Sen ansökan.

Hann du inte med att göra en ansökan innan sista ansökningsdag så kan du göra en sen ansökan till de program/kurser som är öppna för sen ansökan. Sen ansökan betyder att vi tar emot ansökningar till eventuella lediga platser eller reservplatser efter att sista ansökningsdag har passerat.

Vid sen ansökan ingår man inte i den ordinarie urvalsprocessen utan då sker urval genom datumturordning när ansökan är komplett.

Observera att om du skickat in en ansökan under ordinarie ansökningsperiod och kompletterar efter att vi öppnat upp programmet/kursen för sen ansökan, går din ansökan per automatik över till sen ansökan.

När behandlas din ansökan?

När din ansökan behandlas och bedöms beror på när du skickade in din ansökan. Det skiljer sig beroende på om du skickat in ansökan under ordinarie ansökningsperiod eller som en sen ansökan till en ledig plats eller till en eventuell reservplats.

Skickat in en ansökan under ordinarie ansökningsperiod, innan sista ansökningsdag.

Vi behandlar alla ansökningar löpande. Under vissa perioder får vi in en stor andel ansökningar på samma gång, även om vi jobbar på så fort vi kan så kan det dröja lite längre tid innan vi har hunnit bedöma och granska din ansökan.

Skickat in en sen ansökan till en ledig plats eller till en reservplats.

Ledig plats innebär att utbildningen ännu inte har fyllt alla sina platser. Din ansökan behandlas och bedöms så fort det är möjligt. Vi går igenom inkomna sen ansökan i datumturordning, vilket innebär att första behöriga sökande på tur antas och erbjuds platsen.

Att få reservplats innebär att någon först måste tacka nej till sin utbildningsplats och det kan ske ända upp till tre veckor efter att utbildningen startat innan du eventuellt får ett antagningsbesked från oss.

Vi är inte skyldiga att behandla och bedöma din ansökan när du lämnar in en sen ansökan. Det innebär att du kanske inte hör något från oss även att utbildningen är öppen för sen ansökan.

Vanliga frågor