Olika urvalsmetoder.

När vi har stängt ansökan till en yrkeshögskoleutbildning så granskar vi de inkomna ansökningarna och tittar på vilka som är behöriga till utbildningen. I de fall där vi har fler behöriga sökande än antalet utbildningsplatser genomförs ett urval. Vilka urvalsmetoder som används är olika för respektive utbildning.

De olika urvalsmetoderna kan vara:

Betyg

Om betyg anges som urvalsmetod görs urvalet på meritvärde av dina betyg

Urvalsprov – webbenkät

Om urvalsprov anges är det i form av en webbaserad enkät eller uppgift som ska skickas in. Urvalet görs på poäng av provet.

Urvalsprov – intervju

Om intervju anges som urvalsprov är den i form av ett gruppsamtal, där dialog förs kring olika frågor. Urvalet görs på poäng av provet.

Yrkeserfarenhet

Om yrkeserfarenhet anges som urvalsmetod görs urvalet på poäng av respektive månad av yrkeserfarenhet upp till ett visst antal år.
Vilka urvalsmetoder som gäller för respektive utbildning på yh-antagning.se.

Om flera sökande har samma urvalsresultat

Om två eller flera resultat är exakt samma, kommer utbildningsplatserna att lottas och registreras i fallande ordning på yh-antagning.se.

Antagningsbesked

När antagningsbeskedet är här skickas ett automatiskt meddelande ut till din registrerade mejladress genom vårt ansöknings- och antagningssystem yh-antagning.se, där du uppmanas att logga in på ”mina sidor” i systemet och läsa ditt besked.

Om du blivit antagen

Har du blivit antagen? Svara på antagningsbeskedet genom att tacka ja eller nej till din utbildningsplats inloggad på yh-antagning.se.

Kom ihåg att du måste meddela oss om du vill ha kvar din plats inom några dagar efter att antagningsbeskedet publicerats, annars riskerar du att förlora din plats.

Observera att du alltid behöver ge oss ett besked på yh-antagning.se, oavsett om du tackar ja eller nej till utbildningsplatsen.