Salina berättar


Salina Lehrstrand TUC YHSalina Lehrstrand bor i Linköping och pluggar till behandlingspedagog under 2 år. Salina har tidigare utbildat sig till förskollärarpedagog på Umeå universitet men året innan hon började på TUC arbetade hon med omsorg men även inom restaurangbranschen
.

Var går du din utbildningen?
På TUC Yrkeshögskola i Linköping

Varför valde du att utbilda dig till behandlingspedagog?
Jag har vetat sen unga år att jag vill jobba med människor, att få finnas där för någon. Jag lockades till just behandlingspedagog på grund av bredden av yrket. Jag blir inte specialinriktad mot just ett område utan jag kan jobba med så varierande områden att jag aldrig kommer kunna tröttna. För mig är det verkligen allt att få jobba med människor.

Vad var avgörande för att du valde att plugga hos TUC Yrkeshögskola?
Att jag valde TUC var en självklarhet då TUC är den enda skola som erbjuder kvalificerad behandlingspedagog på den här nivån. Sen var det också praktiskt då jag bodde i Linköping sedan någon månad tillbaks.

Vilket ämne tycker du är roligast/mest intressant?
Jag har fastnat för utvecklingspsykologi, sociologi samt sociallagstiftning/dokumentation.

Pluggar du ihop med någon i klassen eller pluggar du helst själv?
Oftast så skriver vi hemtentor och de gör jag vanligtvis själv. Ibland så träffas jag och några vänner och skriver tillsammans, det är trots allt roligare och mer givande att tillsammans kunna bolla frågor och funderingar.

Beskriv ditt kommande yrke, vad är dina huvudsakliga uppgifter?
Det är ett jobb med människor, för människor. Jag kommer vara en mellanhand mellan individ och myndighet. Jag kommer vara behandlingspedagogen som stöttar individen i vardagen mot en förändring.

Vad kommer vara det bästa och det mest utmanande med ditt arbete?
Det bästa är arbetet med människor. Att jobba mot en förändring och när man väl börjar se en förändring. Att få finnas där för en människa i behov och veta att jag gjort ett intryck. Det bästa är även att man får stor frihet att styra sitt jobb, detta genom vilka metoder man nyttjar i samspelet med individen.

Den stora utmaningen kommer att vara att hantera orättvisor i vårt samhälle och att handskas med det på ett adekvat sätt.

Hur ser du på framtiden?
Jag ser ljust på framtiden. Då bredden på den här utbildningen är så stor så ser jag fram emot att få testa att jobba inom de alla olika områden som jag är intresserad utav. Idealet hade varit att få klona mig själv och få börja jobba med allt intressant!

Vem passar yrket för?
Det är en svår fråga då bredden på yrket är så stor men om jag tänker mig vilken kollega jag ska jobba med i framtiden så är det en kollega som är lyhörd och empatisk. Tuff men snäll. Är mogen i sitt sätt och tänkande.

Vad har du för råd och tips till den som funderar på att utbilda sig till behandlingspedagog?
Att ta steget och våga! Våga utbilda dig och våga testa på.

Vill du också vidareutbilda dig till behandlingspedagog? Vi har utbildningen i Linköping, Jönköping och Lidköping.