Branscherna söker arbetskraft från yrkeshögskolan.

Att arbeta inom bygg, fastighet, teknik, drift och underhåll innebär en bred och varierande bransch med mycket goda möjligheter till jobb efter examen. Utbildningarna passar dig som vill arbeta fritt, ha ett utvecklande arbete och vill vara en del av framtidens utveckling.

Utbildningarna är framtagna i nära samarbete med arbetslivet, vilket gör att vi på TUC levererar exakt den kompetens som arbetslivet efterfrågar.

I alla utbildningar ingår LIA, Lärande i arbete och som innebär praktik. Det är då du som studerande får chans att omsätta det du har lärt dig, alltmedan LIA-arbetsplatsen får en extra resurs med ett tillskott på färsk kompetens. Våra studerande menar att LIA:n ger möjligheten att verkligen visa vad de går för och på så vis även få jobb som förlängning av praktiken.

TUC Sweden
“Nu har vi en skräddarsydd utbildning med rätt nivå och bra längd med mycket praktiska moment och mycket LIA, som gör att vi har personer som snabbt kan komma in i sin yrkesroll och bli en del av teamet på kort tid.”
TUC Sweden
“Behovet av elkonstruktörer är stort på arbetsmarknaden, marknadens behov av kostnadseffektiva och energieffektiva materialhanteringslösningar ökar snabbt.”
TUC Sweden
“Vi ser ett generationsskifte i hela branschen och samtidigt ett ökat bostadsbygge. Detta medför att efterfrågan på fastighets-förvaltare ökar. Dessutom är fastigheterna mer komplexa idag än tidigare och ny kompetens behövs.”
TUC Sweden
”Behovet av logistiker är stort. Handeln ökar med ökade varuflöden och E-handeln blir större. Detta ställer ökade krav. Arbetet blir mer komplext, volymerna större och alla leveranser sker idag globalt.”
TUC Sweden
”Vi har ett kontinuerligt behov av mätningsteknisk kompetens inom Stadsbyggnadskontorets verksamhet, så att få en mätningsteknikerutbildning till Jönköping känns för oss väldigt bra.”
TUC Sweden
TUC Sweden
”Det finns ett stort behov av underhållstekniker framåt. Detta är absolut en högkritisk arbetsgrupp där vi ser en stor kompetensbrist i framtiden. Vi har fått indikatorer från branschen på att det rör sig om så mycket som 5 000 tjänster/år. Kompetensbehovet beror på den snabba teknikutvecklingen, framför allt inom automation och digitalisering, som nu sker i branschen. Vi är mycket positiva till TUC:s satsning på en YH-utbildning till underhållstekniker.”
TUC Sweden
”Vi ser en ökad efterfrågan av VVS-ingenjörer de närmsta åren. Byggandet ökar i hela Sverige, samtidigt som kraven på lägre energianvändning och högre komfort växer. Till detta kan man också lägga alla pensionsavgångar. I Jönköping har vi som målsättning att dubblera vår VVS-konsultverksamhet de närmsta åren, vilket innebär ett stort rekryteringsbehov.”
TUC Sweden
”Vi har god erfarenhet av TUC Yrkeshögskola genom ett långt samarbete. Har anställt flera LIA-studerande från TUC. Adepterna vi hittills rekryterat från TUC är försedda med god kunskapsbas som vi kan bygga vidare på.”
TUC Sweden
”Urmakare är verkligen ett arbete för framtiden, intresset för automatiska klockor växer och med det behovet av kvalificerade urmakare. IHU i Motala är den enda skola i Norden som utbildar urmakare enligt de kriterier vi efterfrågar med gesällbrev samt WOSTEP certifikat.”
TUC Sweden
”Att söka till Urmakarskolan är det bästa jag har gjort, både karriärmässigt och personligen. Skolan gav mig en bra och stabil grund att stå på när jag kom ut i arbetslivet. Utbildningen är till största del praktisk, men varvas med teori som är lätt att applicera i det dagliga arbetet. Skolan ger även goda möjligheter att tidigt bilda ett stort kontaktnät, inte minst under praktikperioden som ingår i utbildningen.”

Vi utvecklar varandra

Vi tror på att engagemang och samverkan mellan alla parter gör att vi lyckas med vårt samhällsuppdrag, nämligen att bidra till människors utveckling och att förse arbetslivet med viktig kompetens. Vi tror på allas rätt till utbildning och att vår styrka sitter i våra olikheter.

Fokus på jobb efter examen.

Efter flera års arbete inom hotellbranschen ville Reem jobba med något helt annat. Hon sökte på nätet efter jobb med stor efterfrågan på arbetskraft och hittade utbildningen VVS-ingenjör. Ett val hon inte ångrar idag.

Stor brist på underhållstekniker.

Den snabba teknikutvecklingen och pågående digitalisering gör att branschen står inför ett stort kompetensbehov. Underhållstekniker – ett attraktivt framtidsyrke, helt enkelt.

De sökte ett arbete med stor frihet och variation.

Helena och Rebecca var säkra på vilket yrke de ville utbilda sig till och har nu upptäckt att jobba som mätningstekniker erbjuder större variation än vad de hade trott från början.