Utveckla din personal eller dig själv i yrkesrollen.

Vi brinner för utbildning. Vi utbildar inom det mesta och har lång erfarenhet av att få andra att växa i sina roller eller upptäcka nya talanger hos sig själva. Genom uppdragsutbildning har företag och organisationer möjlighet att få tillgång till yrkeshögskolans utbud. Att förse din verksamhet med den senaste kunskapen inom ditt branschområde har aldrig varit lättare. Vi möter era behov av kompetensutveckling.

Läs mer på tucacademy.se

Anställd personal på HVB A.R.T kompetensutvecklas genom skräddarsydd kurs.

HVB-hem köper
uppdragsutbildning

Läs om Alexander som gått en utbildning anpassad efter arbetsgivarens önskemål.

Läs mer

TUC Sweden
TUC Sweden
”Alla vill vara med och bidra. Det är en fördel att deltagarna redan har viss kunskap då man kan lära av varandra och uppleva givande diskussioner.”