Studera hos oss på TUC

Merparten av de som pluggar hos oss får inte bara jobb. De får rätt jobb.

Sätter du dig i skolbänken gör du det naturligtvis för att få ett bra jobb. Vi ger dig bästa tänkbara förutsättningar.

Vi tror på dig

Din framtid

Vi tror på allas rätt till utbildning – och allas rätt till att genomföra en utbildning. Hos oss på TUC får du den hjälp du behöver. Vi hjälper dig med din ansökan, och vi finns även här för dig under din resa till examen.

Nära samarbete med arbetslivet

I YH-världen överlag pratar man om att 9 av 10 har jobb ett halvår efter examen. Vi hävdar att våra studerande får rätt jobb, dvs i den yrkesroll de utbildats för. Att vi lyckas beror på att vi knyter an till verkligheten. Varenda kurs och program är initierad av företagen själva. Lärare och gästföreläsare har gedigen erfarenhet av yrket ifråga. Ledningsgrupperna består av presumtiva arbetsgivare, som styr över kursernas upplägg och innehåll.

TUC har god kontakt med näringslivet, bland annat tack vare att vi utöver kurser och program inom yrkeshögskolan anordnar företagsutbildningar tillsammans med TUC Academy. Därför kommer också många av våra föreläsare från näringslivet. Flera föreläsare kommer även från universitet och högskolor. På TUC möter du andra studerande från hela Sverige, och får en direkt inblick i näringslivet.

Lärande i arbete (LIA)

En viktig del av programmet är kurserna där man kombinerar teori med praktik på en arbetsplats. Dessa kurser kallas för Lärande i arbete, LIA. LIA utgör en stor del av din studietid. “En enda lång anställningsintervju” som någon kallade det: utan förpliktelser och fyllt av möjligheter.

Du får inblick i yrket och företaget får en välkommen extra resurs. Som bonus kan ni stämma av personkemin och se om det är värt att satsa på en framtida anställning.

För dig som vill styra över din egna tid

Att studera på distans

Att plugga på distans är en annorlunda utbildningsform jämfört med traditionell undervisning. Utbildningen ligger öppen under tider då det passar dig och det är du som bestämmer vilken tid på dygnet som du vill studera och var du befinner dig. Distansstudier innebär stor frihet, men också stort eget ansvar. Att avsätta tid för sina studier och att ha självdisciplin är viktigt.

Att studera via studieort

Studieort innebär att du deltar i undervisningen via direktsänd videolänk från studieorten. Du deltar i undervisningen via bild och ljud, och kan ställa frågor i realtid. Om studieort erbjuds och vilken det är, är olika beroende på vilken utbildning det gäller.

Leva och bo

TUC bedriver program inom yrkeshögskolan på flera orter i Sverige. Oavsett vilken utbildningsort du väljer finns det mycket att göra och upptäcka, samt goda möjligheter att hitta ett bra boende.

Särskilt pedagogiskt stöd

Med särskilt pedagogiskt stöd avses olika stödinsatser eller åtgärder som ska kompensera svårigheter i studierna. Du som studerande med behov av särskilt pedagogiskt stöd ska komma i en jämförbar situation med dina klasskamrater, när det gäller kunskapsinlämning och examination.

Exempel på stödinsatser

Yrkessvenska

Om du har ett annat modersmål än svenska så har du möjlighet att få undervisning i yrkessvenska. Det betyder att du får hjälp och stöd i de språkkunskaper som krävs för just det yrke du utbildar dig till.

Studiestöd/försäkringar

Studiestöd

Alla våra kurser och program är avgiftsfria, men det kostar att leva. För att finansiera studietiden kan du därför söka studiestöd från CSN. Alla våra kurser och program berättigar till det. Läser du en enskild kurs, måste den vara minst tre veckor lång för att du ska ha rätt till studiemedel. På CSN’s hemsida kan du läsa mer detaljerat om studiestöd och vad som gäller för dig. På deras hemsida kan du även räkna ut hur mycket du kan få då beloppen skiljer sig mellan olika livssituationer.

För dig som avser söka studiemedel via CSN rekommenderar vi att du söker studiemedel för både höstterminen och vårterminen samtidigt. När du påbörjat utbildningen och är aktiv studerande erhåller du CSN.

Försäkringar

När du läser en kurs eller program inom yrkeshögskolan på TUC omfattas du av ett par försäkringar som tecknas av Myndigheten för Yrkeshögskolan.

Består av två delar, ett bidrag och ett lån

Omställningsstudiestöd

Med omställningsstudiestöd har det aldrig varit mer fördelaktigt att bredda sin kompetens. Det innebär att du som vill utvecklas i din yrkesroll eller helt byta inriktning kan få ekonomiska förutsättningar att genomföra dina studier.

Litteratur

Du som studerar hos oss, har förmånen att köpa böcker på bokus.com till rabatterat pris. Rabattkod får du när du börjat plugga.