TUC och TU inleder samarbete

12 december, 2018

Tillsammans med Tranås United inleder TUC Yrkeshögskola ett samarbete för att stärka det lokala näringslivet i Tranås. Det lokala näringslivets gemensamma behov idag, och de kommande åren, är svårigheterna att hitta medarbetare med rätt kompetens. För att främja företagens utveckling och konkurrenskraft erbjuder nu Tranås United och TUC Yrkeshögskola en mängd olika företagskurser.

“Vi har tidigare genomfört en enkät tillsammans med TUC för att ta reda på vilka kompetenser företagen i Tranås efterfrågar. Nu har vi tagit fram ett basutbud med kurser som matchar de behov som framkom i kartläggningen”, säger Tore Lindström, vd på Tranås United och fortsätter: “Tillsammans med TUC har vi valt ut kurser som passar både tjänste- och produktionsföretag samt stora och mindre företag.”

Den enkät som genomfördes bland företagen i Tranås visade bland annat en efterfrågan på utbildningar inom ledarskap, projektledning, ekonomi och kundbemötande.

Att skicka medarbetare på kurs, ofta till en annan stad och ibland med övernattning, kan bli kostsamt för företagen. Att utbilda sig på hemmaplan och dessutom få chans att träffa andra som jobbar med samma sak, på samma ort är en fantastisk möjlighet“, säger Johanna Lind, affärsutvecklare på TUC Yrkeshögskola.

Förutom de kurser som nu presenteras i samarbetet öppnar TUC upp för möjligheten att arrangera andra kurser på uppdrag av företagen.

YH-utbildningar är vår kärnverksamhet och vi är beroende av täta kontakter med näringslivet för att kunna ta fram nya och driva våra YH-utbildningar. Att tillgängliggöra vårt fantastiska nätverk av konsulter genom att erbjuda näringslivet kompetensutveckling är bara win-win“, säger Johanna Lind.

De kurser som erbjuds under 2019 är:

Fler nyheter