Medlemmar i SAUF

19 november, 2015

Vi kan stolt meddela att TUC nu är auktoriserade av SAUF, Sveriges auktoriserade utbildningsföretag. SAUF är en branschorganisation för kommersiella utbildningsföretag som arbetar med kompetensutveckling av vuxna för arbetslivet. SAUFs främsta uppgifter är att auktorisera utbildningsföretag, förbättra medlemmarnas villkor och verka för kvalitet och sunda affärsmetoder.

Fler nyheter