgivare?

LIA innebär en ömsesidig nytta för arbetsgivare och den studerande:

Kurser som ingår i utbildningen

  • Etik, bemötande & kommunikation
  • Examensarbete
  • Ledarskap och kollegial handledning
  • Lagstiftning, organisation & kunskapsstyrning
  • LIA
  • Omsorg & omvårdnad vid psykisk ohälsa
  • Psykiatriska sjukdomstillstånd
  • Psykisk ohälsa ur ett mångkulturellt perspektiv

LIA-perioder

Det ingår en LIA-period som pågår under 8 veckor. Målet med LIA:n är att den studerande praktiskt ska få tillämpa sina nyvunna kunskaper som han eller hon har läst i de skolförlagda kurserna.

Information för dig som handledare

Är du intresserad av att ta emot en studerande på LIA? Vi anordnar information/utbildningsträffar för blivande handledare. Välkommen att kontakta oss för tid och plats.

Vikten av bra förberedelser

Det är oerhört värdefullt att ni vill ta emot en studerande för lärande i arbete. Av erfarenhet vet vi att när personalgruppen och handledaren är väl förberedda på vad det innebär att ta emot en studerande så brukar det bli allra bäst utbyte. Det är även ett mycket bra tillfälle att visa upp sin verksamhet för blivande specialistutbildade undersköterskor inom psykiatri. Det är bra om man tidigt kommer överens om vilka arbetstider som den studerande ska ha under sin LIA.

Yrkeshögskolan

Utbildningen till specialistutbildad undersköterska inom psykiatri är en yrkeshögskoleutbildning (YH) vilket är en statligt finansierad eftergymnasial utbildningsform. YH betonar starkt kopplingen till arbetslivet och att utbildningen leder fram till en anställning. För varje yrkeshögskoleutbildning finns en ledningsgrupp som ansvarar för att utbildningen lever upp till målen och att undervisningen bedrivs på ett bra sätt. Ledningsgruppens majoritet består av representanter från arbetslivet. Besök gärna Myndigheten för yrkeshögskolans hemsida, myh.se, för mer information.

Försäkring

Under LIA:n är den studerande försäkrad genom en ansvarsförsäkring som är tecknad av Myndigheten för yrkeshögskolan. Observera att den endast ersätter skador som den studerande orsakar hos en ickestatlig arbetsgivare eller företagare. För mer information hänvisar vi till myndighetens hemsida

Efter examen

Efter examen har de studerande goda kunskaper i olika typer av psykisk ohälsa, psykiatriska sjukdomstillstånd och vilka konsekvenser dessa får hos individen, gruppen och i samhället. De har kunskap i att på ett empatiskt sätt bemöta, kommunicera och samarbeta med patienten och dess närstående. Utbildningen ger dem verktyg för att planera, genomföra och följa upp stöd så att individen får ökad livskvalitet. De har kunskap i hur den kognitiva förmågan kan påverkas vid psykiatrisk ohälsa. De har även insikt i hur olika typer av beroende och missbruk påverkar individen och dennes livssituation.

Kollegor genom LIA

Genom sitt företag har Alisa samarbetat med TUC och tagit emot studerande på deras praktik. Flera av dem är nu hennes kollegor.

Har du några funderingar?

Hör av dig till mig så svarar jag på dina frågor.

Har du frågor om behörighet, ansökan och antagning? Kontakta [email protected] så hjälper vi dig.

Camilla Synnergren

Utbildningsledare för:
Spec. utbildad usk psykiatri
Stödpedagog
Placeringsort: Stockholm

[email protected]
08-515 118 46